Dysbioza jelitowa i antybiotyki, a neurodegeneracja

Dowiedz się, co mówią badania na temat powiązania zaburzonej flory jelitowej i chorób neurodegeneracyjnych.

Dysbioza jelitowa, spowodowana antybiotykoterapią bądź też infekcją jelit organizmami patogennymi, może stanowić czynnik ryzyka rozwoju choroby Parkinsona i innych schorzeń neurodegeneracyjnych.

Dotychczasowe badania wskazywały na istnienie zależności między składem flory jelitowej a występowaniem schorzeń neurodegeneracyjnych, natomiast mechanizm, dlaczego tak się dzieje, pozostawał nie do końca wyjaśniony. Przykładowo, wcześniejsze prace badawcze wskazywały na istnienie pozytywnej korelacji między przebytymi antybiotykoterapiami a wzrostem ryzyka pojawienia się choroby Parkinsona. Dlatego też uczeni zadali sobie pytanie, czy i w jaki sposób organizmy patogenne mogą przyczyniać się do uszkodzeń struktur mózgowych.

W jednym z badań naukowcy z Uniwersytetu Florydy posłużyli się niepasożytniczym nicieniem C. Elegans, który ma dokładnie 1 mm długości i pełni funckję jakby „żywej probówki“.

Jak się okazało, po kolonizacji jelita C. elegans chorobotwórczymi bakteriami, patogeny nie tylko zaburzyły produkcję białek w jelitach nicieni, lecz również w ich mięśniach, komórkach nerwowych oraz gonadach. Najsilniejszy negatywny wpływ na tworzenie nowych kompleksów białkowych zaobserwowano w przypadku infekcji bakteriami Klebsiella pneumoniae oraz Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej).

Jednocześnie zaobserwowano też, że obecność bakterii, które produkują kwas masłowy, zapobiegała temu szkodliwemu efektowi i chroniła białka mózgowe przed uszkodzeniami. Jest to o tyle istotne, iż za przyczynę rozwoju takich chorób jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera współcześnie uważa się konsolidację dysfunkcyjnych struktur białkowych w mózgu pacjentów. W przypadku choroby Alzheimera są to płytki beta-amyloidu, natomiast choroby Parkinsona – włókienka beta-synukleiny.

Autorzy eksperymentu podsumowują swoje odkrycie, stwierdzając, iż demonstruje ono potencjał bakterii produkujących kwas masłowy w profilaktyce rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Jednocześnie podkreślili konieczność dalszych badań w zakresie ochronnego działania kwasu masłowego na komórki mózgowe człowieka.

Na podstawie: https://www.medicalnewstoday.com/articles/dementia-parkinsons-do-gut-bacteria-trigger-protein-clumping#Antibiotics-in-the-frame

Autor: Sylwia Grodzicka