Konferencja Medycyny Mitochondrialnej „Od Jelit do Mitochondriów” 2016