Bromelaina – właściwości i działanie

Badania na temat działania bromelainy. Poznaj korzyści ze stosowania tego naturalnego enzymu. Dowiedz się, jak ją dawkować.

Bromelaina – korzyści zdrowotne

Bromelaina to grupa enzymów naturalnie występujących w ananasach. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, dlatego znajduje zastosowanie w zmniejszaniu obrzęków i zakrzepów. Ponadto wspomaga prawidłowe trawienie i może nawet wspierać proces odchudzania. Badania nad jej rolą dla zdrowia dają bardzo dobre efekty. W artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści i skutki uboczne stosowania bromelainy.

Czym jest bromelaina?

Bromelaina jest ekstrahowana z owoców lub łodyg ananasów. Jest to mieszanka enzymów – proteaz, które rozkładają białka na aminokwasy i inne enzymy1,2. Ponadto bromelaina zawiera także takie enzymy, jak m.in.: fosfatazę, glukozydazę, peroksydazę, celulazę3,4,5. Najczęściej w badaniach stosuje się bromelainę ekstrahowaną z łodygi ananasa, ponieważ ma wyższą zawartość proteaz6,7.

Bromelaina jest dostępna w postaci suplementu diety, proszku lub kremu. Zalecana dawka wynosi około 750 mg na dobę8. Bromelainę należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem9.

Bromelaina – działanie

Preparaty z bromelainą mogą różnić się zawartością poszczególnych składników w zależności od źródła, z którego została pozyskana i zastosowanych metod oczyszczania10.

Bromelaina z owoców pozyskiwana jest ze schłodzonego soku ananasowego przy użyciu procesu ultra-filtracji11. Natomiast, aby pozyskać bromelainę z łodygi ananasa, należy przeprowadzić wirowanie, filtrowanie i liofilizowanie12.

Bromelaina jest mieszaniną różnych enzymów rozkładających białka. Poza proteazami zawiera także: fosfatazę, glukozydazę, peroksydazę, celulazę. Co ciekawe, bromelaina składa się również z niektórych inhibitorów proteazy, które hamują określone enzymy trawiące białka poza jelitami, aby nie rozkładały potrzebnych nam białek np. odpornościowych. W rezultacie ich zablokowanie może pomóc w zwalczaniu infekcji i stanów zapalnych13,14,15.

Przeciwzapalne działanie bromelainy i hamowanie agregacji płytek są prawdopodobnie spowodowane aktywnością proteaz trawiących białka. Jednak za hamowanie wzrostu guza i leczenie oparzeń odpowiadają jej inne funkcje niż trawienie białek16.

Użyteczność preparatu z bromelainą jest oceniana na podstawie jej aktywności proteolitycznej i działania przeciwzapalnego17.

Bromelaina – właściwości

 1. Pomaga zmniejszać stan zapalny

Bromelaina jest silnym środkiem przeciwzapalnym i w zależności od stanu w komórkach może aktywować odpowiedź przeciwzapalną lub ją hamować18.

Jednym z czynników prozapalnych, które reguluje, jest cyklooksygenaza-2 (COX-2). Pomaga w syntezie prostaglandyny E2 (PGE-2), która jest cząsteczką prozapalną (lipidem). PGE-2 odpowiada za hamowanie układu odpornościowego i sprzyja progresji nowotworu19. W badaniu na hodowlach komórkowych bromelaina obniżała poziomy COX-2 i PGE-220.

Podczas stanów zapalnych i nadprodukcji cytokin, bromelaina zmniejsza wydzielanie interleukin (IL-1β, IL-6) i TNF-α. W chorobie zapalnej jelit (IBD) bromelaina zmniejsza wytwarzanie IFN-γ i TNF-α21.

Ponadto bromelaina moduluje ekspresję czynnika wzrostu TGF-β, jednego z głównych regulatorów stanu zapalnego u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów22.

Jak wskazują badania, bromelaina reguluje większość mediatorów stanu zapalnego i wykazała działanie jako środek przeciwzapalny.

 1. Pomaga w odchudzaniu

Bromelaina może wspomagać proces odchudzania, regulując reakcje zachodzące w tkance tłuszczowej23.

Na poziomie komórkowym, bromelaina hamuje tworzenie (różnicowanie) komórek tłuszczowych (adipocytów) poprzez zmniejszenie ekspresji genu odpowiadającego za wytwarzanie komórek tłuszczowych24. Ponadto wpływa na indukowanie apoptozy komórek tłuszczowych poprzez blokowanie sygnalizację Akt / mTOR i zwiększanie poziomu TNF-α25. Dodatkowo TNF-α indukuje rozkład tłuszczów (lipoliza). Wszystkie te czynniki łącznie pomagają przeciwdziałać i zapobiegać otyłości26.

 1. Wspiera układ odpornościowy

Bromelaina reguluje prawidłową odpowiedź immunologiczną. Aktywuje odpowiednie białka zapalne IL-1β, IL-6, IFN-γ do zwalczania infekcji, a w obecności stresu oksydacyjnego zmniejsza poziom tych białek, które aktywują stany zapalne27.

W badaniu na modelu komórkowym bromelaina zarówno hamowała, jak i zwiększała odpowiedź komórek T. W normalnych warunkach bromelaina poprawiała odpowiedź komórek T układu odpornościowego. Jednocześnie hamowała wytwarzanie IL-2. Te działania wynikają z obecności różnych rodzajów proteaz w bromelainie28.

Z drugiej strony, gdy komórki T są niewłaściwie aktywowane podczas chorób autoimmunologicznych lub zakaźnych, bromelaina hamuje ich aktywację. Pomaga to w walce z chorobami immunologicznymi29.

 1. Pomaga hamować wzrost komórek rakowych

Badania dowodzą, że bromelaina ma obiecujące właściwości w walce z rakiem. Może hamować szlaki metaboliczne, które biorą udział we wzroście komórek raka30.  

Bromelaina wpływa na hamowanie: jądrowego czynnika kappa B (NF-κB), cyklooksygenazy-2 (COX-2), kinazy białkowej (MAPK), Akt i szlaków prostaglandyny E2 (PGE-2)31. Prostalandyna E2 (PGE-2) to prozapalna cząsteczka lipidowa. PGE-2 tłumi układ odpornościowy i promuje progresję nowotworu. Badania na modelach komórkowych dowodzą, że bromelaina zmniejsza poziomy PGE-232.

W hodowlach komórek mysich bromelaina hamowała również działanie czynnika ERK-2. Dzięki temu blokowała szlaki Ras i MAPK, odpowiadające za stan zapalny i wzrost guza33. Nadprodukcja NF-κB również sprzyja rozwojowi raka. W badaniu na komórkach mysich traktowanie ich bromelainą hamowało szlaki MAPK i Akt / PKB, tym samym hamując NF-κB.

Również w ludzkich komórkach rakowych bromelaina hamowała NF-κB, zatrzymując cykl wzrostu komórek rakowych34,35.

Komórki odpornościowe, które biorą udział w procesie nowotworzenia, mają aktywny marker CD44. Bromelaina zmniejsza produkcję CD44 na powierzchni komórek nowotworowych mysich i ludzkich36.

Stosowanie bromelainy zmniejszało zdolność ludzkich komórek nowotworowych w mózgu do migracji i inwazji na inne komórki. Bromelaina nie uszkadzała przy tym sąsiednich zdrowych komórek37.

Niektóre komórki nowotworowe mogą otaczać się drobnymi fragmentami komórek krwi, aby uniemożliwić rozpoznanie ich przez komórki odpornościowe. Podawanie doustne bromelainy zmniejsza liczbę płytek krwi u ludzi. Zdolność do hamowania aktywności płytek krwi może uwolnić komórki rakowe i wystawić je na działanie układu odpornościowego38,39,40.

 1. Łagodzi zapalenie stawów

Bromelaina pomaga w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, działając przeciwzapalnie. Obniża produkcję TGF-β, głównego czynnika zapalnego u osób z chorobą autoimmunologiczną41.

Przegląd 10 badań wykazał, że podawanie bromelainy miało znacząco pozytywne skutki u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Suplementacja zmniejszyła obrzęk tkanek, ból i sztywność stawów42.

W dużym badaniu (na grupie 103 osób), randomizowanym z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, połączenie rutozydu, trypsyny i bromelainy pomogło bezpiecznie leczyć zapalenie kości i stawów kolana. Pacjenci ocenili połączenie jako równie skuteczne w zmniejszaniu bólu, jak lek przeciwbólowy Diclofenac. Ponadto było bezpieczniejsze i lepiej tolerowane niż inne leki na zapalenie stawów43.

Chociaż istnieją dowody na potencjał bromelainy w leczeniu różnych rodzajów zapalenia stawów, konieczne są dalsze badania. Naukowcy nie ustalili jeszcze optymalnej dawki i skuteczności długotrwałego stosowania44.

 1. Może zmniejszać objawy alergii

Działanie przeciwzapalne bromelainy sprawdza się także w leczeniu alergii i problemów z zatokami.

W badaniu na grupie 50 pacjentów z ostrym zapaleniem zatok, osoby, które otrzymywały bromelainę, wykazały większą poprawę objawów w porównaniu z grupą placebo. Ponadto w grupie przyjmującej bromelainę odnotowano mniej stanów zapalnych nosa i mniejsze trudności w oddychaniu45.

W innym badaniu u 62 dzieci z ostrym zapaleniem zatok, bromelaina także okazała się skuteczna w leczeniu. Spośród badanych, 54 dzieci leczonych antybiotykami lub terapią skojarzoną wyzdrowiało wolniej niż dzieci, którym podawano bromelainę46.

Wyniki te sugerują, że bromelaina może być pomocna w leczeniu stanów zapalnych nosa, alergii i astmy przebiegających ze stanami zapalnymi47.

 1. Pomaga zmniejszyć ból i obrzęk

Bromelaina wykazuje skuteczne działanie w łagodzeniu bólu i zmniejszaniu obrzęków. Pomaga w bólu mięśni po wysiłku, a nawet w bólu po operacji.

Ból mięśni po wysiłku jest powszechny u osób trenujących. W badaniu na grupie 20 zdrowych mężczyzn suplementacja bromelainą i innymi enzymami pomogła złagodzić ból mięśni48. Co więcej, grupa przyjmująca enzymy wykazała lepszą regenerację mięśni w porównaniu z grupą placebo. Suplementacja pozwoliła na szybsze przywrócenie funkcji po intensywnych ćwiczeniach. Efekty te są prawdopodobnie spowodowane przeciwzapalną aktywnością bromelainy i innych enzymów proteazowych49.

Po miesięcznej suplementacji bromelainy zaobserwowano mniejszy ból kolan i sztywność u 77 uczestników. Zarówno dawki 200 mg, jak i 400 mg bromelainy skutecznie poprawiały funkcję kolan u badanych osób50. Jednak w tym badaniu nie było grupy kontrolnej do porównywania wyników51.

Z kolei w innym badaniu u 39 pacjentów przyjmujących jedynie bromelainę nie uzyskano korzyści przeciwbólowych i łagodzących dysfunkcji mięśni po wysiłku. Może to wynikać z niskiej dawki bromelainy, braku odpowiedniej kontroli i niewystarczających statystyk w przeprowadzonym badaniu52.

Bromelaina pomaga również zmniejszyć ból i obrzęk po zabiegach stomatologicznych. W jednym badaniu bromelaina skutecznie zmniejszała ból i obrzęk u 28 z 40 pacjentów po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej. Ponieważ w badaniu nie uwzględniono grupy kontrolnej, wyniki pozostają niepewne53.

 1. Może wspierać zdrowie jelit

Bromelaina korzystnie wpływa na zaburzenia pracy jelita i stany zapalne. Bromelaina zatrzymuje wydzielanie płynów jelitowych, co może być przydatne jako lek przeciwbiegunkowy. W badaniu na komórkach jelitowych królika bromelaina zatrzymała aktywność bakterii i toksyn wywołujących biegunkę54.

Bromelaina może okazać się dobrym sposobem leczenia zaburzeń jelitowych przebiegających ze stanami zapalnymi. W jednym z badań, podawanie bromelainy myszom hamowało skurcze jelit. Dodatkowo efekty te były silniejsze u myszy z cukrzycą i stanem zapalnym niż u zdrowych myszy55.

W modelu zwierzęcym (u myszy) z nieswoistym zapalaniem jelit (IBD) podawanie bromelainy pomogło zmniejszyć objawy choroby. Zmniejszyło także produkcję CD44, pomagając zmniejszyć zapalenie okrężnicy56.

Badanie na komórkach okrężnicy od pacjentów z IBD wykazało wysoki poziom cytokin prozapalnych. Podawanie do tych komórek bromelainy hamowało wytwarzanie cytokin. Może to przełożyć się na zmniejszenie stanu zapalnego u pacjentów z IBD57.

Niestety, obecnie nie ma badań klinicznych dotyczących wpływu bromelainy na IBD u ludzi. Istnieją jednak dwa studia przypadków, w których podawanie bromelainy pomogło złagodzić objawy zapalenia jelita grubego58.

 1. Chroni serce

Jednym z czynników ryzyka chorób serca jest tworzenie skrzepów, czyli tzw. agregacja płytek krwi. Występuje, gdy komórki krwi zlepiają się ze sobą. Wykazano, że podawanie bromelainy zatrzymuje agregację płytek krwi i zapobiega tworzeniu się skrzepów59.

W jednym badaniu inkubacja różnych próbek krwi od 10 zdrowych ochotników z bromelainą doprowadziła do znacznego zmniejszenia liczby płytek krwi. Nawet po tym, jak naukowcy zastosowali leki w celu wywołania agregacji płytek, próbki krwi potraktowane bromelainą miały mniejszą ilość zagregowanych płytek krwi w porównaniu do próbek kontrolnych60.

Podczas zawałów serca lub udaru mózgu może wystąpić niedokrwienie. W badaniu na szczurach podawanie bromelainy chroniło serce, zmniejszając obrażenia niedokrwienne. Bromelaina była w stanie zmniejszyć śmierć komórek serca i poprawić powrót do zdrowia po zawale serca lub udarze u szczurów61.

 1. Może pomagać w leczeniu dolegliwości skórnych

Bromelaina stosowana miejscowo w formie kremu pomogła usunąć uszkodzoną tkankę z ran lub oparzeń skóry. Bromelaina zawiera escharazę, która odpowiada za działanie bromelainy na skórę. Udowodniono, że jej stosowanie miejscowe w postaci kremu (35% zawartości bromeliny w bazie lipidowej) wpływa korzystnie na eliminację martwych tkanek po oparzeniu oraz przyspiesza gojenie62,63. Jej działanie jest spowodowane aktywacją kolagenazy w zdrowej tkance, która następnie rozkłada denaturowany kolagen, oddzielając żywe i martwe tkanki64.

Łupież liszajowaty (Pityriasis lichenoides chronica – PLC) to choroba skóry o nieznanej etiologii. W badaniu trwającym trzy miesiące wśród ośmiu pacjentów z PLC przyjmujących bromelainę leczenie było skuteczne u wszystkich pacjentów65. Chociaż u dwóch pacjentów wystąpił nawrót objawów w ciągu pięciu do sześciu miesięcy po zawieszeniu leczenia, krótki cykl leczenia ponownie zatrzymał objawy PLC66.

Ponieważ przyczyny PLC są nieznane, naukowcy nie mają pewności co do mechanizmu bromelainy w leczeniu tej choroby. Możliwym wyjaśnieniem jest działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe67.

 1. Może zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera

Jedną z głównych przyczyn wystąpienia choroby Alzheimera jest tworzenie płytek beta-amyloidowych. Kompleks proteinazy zawierający trypsynę, alfa-chymotrypsynę i bromelainę pomaga rozkładać beta-amyloidy68.

Analiza próbek krwi wykazała, że doustne podawanie proteinaz zmniejsza poziom beta-amyloidu u zdrowych osób. Rozkładanie beta-amyloidu może zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera69.

Skutki uboczne i środki ostrożności

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby uczulone na ananasy i nie powinny przyjmować suplementów z bromelainą. Mogą one wywołać reakcje alergiczne70.

Najczęstsze działania niepożądane obejmują biegunkę, wzdęcia, nudności, ból głowy, zmęczenie i wysypkę71.

Aby enzym został wchłonięty i miał działanie przeciwzapalne, bromelainę należy przyjmować na pusty żołądek minimum godzinę przed posiłkiem. Jednak dla niektórych osób może to powodować dyskomfort i podrażnienie żołądka.

Interakcje z lekami i suplementami

Bromelaina może wpływać na lepszą dostępność leków, a także zmniejszać niektóre działania niepożądane72,73.

W badaniu na szczurach bromelaina zwiększała wchłanianie heparyny w jelitach. Heparyna ma działanie rozrzedzające krew i może powstrzymywać tworzenie się skrzepów. Osoby przyjmujące jednocześnie heparynę i bromelainę powinny zachować ostrożność, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia74.

Bromelaina rozrzedza krew, dlatego nie należy jej stosować jednocześnie z innymi lekami rozrzedzającymi krew, takimi jak warfaryna75. Należy również zachować ostrożność, stosując bromelainę jednocześnie z innym suplementami, które rozrzedzają krew, jak np. olej rybny. Bromelaina pomaga również zwiększyć wchłanianie tetracyklin (antybiotyków zwalczających infekcje bakteryjne)76,77.

Bromelaina skutecznie poprawia wchłanianie kurkuminy. Dlatego kurkumina i bromelaina są często stosowane razem w celu zwiększenia wchłaniania i wzmocnienia działania przeciwzapalnego każdego z nich78.

Bromelaina zwiększa również wchłanianie: penicyliny79, glutationu80.

Suplementacja bromelainy

Dawkowanie

Podczas badania zapalenia kości i stawów u badanych stosowano dawki bromelainy w zakresie od 540 do 1890 mg na dobę. Przy niższych dawkach bromelaina jest bezpieczna i dobrze tolerowana81.

Jednak badania z użyciem wyższych dawek dają sprzeczne wyniki. W jednym badaniu 1890 mg było dobrze tolerowanych, podczas gdy w innym badaniu z użyciem 945 mg odnotowano więcej działań niepożądanych81.

Konieczne są dalsze długoterminowe badania w celu oceny bezpieczeństwa bromelainy.

Bibliografia

0:00
0:00