Dr hab. n. med. Bodo Kuklinski

Niemiecki lekarz i diagnosta schorzeń o podłożu mitochondrialnym.

dr Bodo Kukliński

Doktor Bodo Kuklinski to niemiecki lekarz i diagnosta schorzeń o podłożu mitochondrialnym, autor licznych publikacji naukowych i książek. Pionier medycyny mitochondrialnej, złotych standardów terapii oraz szczegółowego wywiadu z pacjentem. Jego praktyka zmienia sposób podejścia do kanonów współczesnego leczenia.

 „Nasz organizm nie choruje z powodu braku leków”.

Słynny już cytat doktora wskazuje kierunek działań, oparty na profilaktyce, leczeniu przyczynowym i szczegółowej diagnostyce, tak aby leki nie były nam potrzebne lub ograniczone do niezbędnego minimum.

Dr Bodo Kuklinski ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Lipsku i otrzymał prawo do wykonywania zawodu lekarza. W roku 1978 ukończył specjalizację i uzyskał stopień doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: ,, Produkcja frakcji HDL w leczeniu chorób o podłożu arteriosklerotycznym” i została podwójnie nagrodzona medalem Leibnitz Uniwerystetu Lipskiego oraz Nagrodą Theodor-Brugsch Stowarzyszenia Medycyny Wewnętrznej. Dr Bodo Kuklinski podjął pracę w Klinice chorób wewnętrznych – Südstadt, a z biegiem lat objął kierownictwo w Centrum Diagnostyki i Terapii Medycyny Środowiskowej w Rostoku.

Praktyka i obszar zainteresowań

Szczególnymi obszarami praktyki doktora są: endokrynologia, onkologia, choroby metaboliczne, geriatria, gastroenterologia, intensywna terapia, dietetyka, witaminy i minerały oraz ich zapotrzebowanie, stres oksydacyjny, diagnostyka i terapia mitochondrialna.

Dzięki szerokiej wiedzy oraz na podstawie swojego długoletniego doświadczenia, dr B. Kuklinski opracował „złote standardy” terapii mitochondrialnej. Polegają one przede wszystkim na 

  • dokładnym wywiadzie z pacjentem,
  • celowanej diagnostyce laboratoryjnej
  • terapii mitochondrialnej aktywującej procesy naprawcze organizmu

Nieodłącznym elementem terapii jest wg dr Kuklinskiego odpowiedni sposób odżywiania, ze słynną już „przekąską nocną”, celowane uzupełnianie substancji mitochondrialnych, adekwatna aktywność ruchowa oraz dbałość o dobrej jakości sen.

Osiągnięcia dr n. med. Bodo Kuklinskiego

Dr n. med. Bodo Kuklinski dzięki opracowanej przez siebie metodzie diagnozowania pacjentów, opartej na szerokim wywiadzie i analizie m.in. czynników biochemicznych organizmu, przyczynił się do zmiany podejścia w kwestii diagnozowania i leczenia pacjentów. W latach 1988-1995 był ordynatorem kliniki chorób wewnętrznych w Rostocku. Od 1995 roku dyrektorem Centrum Terapii i Diagnostyki Medycyny Środowiskowej w Rostocku. Prowadzi badania z zakresu stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA, Niemieckie Towarzystwo Badań Stosowanych, Niemieckie Towarzystwo Toksykologii. Ponadto jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii w Salzburgu. Jest również autorem ponad 120 publikacji naukowych, broszur naukowych i wielu książek z zakresu medycyny.

„Najwyższy czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowanych dyscyplin medycznych.”

Napisał m.in. książkę Medycyna mitochondrialna. Nowatorska metoda na pozornie nieuleczalne choroby. Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii oraz Niestabilność Stawu Szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy – Diagnostyka – Terapie.

Dr n. Med. Bodo Kuklinski jest również laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny – Mitochondrialnej Ewy, przyznawanej corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny za szczególne zasługi w tej dziedzinie.

Dr. n. med. Bodo Kuklinskim jest autorem 3 pozycji doyczących medycyny mitochondrialnej i terapii:

  • Medycyna mitochondrialna. Nowatorska metoda na pozornie nieuleczalne choroby
  • Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii
  • Niestabilność Stawu Szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy – Diagnostyka – Terapie
„Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii” – fragment

Każdy student medycyny, w trakcie pierwszych lat studiów, musi zdać egzamin z nauk przyrodniczych, między innymi z biofizyki oraz chemii. Dyscypliny te są ważnym źródłem wiedzy pozwalającej zrozumieć, w jaki sposób przy temperaturze ludzkiego ciała wynoszącej 37°C mogą przebiegać miliardy różnych reakcji, które mają niewiele wspólnego z zachowaniem zasad termodynamiki. Enzymy, czyli katalizatory biorące udział w procesach chemicznych, do optymalnego funkcjonowania wymagają obecności witamin, pierwiastków śladowych, elektrolitów oraz innych mikroskładników odżywczych. Ponadto niektóre reakcje chemiczne dostarczają energii na potrzeby procesów biofizycznych, takich jak utrzymanie potencjału elektrycznego błon, oscylacji czy konwersji energii elektromagnetycznej w chemiczną i na odwrót.

Podczas zajęć z fizyki student uczy się o cyklu kwasu cytrynowego oraz zachodzącym w mitochondriach oddychaniu tlenowym (reakcja fosforylacji oksydacyjnej), β-oksydacji kwasów tłuszczowych, syntezie cukru (glukoneogenezie) i tak dalej. Jednak podczas wykładów poznaje je jedynie abstrakcyjnie, przez co wkuwa formuły oraz schematy przemian metabolicznych w zupełnym oderwaniu od związanych z nimi chorób. W konsekwencji, po zdaniu egzaminów, nielubiany podręcznik akademicki z dziedziny biochemii ląduje w najciemniejszym kącie regału, gdzie zostaje już na zawsze. Jeżeli zapytalibyśmy studentów medycyny czy lekarzy w Austrii i w Niemczech o ich wiedzę z zakresu biochemii, potwierdziliby swoją niepełną wiedzę w tej dziedzinie. […]

0:00
0:00