Bromelaina to grupa enzymów naturalnie występujących w ananasach. Działa przeciwbólowo
i przeciwzapalnie, dlatego znajduje zastosowanie w zmniejszaniu obrzęków i zakrzepów. Ponadto wspomaga prawidłowe trawienie i może nawet wspierać proces odchudzania. Badania nad jej rolą dla zdrowia dają bardzo dobre efekty. W artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści i skutki ubocznych stosowania bromelainy.

Czym jest Bromelaina?

Bromelaina jest ekstrahowana z owoców lub łodyg ananasów. Jest to mieszanka enzymów - proteaz, które rozkładają białka na aminokwasy i inne enzymy [1, 2].

Ponadto bromelaina zawiera także inne enzymy m.in.: fosfatazę, glukozydazę, peroksydazę, celulazę. [3, 4, 5].

Najczęściej w badaniach stosuje się bromelainę ekstrahowaną z łodygi ananasa, ponieważ ma wyższą zawartość proteaz
[6, 7].

Bromelaina jest dostępna w postaci suplementu diety, proszku lub kremu. Zalecana dawka wynosi około 750 mg na dobę [8]. Bromelainę należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem [9].

Enzymy bromelainy

Preparaty z bromelainą mogą różnić się zawartością poszczególnych składników w zależności od źródła z którego została pozyskana i zastosowanych metod oczyszczania [10].

Bromelaina z owoców pozyskiwana ze schłodzonego soku ananasowego przy użyciu procesu ultra-filtracji [11]. Natomiast, aby pozyskać bromalainę z łodygi ananasa należy przeprowadzić wirowane, filtrowane i liofilizowanie [12].

Bromelaina jest mieszaniną różnych enzymów rozkładających białka. Poza proteazami zawiera także: fosfatazę, glukozydazę, peroksydazę, celulazę. Co ciekawe, bromelaina składa się również z niektórych inhibitorów proteazy, które hamują określone enzymy trawiące białka poza jelitami, aby nie rozkładały potrzebnych nam białek np. odpornościowych.
W rezultacie ich zablokowanie może pomóc w zwalczaniu infekcji i stanów zapalnych [13, 14, 15].

Przeciwzapalne działanie bromelainy i hamowanie agregacji płytek są prawdopodobnie spowodowane aktywnością proteaz trawiących białka. Jednak za hamowanie wzrostu guza i leczenie oparzeń odpowiadają jej inne funkcje niż trawienie białek [16].

Użyteczność preparatu z bromelainą jest oceniana na podstawie jej aktywności proteolitycznej i innych skutków zdrowotnych, takich jak działanie przeciwzapalne [17].

 

Korzyści z bromelainy

 1. Zmniejsza stan zapalny

Bromelaina jest silnym środkiem przeciwzapalnym i w zależności od stanu w komórkach może aktywować odpowiedź przeciwzapalna lub ją hamować [18].

Jednym z czynników prozapalnych, które reguluje jest cyklooksygenaza-2 (COX-2). Pomaga w syntezie prostaglandyny E2 (PGE-2), która jest cząsteczką prozapalną (lipidem). PGE-2 hamuje również układ odpornościowy i sprzyja progresji nowotworu [19].

W badaniu na hodowlach komórkowych bromelaina obniżała poziomy COX-2 i PGE-2 [20].

Podczas stanów zapalnych i nadprodukcji cytokin, bromelaina zmniejsza wydzielanie interleukin (IL-1β, IL-6) i TNF-α.
W chorobie zapalnej jelit (IBD) bromelaina zmniejsza wytwarzanie IFN-γ i TNF-α [21].

Ponadto bromelaina moduluje ekspresję czynnika wzrostu TGF-β, jednego z głównych regulatorów stanu zapalnego u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów [22].

Jak wskazują badania, bromelaina reguluje większość mediatorów stanu zapalnego i wykazała działanie jako środek przeciwzapalny

 1. Pomaga w odchudzaniu

Bromelaina może wspomagać proces odchudzania, regulując reakcje zachodzące w tkance tłuszczowej [23].

Na poziomie komórkowym, że bromelaina hamuje tworzenie (różnicowanie) komórek tłuszczowych (adipocytów) poprzez zmniejszenie ekspresji genu odpowiadającego z wytwarzanie komórek tłuszczowych [24].

Ponadto wpływa na indukowanie apoptozy komórek tłuszczowych (samozniszczenie komórek) poprzez blokowanie sygnalizację Akt / mTOR i zwiększanie poziomu TNF-α [25].

Dodatkowo TNF-α indukuje rozkład tłuszczów (lipoliza). Wszystkie te czynniki łącznie pomagają przeciwdziałać
i zapobiegać otyłości [26].

 1. Wspiera układ odpornościowy

Bromelaina reguluje prawidłowa odpowiedz immunologiczną. Aktywuje odpowiednie białka zapalne IL-1β, IL-6, IFN-γ do zwalczania infekcji, a w obecności stresu oksydacyjnego zmniejsza poziom tych białek, które aktywują stany zapalne [27].

W badaniu na modelu komórkowym bromelaina zarówno hamowała, jak i zwiększała odpowiedź komórek T. W normalnych warunkach bromelaina poprawiała odpowiedź komórek T układu odpornościowego. Jednocześnie hamował wytwarzanie IL-2. Te działania wynikają z obecności różnymi rodzajami proteaz w bromelainie [28].

Z drugiej strony, gdy komórki T są niewłaściwie aktywowane podczas chorób autoimmunologicznych lub zakaźnych, bromelaina hamuje ich aktywację. Pomaga to w walce z chorobami immunologicznymi [29].

 1. Pomaga hamować wzrost komórek rakowych

Badania dowodzą, że bromelaina ma obiecujące właściwości w walce z rakiem. Może hamować szlaki metaboliczne, które biorą udział ze wzroście komórek raka [30].  

Bromelaina wpływa na hamowanie: jądrowego czynnika kappa B (NF-κB), cyklooksygenazy-2 (COX-2), kinazy białkowej (MAPK), Akt i szlaków prostaglandyny E2 (PGE-2) [31].

Prostalandyna E2 (PGE-2) to prozapalna cząsteczka lipidowa. PGE-2 tłumi układ odpornościowy i promuje progresję nowotworu. Badania na modelach komórkowych dowodzą, że bromelaina zmniejsza poziomy PGE-2 [32].

W hodowlach komórek mysich bromelaina hamowała również działanie czynnika ERK-2. Dzięki temu blokowała szlaki Ras
i MAPK, odpowiadające za stan zapalny i wzrost guza [33].

Nadprodukcja NF-κB również sprzyja rozwojowi raka. W badaniu na komórkach mysich traktowanie ich bromelainą hamowało szlaki MAPK i Akt / PKB, tym samym hamując NF-κB.

Również w ludzkich komórkach rakowych bromelaina hamowała NF-κB, zatrzymując cykl wzrostu komórek rakowych
[34, 35].

Komórki odpornościowe, które biorą udział w procesie nowotworzeni mają aktywny marker CD44. Bromelaina zmniejsza produkcję CD44 na powierzchni komórek nowotworowych mysich i ludzkich [36].

Stosowanie bromelainy zmniejszało zdolność ludzkich komórek nowotworowych mózgu do migracji i inwazji na inne komórki. Bromelaina nie uszkadzała przy tym sąsiednich zdrowych komórek [37].

Niektóre komórki nowotworowe mogą otaczają się drobnymi fragmentami komórek krwi, aby uniemożliwić rozpoznanie ich przez komórki odpornościowe. Podawanie doustne bromelainy zmniejsza liczbę płytek krwi u ludzi. Zdolność do hamowania aktywności płytek krwi może uwolnić komórki rakowe i wystawić je na działanie układu odpornościowego [38, 39, 40].

 1. Łagodzi zapalenie stawów

Bromelaina pomaga w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów działając przeciwzapalnie. Obniża produkcję TGF-β, głównego czynnika zapalnego u osób z chorobą autoimmunologiczną [41].

Przegląd 10 badań wykazał, że podawanie bromelainy miało znacząco pozytywne skutki u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Suplementacja zmniejszyła obrzęk tkanek, ból i sztywność stawów [42].

W duży badaniu (na grupie 103 osób) randomizowanym z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo połączenie rutozydu, trypsyny i bromelainy pomogło bezpiecznie leczyć zapalenie kości i stawów kolana. Pacjenci ocenili połączenie jako równie skuteczne w zmniejszaniu bólu, jak lek przeciwbólowy Diclofenac. Ponadto było bezpieczniejsze i lepiej tolerowane niż inne leki na zapalenie stawów [43].

Chociaż istnieją dowody na potencjał bromelainy w leczeniu różnych rodzajów zapalenia stawów, konieczne są dalsze badania. Naukowcy nie ustalili jeszcze optymalnej dawki i skuteczności długotrwałego stosowania [44].

 1. Zmniejsza objawy alergii

Działanie przeciwzapalne bromelainy sprawdza się także w leczeniu alergii i problemów z zatokami.

W badaniu na grupie 50 pacjentów z ostrym zapaleniem zatok osoby, które otrzymywały bromelainę wykazały większą poprawę objawów w porównaniu z grupą placebo. Ponadto w grupie przyjmującej bromelaninę odnotowano mniej stanów zapalnych nosa i mniejsze trudności w oddychaniu [45].

W innym badaniu u 62 dzieci z ostrym zapaleniem zatok bromelaina także okazała się skuteczna w leczeniu. Z pośród badanych, 54 dzieci leczonych antybiotykami lub terapią skojarzoną wyzdrowiało wolniej niż dzieci, którym podawano bromelainę [46].

Wyniki te sugerują, że bromelaina może być pomocna w leczeniu stanów zapalnych nosa, alergii i astmy przebiegających ze stanami zapalnymi [47].

 1. Zmniejsza ból i obrzęk

Bromelaina wyznakuje skuteczne działanie w łagodzeniu bólu i zmniejszaniu obrzęków. Pomaga w bólu mięśni po wysiłku, a nawet w bólu po operacji.

Ból mięśni po wysiłku jest powszechny u osób trenujących. W badaniu na grupie 20 zdrowych mężczyzn, suplementacja bromelainę i innymi enzymami pomogła złagodzić ból mięśni [48]. Co więcej, grupa przyjmująca enzymy wykazała lepszą regenerację mięśni w porównaniu z grupą placebo. Suplementacja pozwoliła na szybsze przywrócenie funkcji po intensywnych ćwiczeniach. Efekty te są prawdopodobnie spowodowane przeciwzapalną aktywnością bromelainy i innych enzymów proteazowych [49].

Po miesięcznej suplementacji bromelainy zaobserwowano mniejszy ból kolan i sztywność u 77 uczestników. Zarówno dawki 200 mg, jak i 400 mg bromelainy skutecznie poprawiały funkcję kolan u badanych osób [50]. Jednak w tym badaniu nie było grupy kontrolnej do porównywania wyników [51].

Z kolei w innym badaniu u 39 pacjentów przyjmujących jedynie bromelainę nie uzyskano korzyści przeciwbólowych
i łagodzących dysfunkcji mięśni po wysiłku. Może to wynikać z niskiej dawki bromelainy, braku odpowiedniej kontroli
i niewystarczających statystyk w przeprowadzonym badaniu [52].

Bromelaina pomaga również zmniejszyć ból i obrzęk po zabiegach stomatologicznych. W jednym badaniu bromelaina skutecznie zmniejszała ból i obrzęk u 28 z 40 pacjentów po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej. Ponieważ w badaniu nie uwzględniono grupy kontrolnej wyniki pozostają niepewne [53].

 1. Poprawia zdrowie jelit

Bromelaina korzystnie wpływa na zaburzenia pracy jelita i stany zapalne.

Bromelaina zatrzymuje wydzielanie płynów jelitowych, co może być przydatne jako lek przeciwbiegunkowy. W badaniu na komórkach jelitowych królika bromelaina zatrzymała aktywność bakterii i toksyn wywołujących biegunkę [54].

Bromelaina może okazać się dobrym sposobem leczenia zaburzeń jelitowych przebiegających ze stanami zapalnymi.
W jednym z badań, podawanie bromelainy myszom hamowało skurcze jelit. Dodatkowo, efekty te były silniejsze u myszy
z cukrzycą i stanem zapalnym niż u zdrowych myszy [55].

W modelu zwierzęcym (u myszy) z nieswoistym zapalaniem jelit (IBD) podawanie bromelainy pomogło zmniejszyć objawy choroby. Zmniejszyło także produkcję CD44 pomagając zmniejszyć zapalenie okrężnicy [56].

Badanie na komórkach okrężnicy od pacjentów z IBD wykazało wysoki poziom cytokin prozapalnych. Podawanie do tych komórek bromelainy hamowało wytwarzanie cytokin. Może to przełożyć się na zmniejszenie stanu zapalnego u pacjentów
z IBD [57].

Niestety, obecnie nie ma badań klinicznych dotyczących wpływu bromelainy na IBD u ludzi. Istnieją jednak dwa studia przypadków, w których podawanie bromelainy pomogło złagodzić objawy zapalenia jelita grubego [58].

 1. Chroni serce

Jednym z czynników ryzyka chorób serca jest tworzenie skrzepów, czyli tzw. agregacja płytek krwi. Występuje, gdy komórki krwi zlepiają się ze sobą. Wykazano, że podawanie bromelainy zatrzymuje agregację płytek krwi i zapobiega tworzeniu się skrzepów [59].

W jednym badaniu inkubacja różnych próbek krwi od 10 zdrowych ochotników z bromelainą doprowadziła do znacznego zmniejszenia liczby płytek krwi. Nawet po tym, jak naukowcy zastosowali leki w celu wywołania agregacji płytek, próbki krwi potraktowane bromelainą miały mniejszą ilość zagregowanych płytek krwi w porównaniu do próbek kontrolnych [60].

Podczas zawałów serca lub udaru mózgu może wystąpić niedokrwienie. W badaniu na szczurach podawanie bromelainy chroniło serce zmniejszając obrażenia niedokrwienne. Bromelaina była w stanie zmniejszyć śmierć komórek serca
i poprawić powrót do zdrowia po zawale serca lub udarze u szczurów [61].

 1. Pomaga leczyć skórę

Bromelaina stosowana miejscowo w formie kremu pomogła usunąć uszkodzoną tkankę z ran lub oparzeń skóry. Bromelaina zawiera escharazę, która odpowiada za działanie bromeliny na skórę. Udowodniono, że jej stosowanie miejscowe w postaci kremu (35% zawartość bromeliny w bazie lipidowej) wpływa korzystnie na eliminację martwych tkanek po oparzeniu oraz przyspiesza gojenie [62, 63].

Jej działanie jest spowodowane aktywacją kolagenazy w zdrowej tkance, która następnie rozkłada denaturowany kolagen, oddzielając żywe i martwe tkanki [64].

Łupież liszajowaty (Pityriasis lichenoides chronica – PLC) to choroba skóry o nieznanej etiologii. W badaniu trwającym trzy miesiące wśród ośmiu pacjentów z PLC przyjmujących bromelainę leczenie było skuteczne u wszystkich pacjentów [65].

Chociaż u dwóch pacjentów wystąpił nawrót objawów w ciągu pięciu do sześciu miesięcy po zawieszeniu leczenia, krótki cykl leczenia ponownie zatrzymał objawy PLC [66].

Ponieważ przyczyny PLC są nieznane, naukowcy nie mają pewności co do mechanizmu bromelainy w leczeniu tej choroby. Możliwym wyjaśnieniem jest działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe [67].

 1. Może zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera

Jedną z głównych przyczyn wystąpienia choroby Alzheimera jest tworzenie płytek beta-amyloidowych. Kompleks proteinazy zawierający trypsynę, alfa-chymotrypsynę i bromelainę pomaga rozkładać beta-amyloidy [68].

Analiza próbek krwi wykazała, że doustne podawanie proteinaz zmniejsza poziom beta-amyloidu u zdrowych osób. Rozkładanie beta-amyloidu może zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera [69].

Skutki uboczne i środki ostrożności

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby uczulone na ananasy i nie powinny przyjmować suplementów
z bromelainą. Mogą one wywołać reakcje alergiczne [70].

Najczęstsze działania niepożądane obejmują biegunkę, wzdęcia, nudności, ból głowy, zmęczenie i wysypkę [71].

Aby enzym został wchłonięty i miał działanie przeciwzapalne, bromelainę należy przyjmować na pusty żołądek minimum godzinę przed posiłkiem. Jednak dla niektórych osób może to powodować dyskomfort i podrażnienia żołądka.

Interakcje z lekami i suplementami

Bromelaina może wpływać na lepszą dostępność leków, a także zmniejszać niektóre działania niepożądane [72, 73].

W badaniu na szczurach bromelaina zwiększała wchłanianie heparyny w jelitach. Heparyna ma działanie rozrzedzające krew i może powstrzymywać przed tworzenie się skrzepów. Osoby przyjmujące jednocześnie heparynę i bromelainę powinny zachować ostrożność, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia [74].

Bromelaina rozrzedza krew, dlatego nie należy jej stosować jednocześnie z innymi lekami rozrzedzającymi krew, takimi jak warfaryna [75].

Należy również zachować ostrożność, stosując bromelainę jednocześnie z innym suplementem, który rozrzedzają krew, jak np. olej rybny.

Bromelaina pomaga również zwiększyć wchłanianie tetracyklin (antybiotyków zwalczających infekcje bakteryjne) [76, 77].

Bromelaina skutecznie poprawia wchłanianie kurkuminy. Dlatego kurkumina i bromelaina są często stosowane razem w celu zwiększenia wchłaniania i wzmocnienia działania przeciwzapalnego każdego z nich [78].

Bromelaina zwiększa również wchłanianie:

 • Kurkuminy [78]
 • Penicyliny [79]
 • Glutationu [80]

Suplementacja bromelainy

Dawkowanie

Podczas badania zapalenia kości i stawów u badanych stosowano dawki bromelainy w zakresie od 540 do 1890 mg na dobę. Przy niższych dawkach bromelaina jest bezpieczna i tolerowana [81].

Jednak badania z użyciem wyższych dawek dają sprzeczne wyniki. W jednym badaniu 1890 mg było dobrze tolerowanych, podczas gdy w innym badaniu z użyciem 945 mg odnotowano więcej działań niepożądanych [81].

Konieczne są dalsze długoterminowe badania w celu oceny bezpieczeństwa bromelainy.

Jak poprawić pracę tarczycy

Jak poprawić pracę tarczycy? Przede wszystkim zadbaj o prawidłową florę bakteryjną jelit. W zdrowych jelitach przy pomocy enzymu następuje aktywacja części hormonów T4 do T3 regulujących pracę tego gruczołu. Po drugie należy usprawnić funkcje wątroby. To drugi narząd odpowiedzialny za konwersję tych hormonów. Badając funkcjonowanie tarczycy warto ocenić jak zachodzi przemiana T4 w T3. Przyczyną niewystarczającego przekształcania hormonów mogą być: niedobory selenu, cynku, magnezu, czy witaminy B12.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
curcuma
Kompozycja zwierająca wciąg z kurkumy, witaminę D oraz odpowiednio dobrane składniki
Reklama
curcuma
Kompozycja zwierająca wciąg z kurkumy, witaminę D oraz odpowiednio dobrane składniki
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med