LEKSYKON ZDROWIA

Leksykon jest bazą wiedzy o procesach biochemicznych, wyjaśnia pojęcia, terminy naukowe oraz ich skróty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi dla lepszego zrozumienia treści zawartych na portalu.

T
T3 patrz: trijodotyronina
T4 patrz: tyroksyna
TEOBROMINA roślinny alkaloid (źródło: kakao), pochodna puryn, hamuje rozkład cAMP w organizmie, rozszerza naczynia krwionośne, działanie przeciwkaszlowe i antyastmatyczne
THETA, FALE MÓZGOWE fale mózgowe o częstotliwości od 4 do 7 Hz, fale medytacji, hipnozy i marzeń sennych
TIAMINA witamina B1
TLENEK AZOTU (NO) w organizmie człowieka pełni formę neuroprzekaźnika oraz regulatora wielu procesów: np. krążenia (poszerzanie naczyń krwionośnych), stanów zapalnych, w nadmiarze prowadzi do wystąpienia stresu nitrozacyjnego i powoduje wtórne mitochondriopatie
TORSADE DE POINTES patrz: wielokształtny częstokurcz komorowy
TRANSKOBALAMINA I też: haptokoryna, białko transportujące witaminę B12 we krwi, transkobalamina I przechwytuje szkodliwe dla organizmu analogi kobalaminy i przenosi je do wątroby
TRANSKOBALAMINA II "białko transportujące witaminę B12 we krwi, kobalamina jest aktywna biologicznie tylko w połączeniu z transkobalaminą II (""zestaw"" ten nazywamy holotranskobalaminą i stanowi on ok.25% całej puli witaminy B12 w organizmie), mutacje genu kodującego transkobalaminę II prowadzą do deficytu witaminy B12 w komórkach, przy prawidłowym stężeniu kobalaminy we krwi"
TRIJODOTYRONINA też: T3, pobudza aktywność enzymów mitochondrialnych, nasilając metabolizm głównie węglowodanów i tłuszczów, nasila glukoneogenezę = antagonista insuliny, nasila termogenezę, fizjologicznie pobudza lipolizę, niedobór wiąże się często z niedoczynnością tarczycy, >50% masy cząsteczkowej T3 stanowi jod, T3 jest tylko w ok.20% syntetyzowane w tarczycy, pozostałych 80% jest syntetyzowanych z T4 w wątrobie, nerkach i innych tkankach docelowych
TRÓJGLICERYDY wolne kwasy tłuszczowe + glicerol, tłuszcze są magazynowane w naszym organizmie w formie trójglicerydów
TRYPSYNA enzym trzustkowy odpowiedzialny za trawienie białek
TYMINA rodzaj pirymidyn, jeden z substratów do syntezy DNA/RNA
TYROKSYNA też: T4, hormon wytwarzany w komórkach tarczycy z aminokwasu tyrozyna, pobudza lipolizę, zwiększa wydzielanie i nasila działanie somatotropiny oraz glikokortykoidów (hormonów sterydowych), substrat do syntezy T3 w wątrobie i innych tkankach, w organizmie występuje w znacznie większych ilościach od T3, ale działa wolniej i słabiej
TNF - ALFA Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa). Zwiększa cząsteczki adhezyjne i chemokiny w śródbłonku naczynń. Aktywuje neutrofile i makrofagi, zwiększając ich działanie bakteriobójcze. Powoduje gorączkę. Stymuluje ekspresję czynnika tkankowego śródbłonka, silnego aktywatora krzepnięcia.
Przeglądaj według alfabetu
4 5 A B C D E F G H I K Ł L M N O P Q R S T U V W Z
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med