Ochrona treści

© Mito-Med – Wszystkie prawa zastrzeżone

Teksty zamieszczone na stronie podlegają prawom autorskim oraz innym przepisom ochrony prawa własności intelektualnej.
Nie wolno ich kopiować, publikować, rozpowszechniać bez zgody właściciela portalu Mito-Med.

Linkowanie do strony Mito–Med jest dozwolone.

Informacje zamieszczone na stronie portalu Mito-Med podawane są w dobrej wierze.
Przeznaczone są wyłącznie dla osób zainteresowanych i w celu dalszego kształcenia.
W żadnym razie nie mogą być interpretowane jako diagnoza, czy wskazanie terapeutyczne.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z tych informacji.
W przypadku podejrzenia choroby prosimy skonsultować się z lekarzem.