4 5 A B C D E F G H I K Ł M N O P Q R S T U V W Z
Ma Mc Md Me Mi Ml Mr Mt

MLECZAN

też: kwas mlekowy, produkt fermentacji mlekowej, zachodzącej w cytozolu komórki (rozkład pirogronianu bez udziału tlenu przy udziale enzymu dehydrogenaza mleczanowa) uwaga: komórka przestawia się na fermentację w warunkach niedoboru NAD+ jako kofaktora reakcji oksydacji, z mleczanu możemy ponownie uzyskać pirogronian oraz glukozę (proces glukoneogenezy), synteza mleczanu rośnie wraz z niedotlenieniem organizmu, podczas choroby nowotworowej, w stanach hipoksji oraz przy zaburzeniach ze strony kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej

0:00
0:00