Niacyna poprawia wydolność mięśni w miopatii mitochondrialnej

Badania wskazuję, że u osób z miopatią witamina B3 (niacyna) może poprawiać siłę mięśni i tworzenie nowych mitochondriów.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Cel Metabolism wskazuje, że niacyna (witamina B3) może podnosić poziom NAD+ i poprawiać wydolność mięśni w miopatii mitochondrialnej u dorosłych.

Miopatia mitochondrialna

Miopatie mitochondrialne (MD, mitochondrial diseases) to grupa rzadkich chorób związanych z nieprawidłową pracą mitochondriów (głównie łańcucha oddechowego).  Podczas tych chorób dochodzi do zaburzenia metabolizmu energetycznego komórek. Objawy najczęściej dotykają organów i tkanek dużym zapotrzebowaniu na energię np. tkankę nerwową i mięśniową. Przyczyną zaburzeń mogą być zarówno mutacje w DNA jądrowym, jak i mitochondrialnym. Miopatie pojawiają się najczęściej u dzieci w wieku niemowlęcym, ale niektóre mogą ujawnić się również w wieku dorosłym.

Witamina B3 i NAD+

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD+) jest cząsteczką, która ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu komórki ze względu na jej funkcję nośnika elektronów. Z kolei witamina B3 – niacyna jest wykorzystywana przez komórki do produkcji NAD+. Wcześniejsze badania na mysim modelu miopatii mitochondrialnej wykazały, że suplementacja witaminy B3 może promować tworzenie nowych mitochondriów w mięśniach szkieletowych i tkance tłuszczowej, a także opóźniać postęp choroby.

W badaniu zatytułowanym: „Niacin Cures Systemic NAD+ Deficiency and Improves Muscle Performance in Adult-Onset Mitochondrial Myopathy” opisano wpływ suplementacji witaminy B3 na zdrowie osób z niedoborem NAD+ i miopatią mitochondrialną. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Helsinkach poinformował o wynikach badania klinicznego (NCT03973203) testującego suplementy niacyny u 15 pacjentów z miopatią mitochondrialną. Wykazano, że osoby chorujące na tę chorobę mają niższy poziom NAD+ we krwi i tkance mięśniowej. Analizie poddano również osoby zdrowe, które zostały dopasowane pod względem płci i wieku do grupy pacjentów jako grupa kontrolna. Uczestnicy badania otrzymywali suplementy witaminy B3, zaczynając od 250 mg dziennie, z dawką zwiększaną o 250 mg/dzień co miesiąc do maksymalnie 750 mg do 1000 mg dziennie. Pacjenci otrzymywali suplementy przez łącznie 10 miesięcy, a osoby z grup kontrolnych przez 4 miesiące.

Po zastosowaniu suplementacji niacyny, poziom NAD+ we krwi pacjentów wzrósł nawet ośmiokrotnie, a poziom NAD+ w mięśniach wzrósł do poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej u zdrowych osób. Ponadto u wszystkich uczestników po suplementacji niacyną wzrosła siła mięśni i zdolność do tworzenia nowych mitochondriów (biogeneza).

Wyniki potwierdzają, że niacyna jest skutecznym środkiem do podniesienia poziomu NAD+ w leczeniu miopatii mitochondrialnej. Podniesienie poziomu NAD+ u osób z miopatią może łagodzić przebieg i opóźniać postęp miopatii mitochondrialnej.

Na podstawie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386566/