4 5 A B C D E F G H I K Ł M N O P Q R S T U V W Z
Ac Ad Ag Ak Al Am An Ap As At Au
Ato Atp

ATP

też: adenozynotrójfosforan, molekuła energii, produkt wielu przemian metabolicznych, np. glikolizy, fermentacji, beta – oksydacji kwasów tłuszczowych, jednak najważniejszym źródłem ATP w naszym organizmie jest mitochondrialna fosforylacja oksydacyjna

0:00
0:00