Choroba Alzheimera a badania genetyczne

Pomimo zidentyfikowania pewnych genów, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera oraz rzadkich genów „deterministycznych”, bezpośrednio powodujących chorobę – diagnostyka genetyczna nie jest rutynowa. Gen APOE-e4, […]

Pomimo zidentyfikowania pewnych genów, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera oraz rzadkich genów „deterministycznych”, bezpośrednio powodujących chorobę – diagnostyka genetyczna nie jest rutynowa. Gen APOE-e4, jest tzw. najsilniejszym genem ryzyka Alzheimera, ale jego ocena jest głównie przeprowadzana w badaniach klinicznych w celu identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku rozwoju choroby. Zatem wykrycie nosicielstwa mutacji wskazuje jedynie na ryzyko, a nie na wczesne rozpoznanie choroby.

0:00
0:00