Międzynarodowe Konferencje Medycyny Mitochondrialnej

Konferencja Medycyny Mitochondrialnej to coroczne wydarzenie poświęcone mitochondriom, zrozumieniu ich funkcjonowania i znaczenia dla naszego zdrowia, jak również poszukiwaniu nowych skutecznych terapii chorób.

Pierwsza Konferencja Medycyny Mitochondrialnej odbyła się w 2016 roku. Od tamtej pory prawie co roku wydarzenie poświęcone mitochondriom przyciąga setki lekarzy i pacjentów. Wykłady i spotkania z ekspertami sprzyjają dyskusjom i debatom na temat najnowocześniejszych badań biomedycznych, mając na celu wypełnienie luki między teorią a praktyką. Sprawdź nasze kalendarium konferencyjne i zobacz, jak dynamicznie rozwija się medycyna mitochondrialna.

Medycyna mitochondrialna

Ostatnie odkrycia naukowe łączą nieprawidłowo funkcjonujące mitochondria z chorobami neurodegeneracyjnymi, kardiologicznymi, cywilizacyjnymi, nowotworowymi, czy z zespołem chronicznego zmęczenia. Oznacza to, że wszystko, co czujemy w danej chwili może mieć swoje podłoże w mitochondriach.

Naprzeciw tym problemom wychodzi medycyna mitochondrialna, która dzięki swojej skuteczności oraz leczeniu przyczynowym bez działań ubocznych, otwiera nowe możliwości terapii i profilaktyki. Dr. Janusz Zdzitowiecki podczas III Międzynarodowej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej zaznaczał, że bez medycyny mitochondrialnej „nie może być nowoczesnego leczenia”.

Konferencje Medycyny Mitochondrialnej

Konferencje to spotkania, na których zaproszeni goście przedstawiają podstawy medycyny mitochondrialnej. Pokazują, jak potężne są te małe organelle, jeśli chodzi o stan naszego zdrowia oraz tłumaczą, w jaki sposób należy stosować terapię mitochondrialną.

Od początku historii konferencji, organizowanych przez firmę Mito-Pharma, swoje wykłady prezentuje 2 czołowych ekspertów medycyny mitochondrialnej: dr Franz Enzmann oraz dr Bodo Kuklinski. Dzieląc się swoim doświadczeniem, przykładami zastosowania terapii, wzbudzają coraz większe zainteresowanie tematem mitochondriów. To oni tworzą panel szkoleniowy medycyny mitochondrialnej, do którego co roku dołączają klinicyści, naukowcy laboratoryjni, wykładowcy prestiżowych uczelni, lekarze stomatolodzy, naturopaci czy przedstawiciele nauk przyrodniczych.

Konferencje umożliwiają poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń, co może skutecznie wpłynąć na przyspieszenie tempa rozwoju metod leczenia zaburzeń mitochondrialnych. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach w kształtowaniu przyszłości opieki zdrowotnej. To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, które corocznie odbywa się w Poznaniu. Międzynarodowe Konferencje Medycyny Mitochondrialnej są dedykowane nie tylko lekarzom, farmaceutom, dietetykom czy studentom medycyny, ale udział może wziąć każdy zainteresowany szeroko pojętym tematem zdrowia. Poruszane zagadnienia, mimo biochemicznej terminologii, są przekazywane w formie zrozumiałej z uwzględnieniem praktycznych przykładów, dzięki temu każdy uczestnik ma szansę na zapoznanie się z medycyną mitochondrialną.

Kalendarium Konferencji Medycyny Mitochondrialnej

2023 – VII Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej MITO 2023

Potęga funkcji mitochondriów w rosnącej liczbie chorób

7 października 2023 Poznań oraz online

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, dr Sarah Myhill, prof. dr Jörg Bergemann, dr Gernot Gläßer, dr Klaus-Dietrich Runow, dr Heiko Hofmann, dr n. med. Norbert Szaluś.

Podczas siódmej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej przyjrzano się bliżej przyczynom rozwoju chorób, które stają się obecnie powszechnymi dolegliwościami. Podjęte zostały tematy chronicznego zmęczenia, konsekwencji po-covidowych, chorób przewlekłych i tych związanych z układem pokarmowym, biologicznych aspektów starzenia się, a także chorób nowotworowych. W przeciągu tylko jednego dnia uczestnicy zapoznani zostali z podstawami medycyny mitochondrialnej oraz otrzymali wiele praktycznych wskazówek terapeutycznych, aby zadbać o swoje zdrowie tu i teraz. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej.

2022 – VI Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej MITO 2022

Terapie mitochondrialne naukowo i w praktyce. Odpowiedzi na choroby obecnych czasów

26 marca 2022 Poznań oraz online

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, dr Klaus-Dietrich Runow, prof. dr Jörg Bergemann, dr Heiko Hofmann, dr Henning Leu, terapeuta medycyny alternatywnej Werner Gehner, dr n. med. Janusz Zdzitowiecki, lek. stom. Katarzyna Griffiths, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dr n. med. Jacek Ciesielski, dietetyk kliniczny Katarzyna Arkuszyńska.

W 2022 roku po raz pierwszy konferencja miała charakter hybrydowy – z możliwością udziału na miejscu w Poznaniu lub online. To był dzień pełen wiedzy mitochondrialnej. Na miejscu swoje wykłady wygłosiło 8 prelegentów, ale uczestnicy mogli odtworzyć wcześniej przygotowane prezentacje 4 wykładowców, jak również 2 dodatkowe wykłady dr. Kuklinskiego i prof. Bergemanna. W tematach przewijał się koronawirus i jego poinfekcyjne konsekwencje, ale pojawiły się również zagadnienia chorób nowotworowych, wsparcia procesów immunizacyjnych, biologicznego starzenia się, związku zdrowia jamy ustnej z chorobami zapalnymi. Na Konferencji Mito 2022 premierę miało polskie tłumaczenie książki dr Klausa Runowa: „Rak jest chorobą środowiskową”, wydanej przez firmę Mito-Pharma.

2021 – V Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej MITO 2021

Terapie mitochondrialne w chorobach cywilizacyjnych

27 lutego 2021 online

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, dr Klaus-Dietrich Runow, dr Gernot Gläßer, dr Heiko Hofmann, dr Helena Roth Svensson, naturopata Werner Gehner, dr n. med. Janusz Zdzitowiecki, lek. stom. Katarzyna Griffiths.

Ze względu na globalny kryzys zdrowia publicznego, V Konferencja Medycyny Mitochondrialnej odbyła się na początku roku 2021 w formie online. Była to idealna okazja do podjęcia takich tematów, jak: zaburzenia odporności, leczenie chorób autoimmunologicznych, znaczenia mikroskładników odżywczych, problemów z funkcjonowaniem układu trawiennego. Dr Franz Enzmann zajął się najbardziej aktualnym zagadnieniem w tym czasie i przedstawił możliwości terapeutyczne medycyny mitochondrialnej w leczeniu zaburzeń produkcji energii na poziomie komórkowym oraz wsparcie pacjentów zmagających się z infekcjami, w tym z chorobą COVID-19.

2019 – IV Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej MITO 2019

Terapie mitochondrialne – zaawansowane metody walki z chorobami XXI wieku

12 października 2019 Poznań

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, dr Heiko Hofmann, dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska, dr n. med. Janusz Zdzitowiecki, dr. n. med. Lucjanna Mionskowska, praktyk terapii konopnych Dorota Gudaniec.

4 edycja Konferencji Medycyny Mitochondrialnej odbyła się przy udziale światowych autorytetów w tej dziedzinie – lekarzy praktykujących, naukowców z dziedziny biochemii molekularnej i biomedycyny. Oprócz filarów medycyny mitochondrialnej przedstawione zostały nowe możliwości diagnostyczne, terapia neuralna, patogeneza autyzmu oraz zaburzeń neuropsychiatrycznych, jak również właściwości lecznicze kannabinoidów.

2018 – III Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej

Człowiek nie choruje z braku leków

29 września 2018 Poznań

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, prof. Krystyna Lisiecka-Opalko, dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska, dr n. med. Janusz Zdzitowiecki.

Tematy, jakie pojawiły się na trzeciej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej to m.in.: dysfunkcje mitochondriów przyczyną stanów zapalnych i chorób wielonarządowych, niestabilność stawu szyjnego, wpływ stanów zapalnych jamy ustnej na mitochondria, autyzm w ujęciu mitochondrialnym. Oprócz teorii, prelegenci przedstawili praktyczną stronę medycyny mitochondrialnej i zapoznali uczestników z wybranymi przypadkami ze swoich gabinetów. Podczas konferencji miała miejsce również premiera polskiego tłumaczenia książki dr. Bodo Kuklinskiego: „Niestabilność stawu szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy. Diagnostyka. Terapie”, wydanego przez firmę Mito-Pharma.

2017 – II Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej

Zaburzenia mitochondriów przyczyną chorób cywilizacyjnych. Symptomy. Diagnoza. Leczenie.

7 października 2017 Poznań

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, prof. dr Jörg Bergemann, mgr Małgorzata Drobczyńska, mgr Monika Gackowska.

Podczas II Konferencji Medycyny Mitochondrialnej zaproszeni prelegenci poruszyli tematy z zakresu praktycznego zastosowania medycyny mitochondrialnej w terapii wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, choroby serca, depresja, choroby neurodegeneracyjne. Uczestnicy mogli również przyjrzeć się roli koenzymu Q10 w procesach naprawczych komórki, w oparciu o testy i badania naukowe. W tym dniu zaprezentowano także pierwsze polskie tłumaczenie książki dr. Bodo Kuklinskiego: „Mitochondria. Objawy i diagnostyka uszkodzeń oraz metody terapii”, wydane przez firmę Mito-Pharma.

2016 – I Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej

Od jelit do mitochondriów – nowatorskie podejście do leczenia chorób przewlekłych

8 października 2016 Poznań

Prelegenci: dr Franz Enzmann, dr hab. n. med. Bodo Kuklinski, dr Agnieszka Szczepek, Dr Patrycja Szachta, mgr Małgorzata Drobczyńska, mgr Emilia Ptak – Kasica, mgr Paulina Ihnatowicz, Łukasz Sieńczewski.

Pierwsza Konferencja Medycyny Mitochondrialnej była wyjątkowym wydarzeniem, nie tylko ze względu na początek historii, ale temat przewodni łączył ze sobą znaczenie medycyny mitochondrialnej z szeroko pojętym „zdrowiem jelit”. W profilaktyce i terapiach mitochondrialnych wielu przewlekłych chorób istotne są bowiem stan flory jelitowej oraz odpowiednie odżywianie. Na konferencji omówione zostały  praktyczne przykłady  z życia pacjentów, u których terapia mitochondrialna oraz celowana  probiotyka przyczyniły się do poprawy komfortu życia.

0:00
0:00