Cytykolina

Cytykolina – CPD-cholina. Właściwości, działanie i zastosowanie.

Cytykolina
0:00
0:00