Krem z witaminą B12 naturalną alternatywą terapii chorób skóry o podłożu zapalnym

Przedstawiamy przegląd badań z miejscowo stosowaną witaminą B12 u pacjentów cierpiących na atopowe zapalenie skóry, egzemę, łuszczycę.

Przewlekłe stany zapalne ułatwiają rozwój wielu mitochondriopatiom czy schorzeniom wieloukładowym. Choroby skóry są dobrym przykładem takiego procesu. Dermatolodzy zwykle leczą je miejscowymi sterydami na receptę, które tylko łagodzą problem, a z czasem mogą go nawet pogorszyć. W chorobach zapalnych skóry ważne jest wyeliminowanie pierwotnego problemu w mitochondriach, czyli stanu zapalnego, ale również zneutralizowanie go na powierzchni skóry. Nową alternatywą w leczeniu może być krem z witaminą B12.

Problem z nadmiarem tlenku azotu

Tlenek azotu odgrywa ważną rolę w utrzymaniu i regulacji skóry oraz integralności jej środowiska. Prawie każda komórka skóry wykazuje ekspresję syntazy tlenku azotu, dzięki czemu jest w stanie wytwarzać go w celu realizacji niezbędnych procesów fizjologicznych. Wlicza się w to: tworzenie bariery ochronnej, obronę przeciwdrobnoustrojową, utrzymanie krążenia czy melanogenezę w odpowiedzi na ekspozycję na światło.1

W stężeniu fizjologicznym tlenek azotu jest niezbędny dla życia i zdrowia. Natomiast w warunkach patologicznego zwiększenia stężenia w organizmie, substancja ta staje się dla nas toksyczna. Mówimy wówczas o stresie nitrozacyjnym.

Zaburzenia wytwarzania tlenku azotu są powiązane z etiologią wielu chorób dermatologicznych:

  • toczeń rumieniowaty skórny,
  • zapalne choroby skóry: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienia, zmiany alergiczne,
  • bliznowiec,
  • twardzina ograniczona,
  • pęcherzyca zwykła,
  • łupież liszajowaty,
  • Zespół Stevensa i Johnsona oraz zespół toksycznej nekrolizy naskórka.1

Terapeutyczna pielęgnacja z witaminą B12 – przegląd badań

Analizując wpływ tlenku azotu na powstawanie chorób skóry o podłożu zapalnym, poszukiwane są również możliwe kierunki miejscowego leczenia. Witamina B12 skutecznie rozprawia się z nadmiarem tlenku azotu. Stąd zasadne wydają się badania przeprowadzane z zastosowaniem kremu z B12 na zmiany chorobowe skóry.2

Badanie z zastosowaniem kremu z witaminą B12 w leczeniu atopowego zapalenia skóry

W badaniu oceniano skuteczność i tolerancję stosowanego miejscowo kremu barierowego z witaminą B12, w porównaniu ze standardowym kremem zmiękczającym na bazie gliceryny i wazeliny, stosowane trzy razy dziennie w leczeniu łagodnego AZS. Badanie przeprowadzono w formie randomizowanego, kontrolowanego testu porównawczego lewej do prawej strony, obejmującego pół ciała, z udziałem pacjentów z klinicznym rozpoznaniem łagodnej choroby AZS. 22 pacjentów poddano randomizacji (lewa lub prawa strona leczona kremem z B12 lub kremem glicerynowym). W 12-stym tygodniu oceniano zmniejszenie wskaźnika SCORAD w stosunku do wartości wyjściowych w obu miejscach ciała. Przy czym zmniejszenie wskaźnika SCORAD wyniosło 77,6% w miejscach ciała leczonych kremem z B12, w porównaniu z 33,5% w miejscach ciała leczonych kremem glicerynowym. Wyniki te sugerują, że krem z witaminą B12 może stanowić nową opcję w leczeniu łagodnej postaci atopowego zapalenia skóry.3

Emolient z witaminą B12 w podtrzymującym leczeniu łagodnej do umiarkowanej łuszczycy plackowatej

W badaniu z 2017 roku oceniono skuteczność i bezpieczeństwo maści zawierającej witaminę B12 w porównaniu z kremem zmiękczającym na bazie gliceryny i wazeliny, stosowanym dwa razy dziennie w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Stosowanie kosmetyków trwało przez okres ponad 12 tygodni, po którym nastąpiła obserwacja wymywania substancji, trwająca 4 tygodnie. W sumie 24 pacjentów z łuszczycą plackowatą zostało losowo przydzielonych do leczenia lewo- lub prawostronnego balsamem z B12. Wyniki po 12 tygodniach wykazały znaczącą różnicę w zmniejszeniu objawów łuszczycy, takich jak swędzenie czy łuszczenie się skóry: 87,6 % w przypadku zastosowania emolientu z witaminą B12 oraz 23,1 % po stronie leczonej maścią z gliceryną. Po 4 tygodniach zaprzestania terapii, różnica w zmniejszeniu objawów utrzymywała się.4

Miejscowe zastosowanie hydrożelu liposomalnego kobalaminy w terapii atopowego zapalenia skóry

We wcześniejszych badaniach wykazano, że stosowana miejscowo witamina B12 jest skuteczna w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Jednak sama witamina B12 jest wrażliwa na światło i ma niską przepuszczalność skóry, co zmniejsza jej skuteczność terapeutyczną. W niniejszym badaniu analizie poddano liposomalny hydrożel adenozylokobalaminy, pochodnej witaminy B12, oraz zbadano jej możliwy korzystny wpływ, stosując mysi model atopowego zapalenia skóry.

Liposomowy hydrożel miał zwiększoną przepuszczalność skóry, około 17-krotnie w porównaniu ze zwykłym żelem. Miejscowe podawanie liposomalnego żelu na zmiany skórne przypominające atopowe zapalenie skóry, wywołane 2,4-dinitrochlorobenzenem u myszy, poprawiło intensywność zmian, grubość skóry na grzbiecie i całkowite IgE w surowicy w sposób zależny od stężenia. Potrzebne są dalsze badania, czy liposomalny żel adenozylokobalaminy może być korzystny w leczeniu chorób zapalnych skóry u ludzi.5

Analiza skuteczności i tolerancji kremu z witaminą B12 jako możliwej alternatywy dla obecnych terapii AZS

49 pacjentów, cierpiących na atopowe zapalenie skóry, wzięło udział w randomizowanym badaniu III fazy, kontrolowanym placebo. Przez 8 tygodni każdy pacjent aplikował dwa razy dziennie (rano i wieczorem) aktywny preparat zawierający witaminę B12 na zmienione chorobowo partie skóry po jednej stronie ciała oraz preparat placebo po stronie przeciwnej zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po stronie ciała leczonej kremem z witaminą B12 punktacja systemu do monitorowania zmian Six Area Six Sign Atopic Dermatitis (tłum. Sześć Obszarów Sześć Oznak Atopowego Zapalenia Skóry) spadła w istotnie większym stopniu niż po stronie ciała otrzymującej placebo. Na zakończenie badania pacjenci przyznali głównie ocenę „dobrą” lub „bardzo dobrą” dla kremu B12 oraz ocenę „umiarkowaną” lub „słabą” dla placebo. Leczenie preparatem z witaminą B12 było bardzo dobrze tolerowane i wiązało się z bardzo niskim ryzykiem dla bezpieczeństwa pacjentów.2

Ocena miejscowego stosowania witaminy B12 w leczeniu egzemy u dzieci

Stosowany miejscowo krem z witaminą B12 to metoda, która, jak wykazano, skutecznie leczy atopowe zapalenie skóry u osób dorosłych. To podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie, z wewnątrzosobniczym porównaniem lewej i prawej strony, miało na celu określenie, czy miejscowo stosowana witamina B12 będzie skuteczna u dzieci chorych na egzemę.

W badaniu udział wzięło 21 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, którzy stosowali krem z witaminą B12 codziennie przez 4 tygodnie. Kontrole skóry przy użyciu standardowego systemu punktacji zostały przeprowadzone na początku badania oraz po 2 i 4 tygodniach. Poprawa objawów skóry leczonej miejscowo witaminą B12 po 2 i 4 tygodniach była bardziej widoczna, w porównaniu z placebo. Badacze doszli do wniosku, że krem z witaminą B12 może być skuteczną alternatywą dla maści sterydowych w leczeniu dzieci chorych na egzemę.6

Badanie miejscowego działania maści z witaminą B12 na popromienne stany zapalne skóry w modelu świńskim

Radiodermit, często definiowany jako popromienne zapalenie skóry, jest nieuniknionym skutkiem ubocznym radioterapii w leczeniu raka. Obecnie nie ma skutecznych farmakologicznych rozwiązań do leczenia tej choroby. W badaniu z 2022 roku sprawdzono skuteczność terapeutyczną i mechanizm działania maści z witaminą B12 na radiodermit. Opracowano świński model radiodermitu IV stopnia. Maść stosowano przez 12 tygodni, po czym przeprowadzono barwienie histologiczne, transmisyjną mikroskopię elektronową, RT-qPCR, Western blot oraz sekwencjonowanie genów w celu oceny specyficznych wskaźników w próbkach skóry. Po 12 tygodniach obserwacji stwierdzono, że leczenie witaminą B12 znacząco złagodziło radiodermit. Pielęgnacja znacząco obniżyła także poziom ekspresji NF-κB, COX-2, IL-6 i TGF-β w próbkach skóry. Analizując ekspresję genów, zidentyfikowano szlaki wpływające na efekty leczenia. Podsumowując, stwierdzono, że maść z witaminą B12 jest wysoce skuteczna w leczeniu radiodermitu, wykazując silne działanie przeciw promieniowaniu, przeciwzapalne i przeciwzwłóknieniowe. Jest zatem obiecującym kandydatem na lek do leczenia ciężkiego radiodermitu.7

Problemy skórne wymagają również wsparcia od wewnątrz

Wyeliminowanie stresu nitrozacyjnego oraz oksydacyjnego to jeden z podstawowych celów medycyny mitochondrialnej. Choroby skóry o podłożu zapalnym rzadko występują jako odosobnione dolegliwości. Dlatego dużym wsparciem podczas leczenia jest zarówno dieta przyjazna mitochondriom, jak i odpowiednia suplementacja, którą zaleca dr Bodo Kuklinski:

[…]atopowe zapalenie skóry, łuszczyca oraz trądzik różowaty to neurogenne stany zapalne. Psychostres, a częściowo także światło słoneczne mogą prowadzić do zaostrzenia objawów chorobowych. Wymienione choroby skóry nie są niczym innym, jak tylko objawami schorzenia wielonarządowego. Dlatego przy leczeniu AZS czy łuszczycy zalecana jest terapia mitochondrialna oraz wszystkie sześć jej filarów. Ponadto należy przyjmować benfotiaminę, kwas alfa-liponowy i koenzym Q10 – ubichinol, a także uzupełnić wszelkie możliwe deficyty witamin z grupy B oraz pierwiastków śladowych.”8

W niektórych schorzeniach, jak na przykład w łuszczycy pospolitej, warto włączyć również do diety suplementację kwasów omega-3 oraz witaminy D. Jak zauważa dr Bodo Kuklinski dają one takie same efekty w leczeniu łuszczycy pospolitej, co blokery TNFα, ale bez skutków ubocznych. Dodatkowo pozytywny wpływ na zmniejszenie stanu zapalnego mogą przynieść kuracje postne, diety redukcyjne oraz powstrzymanie się od spożywania produktów wywołujących nietolerancje, takich jak gluten.8

Bibliografia

0:00
0:00