4 5 A B C D E F G H I K Ł M N O P Q R S T U V W Z
Ka Ke Ki Kl Ko Kr Ks Ku Kw

KINAZA KREATYNOWA

też: CK, enzym, w razie potrzeby CK generuje z kreatyny molekułę energii ATP. Podwyższona wartość CK sugeruje miopatię obwodową bądź miopatię mięśnia sercowego,