COVID-19 a powikłania neurologiczne

Choroba COVID-19 może wiązać się z powikłaniami neurologicznymi. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie ryzyka.

U około 80% pacjentów z COVID-19, którzy muszą zostać poddani leczeniu szpitalnemu lekarze stwierdzają też objawy neurologiczne, komu zagrażają one najbardziej?

Począwszy od początku 2020 roku wirus COVID-19 decyduje o życiu i zdrowiu ludzi na całym świecie, wpływając jednocześnie na nasze życie codzienne. Jak potwierdzają wyniki prowadzonych przez naukowców analiz, infekcja koronawirusem wpływa ujemnie nie tylko na nasz układ oddechowy oraz odpornościowy, lecz również na funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego, zarówno podczas ostrej fazy infekcji, jak i już po wyzdrowieniu. Uzyskane przez uczonych rezultaty po raz pierwszy pozwoliły również na zidentyfikowanie czynników ryzyka wystąpienia powikłań neurologicznych u pacjentów z COVID-19.

Jak wskazują wyniki opublikowanego w maju tego roku badania kohortowego, które przeprowadzono wśród 3744 poddanych hospitalizacji dorosłych pacjentów z 13 krajów na 4 różnych kontynentach, u 80% z nich wystąpiły objawy ze strony układu neurologicznego.

Pacjenci zarażeni koronawirusem skarżyli się przede wszystkim na:

  • bóle głowy (37%),
  • utratę węchu lub smaku (26%),

podczas gdy wśród ostrych objawów neurologicznych klinicznie stwierdzano przeważnie:

  • ostrą encefalopatię (49%),
  • śpiączkę (17%),
  • udar mózgu (6%).

Uczeni doszli do wniosku, iż stwierdzenie objawów neurologicznych było pozytywnie skorelowane ze wzrostem ryzyka śmierci podczas leczenia szpitalnego.

Co ciekawe, pomimo początkowych obaw, iż koronawirus może bezpośrednio atakować mózg, wywołując obrzęk oraz stan zapalny i prowadząc do wystąpienia na przykład zapalenia opon mózgowych, okazało się, iż tego rodzaju zaburzenia należały do ogromnej rzadkości i dotyczyły mniej niż 1% pacjentów, którzy musieli zostać poddani leczeniu szpitalnemu z powodu infekcji SARS-CoV-2.

Jednocześnie okazało się też, iż wcześniejsza obecność zaburzeń o charakterze neurologicznym zwiększała ryzyko wystąpienia objawów lub zespołów zaburzeń pracy układu nerwowego w wyniku zarażenia wirusem COVID-19.

Zgodnie z otrzymanymi danymi na wystąpienie powikłań neurologicznych najbardziej narażeni są biali mężczyźni w starszym wieku, u których już wcześniej występowały różne zakłócenia pracy układu nerwowego.

Znaczenie wyników badania: dokonane przez uczonych ustalenia sugerują, iż pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 bardzo często wykazują dodatkowe objawy neurologiczne, a ich występowanie jest skojarzone ze wzrostem ryzyka zgonu podczas pobytu w szpitalu.

Na podstawie badania: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779759

Autor: Sylwia Grodzicka