LEKSYKON ZDROWIA

Leksykon jest bazą wiedzy o procesach biochemicznych, wyjaśnia pojęcia, terminy naukowe oraz ich skróty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi dla lepszego zrozumienia treści zawartych na portalu.

N
NAD dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, bierze udział w procesach oddychania komórkowego (np. glikolizie), jego utleniona postać (NAD+ jest kofaktorem dla oksydaz), zaś postać zredukowana to koenzym dla I enzymu łańcucha oddechowego, w organizmie człowieka syntetyzowany głównie w wątrobie z witaminy B3 lub na drodze rozkładu aminokwasu tryptofanu
NAD+ utleniona postać NAD, patrz: NAD
NADH zredukowana postać, bogata w energię postać NAD, patrz: NAD
NADPH też: dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, tzw. Siła redukcyjna, akceptor elektronów oraz protonów w oddychaniu komórkowym, koenzym dla enzymów: oksydoreduktaz
NADTLENEK WODORU też: H2O2, jeden z rodników tlenowych, za neutralizację H2O2 w naszym organizmie odpowiadają m. in. następujące enzymy mitochondrialne: peroksydaza glutationowa, katalaza, peroksydaza cytochromu c,
NADTLENOAZOTYN ONOO-, najbardziej agresywny rodnik azotowy, powoduje peroksydację lipidów, niszczy barierę krew - mózg, aktywuje i nasila kaskadę stanu zapalnego, prowadzi do wystąpienia stresu nitrozacyjnego
NEFRONU, PĘTLA też: pętla Henlego, część kanalika nerkowego odpowiadająca za zagęszczanie moczu oraz wchłanianie znacznej części jonów potasowych, sodowych i wapniowych.
NFKB czynnik transkrypcyjny, aktywujący cytokiny stanu zapalnego i inicjujący stan zapalny w organizmie
NIACYNA witamina B3
NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE też: NLPZ, grupa leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, których działanie polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenaza prostaglandynowa (COX, jednej z jego izoform lub obu) NLPZ to np. aspiryna (kwas acetylosalicylowy), diklofenak, ibuprofen, meloksykam
NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE też: NNKT, egzogenne kwasy tłuszczowe, których nasz organizm nie jest w stanie syntetyzować samodzielnie, np.. Kwas linolowy oraz kwas alfa - linolenowy i których musimy dostarczać sobie wraz z pożywieniem. Na bazie tych kwasów możemy następnie syntetyzować inne (endogenne) kwasy tłuszczowe, NNKT są bardzo wrażliwe na oksydację oraz peroksydację, stanowią element strukturalny błony mitochondrialnej,
NLPZ patrz: niesteroidowe leki przeciwzapalne
NMDA metylowa pochodna kwasu asparaginowego, aktywuje neuronalne receptory kanałów przepuszczających wapń, sód i potas, receptor NMDA jest aktywowany przy udziale glutaminianu, receptor NMDA deaktywują jony magnezu, antagonisty receptora NMDA blokują aktywację tego receptora
NNO NO neuronalne, fizjologicznie obecne w obrębie neuronów, gdzie pełni rolę neuroprzekaźnika
Przeglądaj według alfabetu
4 5 A B C D E F G H I K Ł L M N O P Q R S T U V W Z
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med