Fosfatydylocholina – korzyści i dawkowanie

Czym jest fosfatydylocholina, jakie pełni funkcje w organizmie i dlaczego jest nam potrzebna? Dowiedz się jak ją stosować.

Fosfatydylocholina – korzyści i dawkowanie

Fosfatydylocholina jest fosfolipidem, który naturalnie buduje błony naszych komórek. Uczestniczy w przemianie materii i jest źródłem energii. Jej odpowiednie spożycie może poprawić zdrowie. Przedstawiamy więcej informacji na temat jej zalet, dawkowania i skutków ubocznych.

Czym jest fosfatydylocholina?

Fosfatydylocholina jest fosfolipidem przyłączonym do cząsteczki choliny. Fosfolipidy zbudowane są z kwasów tłuszczowych, glicerolu i fosforu.

Jest obecna w każdej komórce ciała jako kluczowy element budujący błony komórkowe [1].

Fosfatydylocholina pełni szereg istotnych funkcji [1-7]:

 • chroni układ nerwowy poprzez zwiększenie poziomu choliny i acetylocholiny w mózgu,
 • pomaga rozkładać tłuszcze,
 • wspiera pracę wątroby,
 • buduje surfakant (mieszankę tłuszczów i białek) wyściełających nasze płuca i umożliwiającą oddychanie,
 • wchodzi w skład śluzu wyściełającego i chroniącego nasze jelita.

Wraz z wiekiem poziom fosfatydylocholiny może ulegać obniżeniu. Według niektórych badań, pomiędzy 40 a 100 rokiem życia w mózgu dochodzi do 10% zmniejszenia jej ilości [2].

Niedobór choliny może obniżać poziomy fosfatydylocholiny w wątrobie, prowadząc do jej uszkodzenia [8].

Fosfatydylocholina jest również odpowiedzialna za produkcję lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) [9,10]

Niedobór fosfatydylocholiny

Niski poziom fosfatydylocholiny w mózgu obserwowany jest w chorobie Alzheimera [11,12] jak również w schizofrenii [13,14,15].

Z kolei niski poziom fosfatydylocholiny w wątrobie wiąże się z chorobą stłuszczeniową (NAFLD) [16].

Źródła w żywności

Pokarmy o najwyższej zawartości fosfatydylocholiny [18, 19]:

 • Żółtka jaj (6,771 mg / 100 g),
 • Wątroba wieprzowa (1668 mg / 100 g),
 • Wątróbka drobiowa (1120 mg / 100 g),
 • Soja (917 mg / 100 g),
 • Wołowina (408 mg / 100 g),
 • Pierś z kurczaka (391 mg / 100 g),
 • Dorsz (331 mg / 100 g),
 • Orzeszki ziemne (270 mg / 100 g),
 • Ziemniak (38 mg / 100 g),
 • Szpinak (37 mg / 100 g),
 • Marchewka (23 mg / 100 g).

Fosfatydylocholina – właściwości i korzyści zdrowotne

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (IBD)

Ocena kilku badań zastosowania fosfatydylocholiny u 316 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zmniejszyła nasilenie choroby, a nawet zapoczątkowała remisje. U niektórych pacjentów spowodowała nawet całkowite odstawienie leków (kortykosteroidów) [20-23].

Stosowanie fosfatydylocholiny przez 12 tygodni poprawiło objawy opornego na leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [22].

Wrzody żołądka wywołane przez NLPZ

W kilku badaniach (z udziałem 345 uczestników) udowodniono, że fosfatydylocholina chroniła śluzówkę żołądka przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) [23-25].

Badania na modelu zwierzęcym wskazują również na potencjalny wpływ fosfatydylocholiny na zmniejszanie toksyczności NLPZ i zwiększenia ich właściwości terapeutycznych [26-29].

Rozwój mózgu niemowląt

Wiele badań dowodzi, że cholina (składnik fosfatydylocholiny) jest niezbędna dla rozwoju mózgu u płodu. Jej optymalne spożycie choliny w ciąży zapewnia prawidłową strukturę i funkcjonowanie mózgu,  może poprawić pamięć i funkcje poznawcze, a nawet zapobiega wadom wrodzonym [30-34].

W jednym z przeglądów klinicznych suplementacja fosfatydylocholiny w ciąży może sprzyjać rozwojowi mózgu płodu i zapewniać ochronę przed chorobami psychicznymi [35].

W badaniu na grupie 49 kobiet w ciąży te osoby, które otrzymywały suplementy fosfatydylocholinyt, zgłaszały mniej problemów z koncentracją i mniejsze wycofanie społeczne u ich dzieci [36].

Badania wymagające poparcia

Przedstawiamy podsumowanie aktualnych badań na modelach zwierzęcych i komórkowych, które powinny zostać potwierdzone badaniami klinicznymi, aby można było ocenić ich skuteczność u ludzi. Nie należy interpretować ich jako sprzyjających korzyściom zdrowotnym, a raczej jako potencjalny kierunek do dalszych badań.

Wpływ na pamięć

Obniżony poziom fosfatydylocholiny wpływa na osłabienie lub utratę pamięci i dotyczy zwłaszcza osób z chorobą Alzheimera [37].

Suplementacja fosfatydylocholiny wśród 80 zdrowych młodych dorosłych poprawiła pamięć [38].

U myszy z demencją podawanie fosfatydylocholiny zwiększyło poziom choliny i acetylocholiny w mózgu, poprawiając pamięć i chroniąc mózg [39-42].

Zdrowie wątroby

Zarówno niedobór choliny, jak i fosfatydylocholiny może przyczyniać się do bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) [43-44].

Połączenie fosfatydylocholiny, ostropestu plamistego i witaminy E wpłynęło na znaczną poprawę enzymów wątrobowych, zmniejszenie insulinooporności i poprawę struktury wątroby u 179 pacjentów z NAFLD [45].

W badaniu na modelu zwierzęcym skrajny niedobór fosfatydylocholiny może powodować uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć. Badanie wykazało również, że fosfatydylocholina może promować regenerację wątroby [46-47].

W innych badaniach na zwierzętach naukowcy zaobserwowali potencjał choliny i fosfatydylocholiny w zapobieganiu postępowi bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i zwiększeniu szans na przeżycie po operacji wątroby [48-50].

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

W jednym z badań fosfatydylocholina pomogła w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, ale nie w leczeniu zapalenia wątroby typu B [51].

Natomiast w badaniu z udziałem 15 pacjentów fosfatydylocholina pomogła w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B [52].

Konieczne są dalsze badania w celu oceny skuteczności fosfatydylocholiny w wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C.

Rozkład tłuszczu (lipoliza)

Lipoliza polega na rozkładzie trójglicerydów na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Fosfatydylocholina zwiększa aktywację receptora PPAR-gamma, odpowiedzialnego za ten proces [53,54].

Niektórzy lekarze stosują zastrzyki z fosfatydyloholiny bezpośrednio do złogów tłuszczu, co może powodować rozkładanie tłuszczu. Jednak z powodu braku wystarczających dowodów i badań klinicznych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy to leczenie jest bezpieczne i skuteczne [55,56].

Według ograniczonych wstępnych dowodów mogą one również pomóc w tłuszczakach, łagodnych guzach spowodowanych nagromadzeniem tłuszczu. Jednak naukowcy podkreślili potrzebę dalszych dobrze zaprojektowanych badań [57].

Badania o nikłych dowodach  

Przedstawione badania na modelach komórkowych i zwierzęcych stanowią interesujący kierunek dalszych badań, jednak nie stanowią żadnych potwierdzonych właściwości fosfatydylocholiny.

Układ nerwowy

Stany zapalne mogą zmniejszać produkcję nowych neuronów w hipokampie, regionie mózgu ważnym dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Fosfatydylocholina zapobiegała zmniejszeniu tworzenia neuronów u myszy poprzez tłumienie TNF-alfa [58].

Fosfatydylocholina zwiększała aktywność enzymów antyoksydacyjnych (MDA, CAT) u szczurów z uszkodzeniami mózgu przez niedotlenienie [59].

Kamienie żółciowe

W jednym badaniu na myszach naukowcy zaobserwowali zdolność dietetycznej fosfatydylocholiny do zapobiegania tworzeniu się kamieni woreczka żółciowego [60].

Skutki uboczne i środki ostrożności dotyczące fosfatydylocholiny

W większości badań klinicznych fosfatydylocholina była bezpieczna i dobrze tolerowana. Jednak zdarzały się działania niepożądane, takie jak [61-64]:

 • niestrawność,
 • biegunka,
 • nudności,
 • wymioty,
 • pocenie się.

Fosfatydylocholina wydaje się być bezpieczna dla kobiet w ciąży, ale przed suplementacją należy skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko chorób serca

Produkty uboczne metabolizmu fosfatydylocholiny obejmują N-tlenek trimetyloaminy (TMAO), który może zwiększać ryzyko miażdżycy i chorób serca [65-67]. Jednak związek między TMAO i chorobami serca wciąż badany.

W jednym z badań u 26 uczestników suplementacja fosfatydylocholiny zwiększyła poziom trójglicerydów we krwi. Jednak w tym samym badaniu fosfatydylocholina obniżył homocysteinę, która jest potencjalnym czynnikiem ryzyka chorób serca [68].

Potrzebne są dalsze, aby wyjaśnić wpływ suplementacji fosfatydylocholiny na zdrowie serca.

Suplementy i dawkowanie fosfatydylocholiny

Suplementy fosfatydylocholiny nie zostały zatwierdzone przez FDA do użytku medycznego. Ogólnie rzecz biorąc, organy regulacyjne nie zapewniają jakości, bezpieczeństwa i skuteczności suplementów. Należy skonsultować jej suplementację z lekarzem.

Fosfatydylocholina może być podawana w kapsułkach, tabletkach i zastrzykach. Natomiast jej dawki najlepiej dobierać indywidualnie pod nadzorem lekarza.

W badaniach klinicznych stosowano różne doustne dawki fosfatydylocholiny, w zakresie od 0,5 do 4 g dziennie przez okres do 12 tygodni [69-71].

Zastrzyki z fosfatydylocholiny zawierały od 40 cm3 do 60 cm3 [73].

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316137/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565322/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3562414/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7782901/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23295697/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22134222/
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10690951/
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16144842/
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21979151/
 10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3343237/
 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12898349/
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10411344/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18778095/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28152600/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15219471/
 16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22095799/
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22095799/
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12730414/
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257636/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1774598/
 21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24796768/
 22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20048683/
 23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17975182/
 24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21081908/
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353548/
 26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22100851/
 27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9558035/
 28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11408553/
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19366347/
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2438605/
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430654/
 32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29451849/
 33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16504295/
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466850/
 35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466850/
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5892450/
 37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26402628/
 38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9377589/
 39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26268328/
 40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7782901/
 41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8569416/
 42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997672/
 43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23703836/
 44. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26773011/
 45. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22343419/
 46. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1497696/
 47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16144842/
 48. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22095799/
 49. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1497696/
 50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15975496/
 51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9684137/
 52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6757621/
 53. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26331321/
 54. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23911798/
 55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14558399/
 56. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23621400/
 57. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25013540/
 58. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21937953/
 59. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15549708/
 60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12837851/
 61. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466850/
 62. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24796768/
 63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20048683/
 64. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17975182/
 65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3086762/
 66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526767/
 67. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23614584/
 68. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15916468/
 69. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15951544/
 70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17975182/
 71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20048683/
 72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24796768/
 73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3486781/