Lactococcus lactis

Poznaj działanie probiotyczne Lactococcus lactis. Dowiedz się jak go stosować i w jakich dolegliwościach jest skuteczny.

Lactococcus lactis

Lactococcus lactis jest stale badany pod kątem działania probiotycznego i poznajemy coraz więcej jego potencjalnych korzyści zdrowotnych. Prawdopodobnie może stymulować działanie układu odpornościowego, zwalczać alergie, nadciśnienie i IBD. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest L. lactis?

Lactococcus lactis jest bakterią gram-dodatnią produkującą kwas mlekowy, szeroko stosowaną w produkcji przetworów mlecznych takich jak: maślanka, sery i inne produkty fermentowane.

L. lactis jest także badany jako potencjalnie możliwy w leczeniu chorób zwierząt [1, 2, 3, 4, 5, 6] i ludzi [7]. Jego korzyści zdrowotne jako probiotyku są jednak mało znane i wciąż badane.

Korzyści zdrowotne wynikające z L. lactis

 1. Może wzmacniać odporność

L. lactis obecny w fermentowanym jogurcie aktywuje plazmacytoidalne komórki dendrytyczne (pDC), które są ważne zarówno dla wrodzonych, jak i adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych [8, 9]. Dzięki temu może obniżać ryzyko przeziębienia [10].

Ponadto aktywuje komórki NK (NK) i zwiększa ich aktywność cytotoksyczną [11].

W badaniu na modelu zwierzęcym poprawiał odporność na zakażenie pneumokokami i zmniejszał uszkodzenia płuc [12, 13].

Podawanie myszom L. lactis znacząco zmniejszyło uszkodzenia płuc i podnosiło wskaźnik przeżycia podczas infekcji mysim wirusem grypy (mPIV1) oraz wirusem grypy (H1N1) [14, 15].

L. Lactis izolowany z kefiru chroni komórki przed toksynami C. difficile [16].

 1. L. lactis może łagodzić alergie

L. lactis poprawiają odpowiedź alergiczną u myszy [17, 18, 19].

W badaniu na modelu zwierzęcym  L. lactis znacząco zmniejszał atopowe zapalenie skóry i eozynofilowe zapalenie przełyku i oskrzeli [20].

Etanol może nasilać reakcje alergiczne. Wykazano, że L. lactis przywraca doustną tolerancję na etanol u myszy, zmniejszając miejscowe i układowe czynniki alergii, takie jak IL-4 i IgE [21].

 1. L. lactis może być korzystny w IBD

Fermentowane mleko sojowe zawierające L. lactis wykazuje działanie przeciwzapalne i zapobiega IBD u myszy [22, 23].

Podawanie myszom L. lactis tłumiło objawy IBD, takie jak uszkodzenie błony śluzowej jelita grubego i powiększenie śledziony [24].

Ponadto L. lactis zmniejsza produkcję zapalnych cytokin i ekspresję tlenku azotu u myszy z zapaleniem jelita grubego [25].

 1. L. lactis może być korzystny dla skóry

L. lactis zwiększał zawartość sebum, potencjalnie wzmacniając barierę ochronną skóry u zdrowych młodych kobiet [26].

Szczep L. lactis utrzymywał nawilżenie skóry i poprawiał elastyczność skóry u japońskich kobiet w średnim wieku [27].

 1. Wykazuje właściwości przeciwutleniające

Egzopolisacharyd (EPS) wytwarzany przez L. lactis zwiększał aktywność enzymów antyoksydacyjnych u myszy: katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px) oraz obniżał poziomy aldehydu malonowego (MDA) [28].

 1. Może obniżać ciśnienie krwi

L. lactis obniżał ciśnienie krwi, poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów u szczurów z nadciśnieniem [29].

Fermentowane mleko zawierające L. lactis wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi (skurczowe i rozkurczowe)
oraz częstość akcji serca u szczurów z nadciśnieniem [30].

 1. Może być korzystny w procesie starzenia

Długotrwała doustna suplementacja L. lactis hamowała utratę masy i gęstości kości oraz masy ciała u starzejących się myszy [31].

L. lactis może zapobiegać ubytkom słuchu związanym z wiekiem. Suplementacja L. lactis (zabitego temperaturą) zmieniła florę jelitową, wpływając na poziomy metabolitów w osoczu, w tym na poziomy kwasów tłuszczowych oraz spowolniła związaną z wiekiem utratę słuchu u myszy, hamując zanik neuronów i komórek w uchu wewnętrznym myszy [32].

Mechanizmy działania

 • Zmniejsza IL-4 w alergii [33, 34, 35] i zwiększa IL-4 w infekcji [36].
 • Zmniejsza IL-8 [37, 38], IL-13 [39] i IL-18 [40].
 • Może zarówno zwiększać [41, 42], jak i zmniejszać IL-6 [43].
 • Zwiększa IL-10 [44, 45] i IL-12 [46].
 • Zmniejsza IFN-γ [47] w stanach zapalnych i zwiększa IFN-γ w alergii i infekcji [48, 49].
 • Zmniejsza TNF-α w stanach zapalnych [50, 51] i zwiększa TNF-α w infekcji i odpowiedzi przeciwnowotworowej [52, 53].
 • Hamuje aktywność enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) [54].

Bezpieczeństwo stosowania

Bakterie z rodzaju L. lactis są niepatogenne u ludzi, jednak na przestrzeni lat odnotowano wiele przypadków zakażenia
L. lactis [55].

Należy unikać probiotyków szczególnie u osób z niewydolnością narządów, upośledzeniem odporności i dysfunkcjami bariery jelitowej, w których mogą powodować infekcje.

Osoby z poważnymi dolegliwościami powinny być pod kontrolą lekarza podczas ich stosowania, ponieważ mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych, w tym infekcji. Dotyczy to zwłaszcza ciężko chorych, osób po operacjach, z osłabionym układem odpornościowym, niemowląt i małych dzieci.

Autor: Paulina Żurek

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27469354/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4658813/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26482408/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27085380/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5006358/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4774141/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16716759
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24239838
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352084
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24239838
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26623718
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18772925
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18667039
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352084/
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23217732
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23217732
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564272/
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179883/
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17481709
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27259693
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26110492
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887264
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126083/
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4965518/
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733697
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25022690
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4153081/
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23911523
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23628247
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168230
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617939/
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4802309/
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564272/
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21205006
 35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26110492
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26110492
 37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126083/
 38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733697
 39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179883
 40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26165315
 41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126083/
 42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102661
 43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733697
 44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126083/
 45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102661
 46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102661
 47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733697
 48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564272/
 49. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102661
 50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733697
 51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26165315
 52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27459336
 53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18772925
 54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168230
 55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27031463
0:00
0:00