Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://mito-med.pl (dalej też „Serwis”). Mito-Med.pl dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystanie z Serwisu Mito-Med.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcji Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności.

 I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
Mito-Pharma spółka z o. o.
ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
NIP: 5993262959, REGON: 521264690, KRS: 0000954577
adres poczty elektronicznej: biuro@mito-pharma.pl

II. Gromadzenie danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Użytkownik, korzystając z Serwisu, może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu; adres i nazwa firmy; treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z funkcji Serwisu, które do swojego prawidłowego działania wymagają podania takich danych (np. korzystanie z formularza kontaktowego).

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Informacje gromadzone w plikach Cookies są wykorzystywane m.in. do: zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowywane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

IV. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które sąwysyłane przez odwiedzany serwis internetowyi przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis,
 • marketingowe” – instalowane w urządzeniu użytkownika tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Wyłączenie obsługi niektórych plików Cookies przez Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

0:00
0:00