4 5 A B C D E F G H I K Ł M N O P Q R S T U V W Z
Pa Pe Pi Pl Po Pp Pr Pu
Pie Pir

PIROGRONIAN

produkt zachodzącej w cytozolu reakcji glikolizy, powstaje z glukozy, po przekształceniu w Acetylo-CoA (dehydrogenaza pirogronianowa) lub w szczawiooctan (karboksylaza pirogronianowa), zostaje włączony jako substrat do cyklu Krebsa, w warunkach beztlenowych pirogronian ulega zmetabolizowaniu do mleczanu lub etanolu, w wyniku transaminacji z pirogronianu otrzymujemy aminokwas – L-alaninę

0:00
0:00