Układ nerwowy

Mitochondrialna terapia migreny

Elementem terapii migreny wg dr. Bodo Kuklinskiego jest kompleksowe podejście z uwzględnieniem mikroskładników odżywczych, w tym koenzymu Q10, witaminy B6 oraz B12. Wskazuje on, że w wielu przypadkach u pacjentów występuje typowe zapalenie włókien nerwowych, które towarzyszy schorzeniu wieloukładowemu. Uwalniane podczas migreny stres nitrozacyjny, peptydy stanu zapalnego oraz peptyd związany z genem kalcytoniny mogą zostać zablokowane suplementacją witaminy B12 oraz koenzymu Q10, które działając na poziomie mitochondrialnym, skutecznie usuwają bezpośrednią przyczynę choroby.

Choroba Alzheimera a badania genetyczne

Pomimo zidentyfikowania pewnych genów, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera oraz rzadkich genów „deterministycznych”, bezpośrednio powodujących chorobę – diagnostyka genetyczna nie jest rutynowa. Gen APOE-e4, jest tzw. najsilniejszym genem ryzyka Alzheimera, ale jego ocena jest głównie przeprowadzana w badaniach klinicznych w celu identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku rozwoju choroby. Zatem wykrycie nosicielstwa mutacji wskazuje jedynie na ryzyko, a nie na wczesne rozpoznanie choroby.

Witaminy z grupy B w chorobie Parkinsona

Witaminy z grupy B działają neuroprotekcyjnie i mogą łagodzić objawy choroby Parkinsona. Chronią przed wzrostem homocysteiny we krwi, aminokwasu, który działa neurotoksycznie i może prowadzić do uszkodzenia neuronów. W badaniach naukowych wykazano, że witamina B12 hamuje aktywność kinazy LRRK2, która odpowiedzialna jest za mutację genu kodującego ten enzym i odpowiada za dziedziczenie choroby Parkinsona. W przypadku suplementacji, warto uważać z witaminą B6, która może osłabiać działanie lewodopy, ale tylko jeśli jest podawana bez obecności benserazydu lub karbidopy. W obecności tych leków nie wchodzi w interakcje z lewodopą.

Pycnogenol a ADHD

ADHD jest najczęstszym neurokognitywnym zaburzeniem behawioralnym u dzieci. Utrudnia naukę w szkole oraz wpływa na poczucie własnej wartości. Klasyczna farmakoterapia niesie jednak za sobą wiele niepożądanych skutków ubocznych. Nowe randomizowane badanie potwierdza, że Pycnogenol® jest skuteczny, a zarazem bezpieczny w leczeniu objawów ADHD. Stosowanie ekstraktu z kory francuskiej sosny nadmorskiej skutecznie zmniejszyło nadpobudliwość i impulsywność u dzieci, jednocześnie wiązało się z poprawą uważności i skupienia. Ponadto nie wykazało skutków ubocznych.

Niedokrwistość, problemy neurologiczne – czego mi brakuje?

Miedź, jako kofaktor jest odpowiedzialna za wiele procesów: wytrzymałość tkanki łącznej oraz chrząstek, syntezę melaniny, regenerację układu nerwowego, metabolizm neurotransmiterów. Jeżeli występuje u Ciebie słaba tkanka łączna ze skurczonymi naczyniami krwionośnymi, skłonność do kamieni nerkowych, lekkie zbrązowienie skóry, czy nadwrażliwość na słońce warto rozważyć suplementację miedzi po wcześniejszym zbadaniu jej poziomu.

Przyczyna porażenia nerwu twarzy

Przewlekłe stany zapalne okolic korzeni zębów mogą prowadzi do niszczenia kości i nazywane są martwicą kawitacyjną NICO (ang. neuralgia inducing cavitationel osteonecrosis). Zespół specjalistów udowodnił, że NICO wpływa na powstawanie neuralgii nerwu trójdzielnego – powodującej silny ból i wykrzywienia mięśni twarzy. Usunięcie przyczyny – ogniska zapalnego u pacjentów z NICO, pozwala pozbyć się bólu u 90% osób.

Szansa dla chorych na miopatię

Suplementacja witaminy B3 może łagodzić rozwój miopatii usprawniając metabolizm mitochondrialny. Witamina ta jest prekursorem związku NAD+ niezbędnego dla oddychania komórkowego i pozyskiwania energii, której brakuje komórkom mięśni podczas tej choroby.

Chroń swoje nerwy!

Czy wiesz jak ważna dla układu nerwowego jest witamina B4 – cholina? To właśnie ona wspiera niezakłócony przekaz impulsów nerwowych, a powstająca z niej acetylocholina, zostaje dostarczona do zakończeń nerwowych w celu przekazania sygnału. Codziennie proces ten zachodzi wiele tysięcy razy, co ukazuje jak duża ilość acetylocholiny jest potrzebna do zachowania prawidłowego działania naszych nerwów. Do syntezy acetylocholiny niezbędna jest obecność witaminy B1.

Skuteczna pomoc w dystrofii mięśniowej Duchenne’a

Podczas dystrofii mięśniowej Duchenne’a przestaje być produkowane białko – dystrofina. Ten brak prowadzi do utraty syntezy tlenku azotu (nNOS) uniemożliwiając różnicowanie i tworzenie komórek neuronowych. Ochronny wpływ koenzymu Q10 na neurony udowodniono po raz pierwszy u dzieci z dystrofią mięśniową Duchene’a. Spowodował ustąpienie niedowładu mięśni. Podczas terapii tej choroby skutecznie działanie uzupełniające mają także: zredukowany glutation, witamina C oraz cysteina i arginina.

0:00
0:00