Lactococcus lactis

Poznaj działanie probiotyczne Lactococcus lactis. Dowiedz się jak go stosować i w jakich dolegliwościach jest skuteczny.

Lactococcus lactis

Lactococcus lactis jest stale badany pod katem działania probiotycznego i poznajemy coraz więcej jego potencjalnych korzyści zdrowotnych.  Prawdopodobnie może stymulować działanie układu odpornościowego, zwalczać alergie, nadciśnienie i IBD. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest L. lactis?

Lactococcus lactis jest bakterią gram-dodatnią produkującą kwas mlekowy, szeroko stosowaną w produkcji przetworów mlecznych takich jak: maślanka, sery i inne produkty fermentowane.

L. lactis jest także badany jako potencjalnie możliwy w leczeniu chorób zwierząt [1, 2, 3, 4, 5, 6] i ludzi [7]. Jego korzyści zdrowotne jako probiotyku są jednak mniej znane i badane.

Korzyści zdrowotne wynikające z L. lactis

 1. Zwiększa odporność

L. lactis obecny w fermentowanym jogurcie aktywuje plazmacytoidalne komórki dendrytyczne (pDC), które są ważne zarówno dla wrodzonych, jak i adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych [8, 9].

Dzięki temu może obniżać ryzyko przeziębienia u ludzi [10].

Ponadto aktywuje komórki NK (NK) i zwiększa ich aktywność cytotoksyczną [11].

W badaniu na modelu zwierzęcym poprawiał odporność na zakażenie pneumokokami i zmniejszał obrażenia płuc [12, 13].

Podawanie myszom L. lactis znacząco zmniejszyło uszkodzenia płuc i podnosiło wskaźnik przeżycia podczas infekcji mysim wirusem grypy (mPIV1) oraz wirusem grypy (H1N1) [14, 15].

L. Lactis izolowany z kefiru chroni komórki przed toksynami C. difficile [16].

 1. L. lactis może łagodzić alergie

L. lactis poprawiają odpowiedź alergiczną u myszy [17, 18, 19].

W badaniu na modelu zwierzęcym  L. lactis znacząco zmniejsza atopowe zapalenie przełyku i eozynofilowe zapalenie przełyku i oskrzeli [20].

Etanol może nasilać reakcje alergiczne. Wykazano, że L. lactis przywraca doustną tolerancję na etanol u myszy, zmniejszając miejscowe i układowe czynniki alergii, takie jak IL-4 i IgE [21].

 1. Może być korzystne w IBD

Fermentowane mleko sojowe zawierające L. lactis wykazuje działanie przeciwzapalne i zapobiega IBD u myszy [22, 23].

Podawanie L. lactis tłumiło objawy IBD, takie jak uszkodzenie błony śluzowej jelita grubego i powiększenie śledziony u myszy [24].

Ponadto L. lactis zmniejsza produkcję zapalnych cytokin i ekspresję tlenku azotu u myszy z zapaleniem jelita grubego [25]

 1. Korzystny dla skóry

L. lactis zwiększał zawartość sebum, potencjalnie wzmacniając barierę ochronną skóry u zdrowych młodych kobiet [26].

Szczep L. lactis utrzymywał nawilżenie skóry i poprawiał elastyczność skóry u japońskich kobiet w średnim wieku [27]

 1. Wykazuje właściwości przeciwutleniające

Egzopolisacharyd (EPS) wytwarzany przez L. lactis zwiększał aktywność enzymów antyoksydacyjnych u myszy: katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px) oraz obniżał poziomy aldehydu malonowego (MDA) [28]

 1. Może obniżać ciśnienie krwi

L. lactis obniża ciśnienie krwi, poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów u szczurów z nadciśnieniem [29].

Fermentowane mleko zawierające L. lactis wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi (skurczowe i rozkurczowe) oraz częstość akcji serca u szczurów z nadciśnieniem [30].

 1. Może być korzystny w procesie starzenia

Długotrwała doustna suplementacja L. lactis hamowała utratę masy i gęstości kości oraz masy ciała u starzejących się myszy [31].

L. lactis może zapobiegać ubytkom słuchu związanym z wiekiem

Suplementacja L. lactis (zabitego temperaturą) zmieniła florę jelitową, wpływając na poziomy metabolitów w osoczu, w tym na poziomy kwasów tłuszczowych oraz spowolniła związaną z wiekiem utratę słuchu u myszy, hamując zanik neuronów i komórek w uchu wewnętrznym myszy [32].

Mechanizmy działania

 • Zmniejsza IL-4 w alergii [33, 34, 35] i zwiększa IL-4 w infekcji [36].
 • Zmniejsza IL-8 [37, 38], IL-13 [39] i IL-18 [40].
 • Może zarówno zwiększać [41, 42], jak i zmniejszać IL-6 [43].
 • Zwiększa IL-10 [44, 45] i IL-12 [46].
 • Zmniejsza IFN-γ [47] w stanach zapalnych i zwiększa IFN-γ w alergii i infekcji [48, 49].
 • Zmniejsza TNF-α w stanach zapalnych [50, 51] i zwiększa TNF-α w infekcji i odpowiedzi przeciwnowotworowej [52, 53]
 • Hamuje aktywność enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) [54].

Bezpieczeństwo stosowania

Bakterie z rodzaju L. lactis są niepatogenne u ludzi, jednak na przestrzeni lat odnotowano wiele przypadków zakażenia L. lactis [55].

Należy unikać probiotyków szczególnie u osób z niewydolnością narządów, upośledzeniem odporności i dysfunkcjami bariery jelitowej, w których mogą powodować infekcje.