LEKSYKON ZDROWIA

Leksykon jest bazą wiedzy o procesach biochemicznych, wyjaśnia pojęcia, terminy naukowe oraz ich skróty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi dla lepszego zrozumienia treści zawartych na portalu.

D
DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA kompleks trzech enzymów, przekształca pirogronian w acetylo-CoA
DEHYDROGENAZY "katalizujące reakcje przenoszenia atomów wodoru z substratu na koenzymy lub inne akceptory, współdziałają z koenzymami nikotynamidoadeninowymi i flawinowymi. Do współdziałających z NAD należy np. dehydrogenaza mleczanowa, z NADP dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu, zaś typowa dehydrogenaza flawinowa to np. dehydrogenaza bursztynianowa"
DEKSTRYNA rodzaj cukru, otrzymywany na drodze hydrolizy skrobii, pozyskiwany m. in. Z ziemniaków, kukurydzy, ryżu, ma słodki smak i właściwości zagęszczające, stąd zastosowanie jako nietoksyczny klej czy subst. wypełniająca w tabletkach
DELTA, FALE MÓZGOWE fale mózgowe o częstotliwości od 0,5 do 3Hz, fale głębokiego snu, obecność poza tym stanem świadczy o uszkodzeniu mózgu, tzw. Fale zmęczenia, mogą sugerować depresję
DHA patrz: kwas dokozaheksaenowy
DIALDEHYD MALONOWY też: MDA, substancja cytotoksyczna powstająca w wyniku peroksydacji lipidów, utlenia glutation, cysteinę oraz białka grupy SH, hamuje działanie enzymów oraz białek błonowych, wysokie MDA świadczy o podwyższonej oksydacji nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz o deficytach witaminy E, a także koenzymu Q10, silny spadek MDA często poprzedza pojawienie się nowotworów złośliwych, MDA tworzy z aminokwasami wiązania krzyżowe, co wywołuje u nas reakcje autoimmunologiczne. MDA wchodzi z nukleozydami w związki addytywne i powoduje uszkodzenia DNA, w badaniu krwi jest wskaźnikiem nasilenia peroksydacji lipidów
DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY patrz: NADPH
DIOKSYGENAZA enzym niezbędny do syntezy retionolu (witaminy A), z większości karotenoidów, jego kofaktorem jest cynk
DIOKSYNY substancje kancerogenne, pochodne chloru, wydzielane podczas spalania drewna (uwaga na grillowanie oraz opalanie drewnem przy wadliwej wentylacji)
DOKSORUBICYNA lek stosowany przy leczeniu nowotworów, antybiotyk o działaniu cytostatycznym, hamuje aktywność SOD
DYSMUTAZA PONADTLENKOWA inaczej: SOD, enzym komórkowy neutralizujący rodniki ponadtlenkowe, rozróżniamy trzy rodzaje SOD: SOD-1, SOD-2, SOD-3, jeden z najważniejszych elementów składowch potencjału antyoksydacyjnego człowieka, jego największe ilości znajdują się w wątrobie
DYSTONIA wykonywanie mimowolnych, niekontrolowanych ruchów albo wyginanie różnych części ciała, najczęściej związane z chorobami neurologicznymi
DESATURACJA Desaturacja to proces chemicznego przekształcania nasyconych pojedynczych wiązań chemicznych w wiązania wielokrotnie nienasycone. Zachodzi przy udziele enzymów - desaturaz i dotyczy kwasów tłuszczowych.
Przeglądaj według alfabetu
4 5 A B C D E F G H I K Ł L M N O P Q R S T U V W Z
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med