Fosfatydylocholina – korzyści i dawkowanie

Fosfatydylocholina jest fosfolipidem, który naturalnie buduje błony naszych komórek. Uczestniczy w przemianie materii i jest źródłem energii. Jej odpowiednie spożycie może poprawić zdrowie. Przedstawiamy więcej informacji na temat jej zalet, dawkowania i skutków ubocznych.


Czym jest fosfatydylocholina?

Fosfatydylocholina jest fosfolipidem przyłączonym do cząsteczki choliny. Fosfolipidy zbudowane są z kwasów tłuszczowych, glicerolu i fosforu.

Jest obecna w każdej komórce ciała jako kluczowy element budujący błony komórkowe [1].

Fosfatydylocholina pełni szereg istotnych funkcji [2, 1, 3, 4, 5, 6, 7]:

 • chroni układ nerwowy poprzez zwiększenie poziomu choliny i acetylocholiny w mózgu
 • pomaga rozkładać tłuszcze
 • wspiera pracę wątroby
 • buduje surfakant (mieszankę tłuszczów i białek) wyściełających nasze płuca i umożliwiającą oddychanie.
 • wchodzi w skład śluzu wyściełającego i chroniącego nasze jelita.

Wraz z wiekiem poziom fosfatydylocholiny może ulegać obniżeniu. Według niektórych badań, pomiędzy 40 a 100 rokiem życia w mózgu dochodzi do 10% zmniejszenia jej ilości [2].

Niedobór choliny może obniżać poziomy fosfatydylocholiny w wątrobie, prowadząc do jej uszkodzenia [8].

Fosfatydylocholina jest również odpowiedzialna za produkcję lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) [9, 10].

 

Niedobór fosfatydylocholiny

Niski poziom fosfatydylocholiny w mózgu obserwowany jest w chorobie Alzheimera [11, 12] jak również w schizofrenii [13, 14, 15].

Z kolei niski poziom fosfatydylocholiny w wątrobie wiąże się z chorobą stłuszczeniową (NAFLD) [16].


Źródła w żywności

Pokarmy o najwyższej zawartości fosfatydylocholiny [18, 19]:

 • Żółtka jaj (6,771 mg / 100 g)
 • Wątroba wieprzowa (1668 mg / 100 g)
 • Wątróbka drobiowa (1120 mg / 100 g)
 • Soja (917 mg / 100 g)
 • Wołowina (408 mg / 100 g)
 • Pierś z kurczaka (391 mg / 100 g)
 • Dorsz (331 mg / 100 g)
 • Orzeszki ziemne (270 mg / 100 g)
 • Ziemniak (38 mg / 100 g)
 • Szpinak (37 mg / 100 g)
 • Marchewka (23 mg / 100 g)

 

Korzyści zdrowotne wynikające z fosfatydylocholiny

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (IBD)

Ocena kilku badań zastosowania fosfatydylocholiny u 316 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zmniejszyła nasilenie choroby, a nawet zapoczątkowała remisje. U niektórych pacjentów spowodowała nawet całkowite odstawienie leków (kortykosteroidów) [20, 21, 22, 23].

Stosowanie fosfatydylocholiny przez 12 tygodni poprawiło objawy opornego na leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [22].

Wrzody żołądka wywołane przez NLPZ

W kilku badaniach (z udziałem 345 uczestników) udowodniono, że fosfatydylocholina chroniła śluzówkę żołądka przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). [23, 24, 25].

Badania na modelu zwierzęcym wskazują również na potencjalny wpływ fosfatydylocholiny na zmniejszanie toksyczności NLPZ i zwiększenia ich właściwości terapeutycznych [26, 27, 28, 29].

Rozwój mózgu niemowląt

Wiele badań dowodzi, że cholina (składnik fosfatydylocholiny) jest niezbędna dla rozwoju mózgu u płodu. Jej optymalne spożycie choliny w ciąży zapewnia prawidłową strukturę i funkcjonowanie mózgu,  może poprawić pamięć i funkcje poznawcze, a nawet zapobiega wadom wrodzonym [30, 31, 32, 33, 34]:

W jednym z przeglądów klinicznych suplementacja fosfatydylocholiny w ciąży może sprzyjać rozwojowi mózgu płodu i zapewniać ochronę przed chorobami psychicznymi [35].

W badaniu na grupie 49 kobiet w ciąży, te osoby, które otrzymywały suplementy fosfatydylocholinyt, zgłaszały mniej problemów z koncentracją i mniejsze wycofanie społeczne” u ich dzieci [36].


Badania wymagające poparcia

Przedstawiamy podsumowanie aktualnych badań na modelach zwierzęcych i komórkowych, które powinny zostać potwierdzone badaniami klinicznymi, aby można było ocenić ich skuteczność u ludzi. Nie należy interpretować ich jako sprzyjających korzyściom zdrowotnym, a raczej jako potencjalny kierunek do dalszych badań.

Wpływ na pamięć

Obniżony poziom fosfatydylocholiny wpływa na osłabienie lub utratę pamięci i dotyczy zwłaszcza osób z chorobą Alzheimera [37].

Suplementacja fosfatydylocholiny wśród 80 zdrowych młodych dorosłych poprawiła pamięć [38].

U myszy z demencją podawanie fosfatydylocholiny zwiększyło poziom choliny i acetylocholiny w mózgu, poprawiając pamięć i chroniąc mózg [39, 40, 41, 42].

Zdrowie wątroby

Zarówno niedobór choliny jak i fosfatydylocholiny może przyczyniać się do bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) [43, 44].

Połączenie fosfatydylocholiny, ostropestu plamistego i witaminy E wpłynęło na znaczną poprawę enzymów wątrobowych, zmniejszenie insulinooporności i poprawę struktury wątroby u 179 pacjentów z NAFLD [45].

W badaniu na modelu zwierzęcym, skrajny niedobór fosfatydylocholiny może powodować uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć. Badanie wykazało również, że fosfatydylocholina może promować regenerację wątroby [46, 47].

W innych badaniach na zwierzętach naukowcy zaobserwowali potencjał choliny i fosfatydylocholiny w zapobieganiu postępowi bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i zwiększeniu szans na przeżycie po operacji wątroby [48, 49, 50].

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

W jednym z badań fosfatydylocholina pomogła w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, ale nie w leczeniu zapalenia wątroby typu B [51].

Natomiast w badaniu z udziałem 15 pacjentów fosfatydylocholina pomogła w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B [52].

Konieczne są dalsze badania w celu oceny skuteczności fosfatydylocholiny w wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C.

Rozkład tłuszczu (lipoliza)

Lipoliza polega na rozkładzie trójglicerydów na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Fosfatydylocholina zwiększa aktywację receptora PPAR-gamma, odpowiedzialnego za ten proces [53, 54].

Niektórzy lekarze stosują zastrzyki z fosfatydyloholiny bezpośrednio do złogów tłuszczu co może powodować rozkładanie tłuszczu. Jednak z powodu braku wystarczających dowodów i badań klinicznych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy to leczenie jest bezpieczne i skuteczne [55, 56].

Według ograniczonych wstępnych dowodów mogą one również pomóc w tłuszczakach, łagodnych guzach spowodowanych nagromadzeniem tłuszczu. Jednak naukowcy podkreślili potrzebę dalszych dobrze zaprojektowanych badań [57].


Badania o nikłych dowodach  

Przedstawione badania na modelach komórkowych i zwierzęcych stanowią interesujący kierunek dalszych badań, jednak nie stanowią żadnych potwierdzonych właściwości fosfatydylocholiny.

Układ nerwowy

Stany zapalne mogą zmniejszać produkcję nowych neuronów w hipokampie, regionie mózgu ważnym dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Fosfatydylocholina zapobiegała zmniejszeniu tworzenia neuronów u myszy poprzez tłumienie TNF-alfa [58].

Fosfatydylocholina zwiększała aktywność enzymów antyoksydacyjnych (MDA, CAT ) u szczurów z uszkodzeniami mózgu przez niedotlenienie [59].

Kamienie żółciowe

W jednym badaniu na myszach naukowcy zaobserwowali zdolność dietetycznej fosfatydylocholiny do zapobiegania tworzeniu się kamieni woreczka żółciowego [60].


Skutki uboczne i środki ostrożności dotyczące fosfatydylocholiny

W większości badań klinicznych, fosfatydylocholina była bezpieczna i dobrze tolerowana. Jednak zdarzały się działania niepożądane, takie jak [61, 62, 63, 64]:

 • niestrawność
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pocenie się

Fosfatydylocholina wydaje się być bezpieczna dla kobiet w ciąży, ale przed suplementacją należy skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko chorób serca

Produkty uboczne metabolizmu fosfatydylocholiny obejmują N-tlenek trimetyloaminy (TMAO), który może zwiększać ryzyko miażdżycy i chorób serca [65, 66, 67]. Jednak związek między TMAO i chorobami serca wciąż badany.

W jednym z badań u 26 uczestników suplementacja fosfatydylocholiny zwiększyła poziom trójglicerydów we krwi. Jednak w tym samym badaniu fosfatydylocholina obniżył homocysteinę, która jest potencjalnym czynnikiem ryzyka chorób serca [68].

Potrzebne są dalsze, aby wyjaśnić wpływ suplementacji fosfatydylocholiny na zdrowie serca.


Suplementy i dawkowanie fosfatydylocholiny

Suplementy fosfatydylocholiny nie zostały zatwierdzone przez FDA do użytku medycznego. Ogólnie rzecz biorąc, organy regulacyjne nie zapewniają jakości, bezpieczeństwa i skuteczności suplementów. Należy skonsultować jej suplementację z lekarzem.

Fosfatydylocholina może być podawana w kapsułkach, tabletkach i zastrzykach. Natomiast jej dawki najlepiej dobierać indywidualnie pod nadzorem lekarza.

W badaniach klinicznych stosowano różne doustne dawki fosfatydylocholiny, w zakresie od 0,5-4 g dziennie przez okres do 12 tygodni [69, 70, 71, 72].

Zastrzyki z fosfatydylocholiny zawierały od 40 cm3 do 60 cm3 [73].

Przełomowa medycyna mitochondrialna

U progu XXI wieku dokonuje się zmiana w medycynie. Obiektem badań staje się człowiek jako układ energetyczny i jedność psychosomatyczna. Bazując na fundamentalnej wiedzy biochemicznej medycyna mitochondrialna łączy holistyczne podejście, zdrowe odżywianie i styl życia tradycyjnej medycyny z praktycznym zastosowaniem dla obecnych czasów. Kluczem jej działanie jest przywrócenie w organizmie procesów samoleczenia.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Hepar-Intercell
Preparat z choliną, która wspiera aktywność wątroby oraz witaminami, kulturami bakterii i kwasami tłuszczowymi omega-3.
Reklama
Hepar-Intercell
Preparat z choliną, która wspiera aktywność wątroby oraz witaminami, kulturami bakterii i kwasami tłuszczowymi omega-3.
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med