Organizm człowieka jest niezwykle skomplikowanym mechanizmem, który łączy szereg zależnych od siebie procesów. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, jednak gdy zastanowimy się nad sposobem naszego funkcjonowania, zrozumiemy, że jesteśmy niczym innym jak doskonale zaprojektowanym systemem naczyń połączonych, gdzie jedna jego cześć nie może prawidłowo funkcjonować bez drugiej.

To jak w metaforze z samochodem: nie dość, że silnik benzynowy nie będzie działał na gaz czy na prąd, to nawet z najlepszym paliwem w baku nie zajedziemy nigdzie, jeżeli będziemy mieli przebite opony albo uszkodzimy chłodnicę lub rozładuje się nam akumulator.

Z drobnymi dysfunkcjami naszych narządów lub ich układów jesteśmy w stanie funkcjonować, naszemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak z drugiej strony, nieprawidłowa czynność jednego organu powoduje dysfunkcję w innym, ponieważ organizm stanowi funkcjonalną całość. Oprócz tego, że narastająca liczba takich zaburzeń, obniża jakość naszego życia to ostatecznie grozi wystąpieniem poważnego kryzysu.

Nawiązując do metafory z samochodem, możemy zastanowić się, jaka struktura naszego ciała pełni dla funkcjonowania kluczową rolę, czyli rolę silnika. Odpowiedzią są mitochondria. Jak napisał dr Bodo Kuklinski w swojej książce zatytułowanej: Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii.: Organelle komórkowe odpowiadają za zaopatrywanie komórek w energię. To właśnie dzięki mitochondrialnej energii nasze komórki mogą funkcjonować. Z kolei sprawne działanie komórek przekłada się na zdrowie i życie całego organizmu.


Rys. 1. Schemat mitochondrium

 

Centrum funkcjonowania komórek

Mitochondria to elektrownie naszych komórek - na drodze procesów takich jak glikoliza czy łańcuch oddechowy produkują cząsteczki energii w postaci ATP (adenozynotrójfosforan). Mitochondria mają zaledwie od około 2 do 5 µm długości. Schemat budowy mitochondrium przedstawia Rysunek 1. Im dany narząd ma wyższe zapotrzebowanie na energię oraz cechuje się większą aktywnością metaboliczną, tym liczniejsza obecność mitochondriów w jego komórkach (komórki wątroby zawierają około 2000 mitochondriów, a komórki nerwowe nawet 10000). Co ważne, mitochondria posiadają własne, koliste mtDNA i odpowiadają ze przebieg wielu kluczowych dla życia procesów, takich jak: oddychanie komórkowe, podział, apoptoza, utrzymywanie homeostazy poprzez magazynowanie wapnia, regulacja enzymatyczna oraz stan redoks komórki.

Dotychczasowa medycyna klasyczna pomijała zarówno fakt, że każdy człowiek jest systemem naczyń połączonych (a w konsekwencji na przykład kardiolodzy leczyli tylko serce oraz miażdżycę, zupełnie nie dbając o skutki uboczne przepisywanych leków, które obciążały chociażby wątrobę czy nerki), jak również znaczenie wspomnianych przed chwilą mitochondriów. Wraz z rozwojem wiedzy powinniśmy zmieniać to podejście kierując się zasadą przede wszystkim nie szkodzić. Podejście medycyny mitochondrialnej do organizmu pozwala ograniczyć ilość chorób jatrogennych (spowodowanych leczeniem), chorób przewlekłych (sztandarowy przykład to cukrzyca i pochopne stosowanie insuliny u chorych) i zmienić leczenie objawowe na rozwiązywanie prawdziwych przyczyn chorób.

Co odróżnia medycynę mitochondrialną od medycyny klasycznej?

Jako nieliczna przynosi szansę na znalezienie prawdziwej przyczyny dolegliwośći, oraz prostą i skuteczną terapię skladnikami odżywiającymi nasze mitochondria - mitoceutykami (odpowednią formą witamin, mikro i makroelementów, enzymów). Zastosowanie tych substancji jest relatywnie tańsze od produkowanych leków, a przede wszystkim nie ma skutków ubocznych. Działa zgodnie z klasyczną medycyną opierając się na badaniach naukowych, jednak wyróżnia ją cecha medycyny holistycznej - całościowe podejście do organizmu i zdrowia. Medycyna mitochondrialna może pochwalić się licznymi przypadkami osób, które otrzymały skuteczną pomoc zarówno w lekkich schorzeniach, jak i w ciężkich chorobach wieloukładowych.

Cechy medycyny mitochondrialnej

  • Medycyna mitochondrialna patrzy na pacjenta w ujęciu całościowym (jesteś złożonym systemem ściśle powiązanych ze sobą narządów oraz układów narządów). Pozwala na wyleczenie, np. zaburzeń czynności wątroby bez ryzyka jednoczesnego uszkodzenia innych narządów.
  • Medycyna mitochondrialna opiera się na wiedzy biochemicznej - w naszym organizmie w każdej sekundzie zachodzi wiele różnych procesów biochemicznych, związanych, np. z syntezą, rozkładem, transportowaniem, magazynowaniem, wydalaniem, działaniem różnych enzymów, hormonów, aminokwasów i białek itd. Bez uwzględnienia wiedzy dotyczącej tych procesów oraz ich specyfiki wyleczenie pacjenta przy pomocy farmakoterapii jest niemożliwe, co więcej - nieodpowiednia farmakoterapia grozi powikłaniami i spowodowanymi leczeniem schorzeniami. Badania diagnostyczne medycyny mitochondrialnej nie służą potwierdzeniu występowania istniejących zaburzeń, jak ma to miejsce w przypadku medycyny klasycznej, a znalezieniu prawdziwej, związanej właśnie z mechanizmami biochemicznymi przyczyny choroby. Lekami medycyny mitochondrialnej nie są klasyczne farmaceutyki, jakie możemy kupić w aptece, lecz mikroskładniki odżywcze: witaminy, makro i mikropierwiastki, pierwiastki śladowe oraz wiele innych cennych, naturalnych substancji, takich jak niezwykle ważny koenzym Q10 czy kwas alfa liponowy. Medycyna mitochondrialna ściśle opiera się na zdobyczach tak zwanej medycyny ortomolekularnej, jednak w odróżnieniu od niej wychodzi znacznie dalej.
  • Medycyna mitochondrialna to nie tylko samo leczenie mikroskładnikami odżywczymi - lecz podejście, które uwzględnia również inne aspekty życia pacjenta. W tym ujęciu oprócz odpowiedniego leczenia (mikroskładnikami odżywczymi) warunkiem powrotu do zdrowia jest również wzięcie pod uwagę takich czynników jak: sposób odżywiania się, ograniczenie stresu, tryb życia pacjenta, zapewnienie dobrego nocnego snu, wyeliminowanie (a przynajmniej ograniczenie) endotoksyn i ksenobiotyków (substancji obcych dla organizmu człowieka), odpowiednia dla pacjenta forma aktywności fizycznej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jelit (w znacznej mierze decyduje o zdolności organizmu do przyswajania i przetwarzania substancji odżywczych). Powyższa lista to filary medycyny mitochondrialnej, które zapewniają chorym nie tylko szansę na skuteczne wyleczenie, ale także minimalizują ryzyko nawrotu choroby oraz stanowią formę skutecznej profilaktyki.
  • Medycyna mitochondrialna pozwala na skuteczne leczenie wielu chorób cywilizacyjnych i uznanych za przewlekłe. Medycyna klasyczna od dziesięcioleci próbuje uporać się z takimi schorzeniami jak miażdżyca, cukrzyca, choroby degeneracyjne, otyłość i zespół metaboliczny czy choroby autoimmunologiczne. W wielu przypadkach jest bezradna również w leczeniu raka, dysfunkcji układu pokarmowego, chorób oczu, chorób układu oddechowego itp. W dodatku wciąż rośnie ilość stwierdzanych przypadków chorób psychosomatycznych, alergii i nietolerancji pokarmowych oraz zaburzeń psychicznych. Tymczasem lekarze medycyny mitochondrialnej rozumieją, że dysfunkcje mitochondriów wpływają również na pracę mózgu. Zdają sobie sprawę, że przykładowo za atakami paniki, oszołomieniem bądź stanami lękowymi mogą kryć się niedobory energetyczne mózgu, dlatego też osobom cierpiącym na depresję czy burn - out nie przepisują automatycznie leków z grupy SSRI (inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny) albo neuroleptyków. Dzięki uwzględnieniu procesów biochemicznych, które odbywają się w naszym ciele na wielu różnych poziomach jednocześnie oraz specyfice funkcjonowania mitochondriów medycyna mitochondrialna umożliwia również skuteczne leczenie chorób wieloukładowych. Mitochondria są obecne w niemal wszystkich komórkach (nie ma ich w dojrzałych erytrocytach) i bez nich nie może prawidłowo funkcjonować żaden narząd i/lub układ narządów.

Podsumowując, możemy jednoznacznie stwierdzić, że: Medycyna mitochondrialna daje pacjentom nadzieję na skuteczne wyleczenie poprzez wyeliminowanie bezpośredniej przyczyny ich dolegliwości. Jednocześnie medycyna mitochondrialna pozwala na skuteczną profilaktykę wielu chorób, w szczególności przewlekłych.
Szerzej o poszczególnych procesach biochemicznych, sposobach leczenia poszczególnych chorób, filarach medycyny mitochondrialnej przeczytasz w kolejnych artykułach.

 

Bibliografia:

  1. Kuklinski, B., Medycyna mitochondrialna: objawy, diagnostyka i metody terapii, 2017
  2.  www.mito-medizin.de/mitochondrienmedizin
  3.  www.mitosoc.org
  4.  Mitochondrial Case Studies. 1st Edition. Underlying Mechanisms and Diagnosis, Editors: Russell Saneto Sumit Parikh Bruce Cohen, Academic Press, 2015
  5.  www.mitochondrialdiseases.org
Urazy i wypadki? Czego nie wolno bagatelizować?

Konsekwencją wypadków i urazów są uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa, które nie zostają rozpoznane! Z powodu licznych powiązań nerwowych i krwionośnych odcinka szyjnego z innymi narządami możemy zacząć odczuwać szereg niespecyficznych dolegliwości: wyczerpanie, migreny, nadciśnienie, a z czasem może dojść do rozwoju depresji, syndromu przewlekłego zmęczenia, czy stwardnienia rozsianego.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
kompendium
Pierwsze polskie kompendium medycyny mitochondrialnej dr Bodo Kuklinskiego.
Reklama
kompendium
Pierwsze polskie kompendium medycyny mitochondrialnej dr Bodo Kuklinskiego.
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med