„Organizm nie choruje z braku leków” – Dr B. Kuklinski

Kim jest autor „złotych standardów” terapii mitochondrialnych oraz dlaczego są one tak skuteczne w leczeniu wielu schorzeń? Co wyróżnia medycynę mitochondrialną spośród innych metod leczenia?

Organizm nie choruje z braku leków – Dr B. Kuklinski

 Nasz organizm nie choruje z powodu braku leków.

Autorem tych odważnych słów jest najwybitniejszy specjalista medycyny mitochondrialnej i lekarz – dr Bodo Kuklinski. Jego słowa obrazują, w jaki sposób podchodzi do kanonów współczesnego leczenia. B. Kuklinski za pomocą medycyny mitochondrialnej przeprowadza rewolucję w konwencjonalnym leczeniu, zwracając uwagę, które z błędnych założeń należy wyeliminować i jak dzięki temu można poprawić skuteczność w profilaktyce i terapii wielu chorób.   

Dr hab. med. Bodo Kuklinski to wybitny lekarz i diagnosta chorób o podłożu mitochondrialnym, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny środowiskowej. Pionier praktycznej medycyny mitochondrialnej w Niemczech, który na podstawie własnych badań oraz obserwacji rozwinął terapie oparte na bardzo dokładnym wywiadzie z pacjentem, oraz celowanej diagnostyce.

Dr Bodo Kuklinski – krótki życiorys

Dr Bodo Kuklinski urodził się w Niemczech w 1944 roku. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Lipsku i otrzymał prawo do wykonywania zawodu lekarza. W roku 1978 ukończył specjalizację i uzyskał stopień doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: ,,Produkcja frakcji HDL w leczeniu chorób o podłożu arteriosklerotycznym” i została podwójnie nagrodzona – medalem Leibnitz Uniwerystetu Lipskiego oraz Nagrodą Theodor-Brugsch Stowarzyszenia Medycyny Wewnętrznej. Dr Bodo Kuklinski podjął pracę w Klinice chorób wewnętrznych – Südstadt, a z biegiem lat objął kierownictwo w Centrum Diagnostyki i Terapii Medycyny Środowiskowej w Rostoku.

Bodo Kuklinski – szczególne zainteresowania

Endokrynologia, onkologia, choroby metaboliczne, geriatria, gastroenterologia, intensywna terapia, dietetyka, witaminy i minerały – zapotrzebowanie, stres oksydacyjny, diagnostyka i terapia środowiskowa.

Dzięki szerokiej wiedzy oraz w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie dr Kuklinski opracował „złote standardy” terapii mitochondrialnej. Polegają one przede wszystkim na

  • precyzyjnym wywiadzie z pacjentem,
  • celowanej diagnostyce laboratoryjnej,
  • terapii uruchamiającej procesy naprawcze organizmu.

Nieodłącznym elementem terapii jest wg dr Kuklinskiego odpowiedni sposób odżywiania, ze słynną już „przekąską nocną”, celowane uzupełnianie substancji mitochondrialnych, adekwatna aktywność ruchowa oraz dbałość o dobrej jakości sen.

Dr Bodo Kuklinski jest znanym autorytetem, a swoje długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami oraz zdobytą wiedzę przekazuje w licznych publikacjach i książkach. Największą jak do tej pory pozycją, która szeroko przedstawia zagadnienia medycyny mitochondrialnej jest kompendium jego autorstwa. To pierwsze polskie vademecum na temat diagnostyki uszkodzeń mitochondrialnych i o skutecznych metodach terapii. 

Medycyna mitochondrialna powstała na bazie medycyny klasycznej, ale opiera się na bardzo wnikliwej obserwacji zjawisk biochemicznych zachodzących w mitochondriach. Ponadto cechuje ją dokładna i precyzyjna diagnostyka połączoną z wnikliwą analizą życia chorego, którą powinien przeprowadzać każdy lekarz medycyny mitochondrialnej. Dzięki zrozumieniu procesów i zależności w naszym organizmie możliwe jest dobranie zindywidualizowanej i holistycznej terapii połączonej z dietą oraz celowaną suplementacją.

Medycynę mitochondrialną wyróżnia na tle medycyny klasycznej działanie bez skutków ubocznych i duża precyzja leczenia. Takie podejście pozwala znaleźć prawdziwe przyczyny choroby oraz daje odpowiedzi na do tej pory nierozwiązane schorzenia: migreny, zespół przewlekłego zmęczenia, zaburzenia neurodegeneracyjne, choroby układu pokarmowego, a nawet nowotwory.

W medycynie mitochondrialnej wszystko zależy od znalezienia przyczyny, a jej wyjątkowe podejście najlepiej opisują słowa dr Bodo Kuklinskiego:

Najwyższy czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowanych dyscyplin medycznych.

Medycyna mitochondrialna patrzy na pacjenta w ujęciu całościowym. W swoim założeniu uwzględnia wszystkie aspekty życia pacjenta. W tym ujęciu oprócz odpowiedniego leczenia (mikroskładnikami odżywczymi) warunkiem powrotu do zdrowia jest również wzięcie pod uwagę takich czynników jak: sposób odżywiania się, ograniczenie stresu, tryb życia pacjenta, zapewnienie dobrego nocnego snu, wyeliminowanie (a przynajmniej ograniczenie) endotoksyn i ksenobiotyków (substancji obcych dla organizmu człowieka), odpowiednia dla pacjenta forma aktywności fizycznej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jelit (w znacznej mierze decyduje o zdolności organizmu do przyswajania i przetwarzania substancji odżywczych).

0:00
0:00