Mitochondria oraz medycyna mitochondrialna

Przekonaj się czym jest medycyna mitochondrialna i dlaczego dzięki niej poznasz swój organizm, odzyskasz zdrowie i chęć do życia.

Mitochondria oraz medycyna mitochondrialna.

Organizm człowieka jest niezwykle skomplikowanym mechanizmem, który łączy szereg zależnych od siebie procesów. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, jednak gdy zastanowimy się nad sposobem naszego funkcjonowania, zrozumiemy, że jesteśmy niczym innym jak doskonale zaprojektowanym systemem naczyń połączonych, gdzie jedna jego cześć nie może prawidłowo funkcjonować bez drugiej.

To jak w metaforze z samochodem: nie dość, że silnik benzynowy nie będzie działał na gaz czy na prąd, to nawet z najlepszym paliwem w baku nie zajedziemy nigdzie, jeżeli będziemy mieli przebite opony albo uszkodzimy chłodnicę lub rozładuje się nam akumulator.

Z drobnymi dysfunkcjami naszych narządów lub ich układów jesteśmy w stanie funkcjonować, naszemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak z drugiej strony, nieprawidłowa czynność jednego organu powoduje dysfunkcję w innym, ponieważ organizm stanowi funkcjonalną całość. Oprócz tego, że narastająca liczba takich zaburzeń, obniża jakość naszego życia, to ostatecznie grozi wystąpieniem poważnego kryzysu.

Nawiązując do metafory z samochodem, możemy zastanowić się, jaka struktura naszego ciała pełni dla funkcjonowania kluczową rolę, czyli rolę silnika. Odpowiedzią są mitochondria. Jak napisał dr Bodo Kuklinski w swojej książce zatytułowanej Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii.:

Organelle komórkowe odpowiadają za zaopatrywanie komórek w energię. To właśnie dzięki mitochondrialnej energii nasze komórki mogą funkcjonować. Z kolei sprawne działanie komórek przekłada się na zdrowie i życie całego organizmu.


Rys. 1. Schemat mitochondrium

Centrum funkcjonowania komórek 

Mitochondria to elektrownie naszych komórek – na drodze procesów takich jak glikoliza czy łańcuch oddechowy produkują cząsteczki energii w postaci ATP (adenozynotrójfosforan). Mitochondria mają zaledwie od około 2 do 5 µm długości. Schemat budowy mitochondrium przedstawia Rysunek 1. Im dany narząd ma wyższe zapotrzebowanie na energię oraz cechuje się większą aktywnością metaboliczną, tym liczniejsza obecność mitochondriów w jego komórkach (komórki wątroby zawierają około 2000 mitochondriów, a komórki nerwowe nawet 10000). Co ważne, mitochondria posiadają własne, koliste mtDNA i odpowiadają za przebieg wielu kluczowych dla życia procesów, takich jak: oddychanie komórkowe, podział, apoptoza, utrzymywanie homeostazy poprzez magazynowanie wapnia, regulacja enzymatyczna oraz stan redoks komórki.

Dotychczasowa medycyna klasyczna pomijała zarówno fakt, że każdy człowiek jest systemem naczyń połączonych (a w konsekwencji na przykład kardiolodzy leczyli tylko serce oraz miażdżycę, zupełnie nie dbając o skutki uboczne przepisywanych leków, które obciążały chociażby wątrobę czy nerki), jak również znaczenie wspomnianych przed chwilą mitochondriów. Wraz z rozwojem wiedzy powinniśmy zmieniać to podejście, kierując się zasadą przede wszystkim nie szkodzić. Podejście medycyny mitochondrialnej do organizmu pozwala ograniczyć ilość chorób jatrogennych (spowodowanych leczeniem), chorób przewlekłych (sztandarowy przykład to cukrzyca i pochopne stosowanie insuliny u chorych) i zmienić leczenie objawowe na rozwiązywanie prawdziwych przyczyn chorób.

Co odróżnia medycynę mitochondrialną od medycyny klasycznej?

Jako nieliczna przynosi szansę na znalezienie prawdziwej przyczyny dolegliwości oraz prostą i skuteczną terapię składnikami odżywiającymi nasze mitochondria – mitoceutykami (odpowiednią formą witamin, mikro i makroelementów, enzymów). Zastosowanie tych substancji jest relatywnie tańsze od produkowanych leków, a przede wszystkim nie ma skutków ubocznych. Działa zgodnie z klasyczną medycyną opierając się na badaniach naukowych, jednak wyróżnia ją cecha medycyny holistycznej – całościowe podejście do organizmu i zdrowia. Medycyna mitochondrialna może pochwalić się licznymi przypadkami osób, które otrzymały skuteczną pomoc zarówno w lekkich schorzeniach, jak i w ciężkich chorobach wieloukładowych.

Cechy medycyny mitochondrialnej

  • Medycyna mitochondrialna patrzy na pacjenta w ujęciu całościowym (jesteś złożonym systemem ściśle powiązanych ze sobą narządów oraz układów narządów). Pozwala na wyleczenie, np. zaburzeń czynności wątroby bez ryzyka jednoczesnego uszkodzenia innych narządów.
  • Medycyna mitochondrialna opiera się na wiedzy biochemicznej – w naszym organizmie w każdej sekundzie zachodzi wiele różnych procesów biochemicznych, związanych, np. z syntezą, rozkładem, transportowaniem, magazynowaniem, wydalaniem, działaniem różnych enzymów, hormonów, aminokwasów i białek itd. Bez uwzględnienia wiedzy dotyczącej tych procesów oraz ich specyfiki wyleczenie pacjenta przy pomocy farmakoterapii jest niemożliwe, co więcej – nieodpowiednia farmakoterapia grozi powikłaniami i spowodowanymi leczeniem schorzeniami. Badania diagnostyczne medycyny mitochondrialnej nie służą potwierdzeniu występowania istniejących zaburzeń, jak ma to miejsce w przypadku medycyny klasycznej, a znalezieniu prawdziwej, związanej właśnie z mechanizmami biochemicznymi przyczyny choroby. Lekami medycyny mitochondrialnej nie są klasyczne farmaceutyki, jakie możemy kupić w aptece, lecz mikroskładniki odżywcze: witaminy, makro i mikropierwiastki, pierwiastki śladowe oraz wiele innych cennych, naturalnych substancji, takich jak niezwykle ważny koenzym Q10 czy kwas alfa liponowy. Medycyna mitochondrialna ściśle opiera się na zdobyczach tak zwanej medycyny ortomolekularnej, jednak w odróżnieniu od niej wychodzi znacznie dalej.
  • Medycyna mitochondrialna to nie tylko samo leczenie mikroskładnikami odżywczymi – lecz podejście, które uwzględnia również inne aspekty życia pacjenta. W tym ujęciu oprócz odpowiedniego leczenia (mikroskładnikami odżywczymi) warunkiem powrotu do zdrowia jest również wzięcie pod uwagę takich czynników jak: sposób odżywiania się, ograniczenie stresu, tryb życia pacjenta, zapewnienie dobrego nocnego snu, wyeliminowanie (a przynajmniej ograniczenie) endotoksyn i ksenobiotyków (substancji obcych dla organizmu człowieka), odpowiednia dla pacjenta forma aktywności fizycznej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jelit (w znacznej mierze decyduje o zdolności organizmu do przyswajania i przetwarzania substancji odżywczych). Powyższa lista to filary medycyny mitochondrialnej, które zapewniają chorym nie tylko szansę na skuteczne wyleczenie, ale także minimalizują ryzyko nawrotu choroby oraz stanowią formę skutecznej profilaktyki.
  • Medycyna mitochondrialna pozwala na skuteczne leczenie wielu chorób cywilizacyjnych i uznanych za przewlekłe. Medycyna klasyczna od dziesięcioleci próbuje uporać się z takimi schorzeniami jak miażdżyca, cukrzyca, choroby degeneracyjne, otyłość i zespół metaboliczny czy choroby autoimmunologiczne. W wielu przypadkach jest bezradna również w leczeniu raka, dysfunkcji układu pokarmowego, chorób oczu, chorób układu oddechowego itp. W dodatku wciąż rośnie ilość stwierdzanych przypadków chorób psychosomatycznych, alergii i nietolerancji pokarmowych oraz zaburzeń psychicznych. Tymczasem lekarze medycyny mitochondrialnej rozumieją, że dysfunkcje mitochondriów wpływają również na pracę mózgu. Zdają sobie sprawę, że przykładowo za atakami paniki, oszołomieniem bądź stanami lękowymi mogą kryć się niedobory energetyczne mózgu, dlatego też osobom cierpiącym na depresję czy burn – out nie przepisują automatycznie leków z grupy SSRI (inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny) albo neuroleptyków. Dzięki uwzględnieniu procesów biochemicznych, które odbywają się w naszym ciele na wielu różnych poziomach jednocześnie oraz specyfice funkcjonowania mitochondriów medycyna mitochondrialna umożliwia również skuteczne leczenie chorób wieloukładowych. Mitochondria są obecne w niemal wszystkich komórkach (nie ma ich w dojrzałych erytrocytach) i bez nich nie może prawidłowo funkcjonować żaden narząd i/lub układ narządów.

Podsumowując, możemy jednoznacznie stwierdzić, że: Medycyna mitochondrialna daje pacjentom nadzieję na skuteczne wyleczenie poprzez wyeliminowanie bezpośredniej przyczyny ich dolegliwości. Jednocześnie medycyna mitochondrialna pozwala na skuteczną profilaktykę wielu chorób, w szczególności przewlekłych.
Szerzej o poszczególnych procesach biochemicznych, sposobach leczenia poszczególnych chorób, filarach medycyny mitochondrialnej przeczytasz w kolejnych artykułach z cyklu podstawy wiedzy.

  1. Kuklinski, B., Medycyna mitochondrialna: objawy, diagnostyka i metody terapii, 2017
  2.  www.mito-medizin.de/mitochondrienmedizin
  3.  www.mitosoc.org
  4.  Mitochondrial Case Studies. 1st Edition. Underlying Mechanisms and Diagnosis, Editors: Russell Saneto Sumit Parikh Bruce Cohen, Academic Press, 2015
  5.  www.mitochondrialdiseases.org