Janusz Zdzitowiecki

Dr n. med. Janusz Zdzitowiecki – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po ukończeniu stażu pracował jako anestezjolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Gdańsku. W roku 1995 uzyskał specjalizację w chirurgii plastycznej. W roku 1998 uzyskał doktorat na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie w Klinice Chirurgii Onkologicznej. W kręgu zainteresowań dr. Janusza Zdzitowieckiego od wielu lat pozostaje medycyna mitochondrialna.

Janusz Zdzitowiecki
0:00
0:00