Inne zaburzenia metaboliczne

Zaburzenia metaboliczne wynikające z nieprawidłowego działania szlaków biochemicznych, enzymów czy kofaktorów

Inne zaburzenia metaboliczne
0:00
0:00