Najnowsze doniesienia naukowe na temat zastosowania koenzymu Q10

Najnowsze doniesienia naukowe na temat zastosowania koenzymu Q10

zatrzymanie akcji serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, koenzym Q10, badania, hipotermia

Zatrzymanie akcji serca jest równoznaczne z ustaniem krążenia krwi. W następstwie dochodzi do zatrzymania oddechu, niedotlenienia mózgu skutkującego nieodwracalnymi zmianami. W taki przypadku należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, aby przywrócić czynności życiowe. W Europie z powodu zatrzymania akcji serca umiera około 400 000 osób. Jeżeli uda się utrzymać taką osobę przy życiu dalsze rokowania chorego mogą wiązać się nawet z ryzykiem zgonu. Jednak najnowsze badania pokazują, że utrzymanie pacjenta przy życiu po zatrzymaniu akcji serca jest możliwe.

Całkiem niedawno ukazały się wyniki badania przeprowadzonego w Niemczech, dotyczące korzystnego działania płynnej formy koenzymu Q10 w formie nanocząsteczkowej na osoby po zatrzymaniu akcji serca, które poddano resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badano czy koenzym Q10 w połączeniu z łagodną hipotermią zwiększy szanse na przeżycie pacjentów. Powszechnie wiadomo, że na skutek zatrzymania akcji serca funkcje neurologiczne zostają w dużym stopniu uszkodzone, co wpływa na dalszą zdolność do zachowania procesów życiowych.  Wprowadzenie organizmu w stan umiarkowanie niskiej temperatury ciała (hipotermii) ma udowodnione działanie na układ neurologiczny. Na podstawie wniosków z badania przedstawimy jakie możliwości płyną z zastosowania odpowiedniej płynnej, nanocząsteczkowej formy koenzymu Q10 w takich przypadkach.

Projekt badania

W badaniu wzięło udział 49 osób. Pacjentów dobrano według zgodności parametrów: wieku, płci, przyczyny zatrzymania akcji serca, wydolności przed wystąpieniem choroby, warunków udzielonej resuscytacji i stopnia niedotlenienia. Wszystkim udzielono resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach poza szpitalnych. Badanie było randomizowane, co oznacza, że osoby przydzielono do dwóch grup losowo (grupy badawczej oraz kontrolnej). Wszystkich pacjentów wprowadzono w stan hipotermi 35°C na 24 godziny. Różnica polegała na tym, jaką substancję podano w trakcie leczenia. Grupa badawcza licząca 25 osób, otrzymywała płynny, nanocząsteczkowy koenzym Q10. Drugą grupę kontrolną stanowiły 24 osoby, które otrzymywały placebo – taka samą ilość wody o identycznym wyglądzie, co grupa badawcza. Badanie przeprowadzono z zaślepionymi wynikami - informacje o nich zostały zatajone przed uczestnikami, w celu zmniejszenia lub wyeliminowania błędu, aż do ich ukończenia.

Badania te okazały się znaczącym przełomem w leczeniu oraz zastosowaniu tej jednej z najważniejszych substancji mitochondrialnych jaką jest koenzym Q10. Oczywiście forma podania tej substancji nie jest bez znaczenia. To wynaleziona i opatentowana przez dr Franza Enzmanna specjalna, płynna formuła aktywnego koenzymu Q10 (ubichinolu), rozbita na nanocząsteczki. Dzięki takiej formule udało się osiągnąć ogromny postęp w dostępności biologicznej koenzymu Q10, co oznacza, że prawie natychmiast po podaniu  jest on wchłaniany przez śluzówkę jamy ustnej, przyswajany i dzięki temu może być prawie całkowicie wykorzystywany przez organizm. Warto zauważyć, że w przypadku zatrzymania akcji serca, czas, czyli szybkość działania ma znaczenie decydujące.

 

Ocena leczenia

Resuscytacja przywraca prawidłowy przepływ krwi tylko w jednej trzeciej przypadków. Mniej niż 10% osób, które przeżyły, może wrócić do poprzedniego stylu życia, głównie z powodu uszkodzenia mózgu. Wcześniejsze badania dowodzą, że zastosowana terapeutycznie łagodna hipotermia u osób po resuscytacji zwiększa szanse na przeżycie oraz minimalizuje uszkodzenia neurologiczne. Koenzym Q10 jest niezbędnym kofaktorem wielu reakcji mitochondrialnych. Potwierdzono jego działanie neuroprotekcyjne i kardioprotekcyjnie podczas zabiegów kardiochirurgicznych.

Pacjenci poddani badaniu byli w wieku od 18 do 80 lat; po przebytym poza szpitalnym zatrzymaniu krążenia pochodzącym z zaburzeń pracy serca (zawał mięśnia sercowego oraz ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu, migotanie komór, częstoskurcz komorowy) nie mieli wcześniej schorzeń neurologicznych ani niewydolności serca. W czasie hipotermii pacjenci byli dokładnie monitorowani oraz ustalono szczegółowe parametry leczenia. Grupie badawczej podano pierwszą dawkę zawierającą 250 mg koenzymu Q10, a następnie po 150 mg trzy razy na dobę, stosując nową, płynną, nanocząsteczkową formułę koenzymu Q10 (formułę dr F. Enzmanna). Pacjenci z grupy kontrolnej otrzymali taką samą ilość wody o identycznym wyglądzie.

Przeprowadzono również ocenę neurologiczną podczas włączenia osób do badania w 1,3 i 5 dniu oraz po 90 dniach od resuscytacji. Stan układu neurologicznego oceniano za pomocą: pomiaru aktywności elektrycznej mózgu, w odpowiedzi na bodźce dotykowe mierzony przy pomocy EEG.

W trakcie przebiegu badania, uczestników poddano testom laboratoryjnym, które sprawdzały m.in. zawartość białka S100 w surowicy. Białko to jest wskaźnikiem uszkodzenia neuronów. Wyniki odczytano dopiero po zakończonym badaniu, tak, aby nie sugerowały rezultatów.

Średnia temperatura ciała pacjentów w obu grupach wynosiła od 35° C do 36° C podczas kwalifikacji do badania klinicznego. Co wskazuje, że łagodna hipotermia była bardziej kwestią utrzymania niskiej temperatury niż schładzania chorych. Siedmiu pacjentów w grupie z koenzymem Q10 (28%) zostały przywrócone przedwcześnie z powodu niestabilności krążenia i 6 w grupie placebo (25%). Podczas przyjęcia w obu grupach poziom mleczanu i stopień niedotlenienia nie wykazywał znaczącej różnicy.

Wnioski

Po zakończeniu badania oceniono:

  • przeżycie klasyfikujące do wypisania z oddziału intensywnej terapii
  • wskaźnik przeżywalności powyżej 3 miesięcy
  • poziom białka S100 w serum w obu grupach w 1 i 5 dniu

Wskaźnik przeżycia po 3 miesiącach był znacznie wyższy w grupie przyjmującej koenzym Q10 i wynosił 17 z 25 (68%), a w grupie placebo przeżyło tylko 7 z 24 badanych (29,2%).
Stan neurologiczny po 3 miesiącach według skali Glasgow (GOS) był dobry u 9 z 25 pacjentów (36%) w grupie z koenzymem Q10. W grupie kontrolnej jedynie 5 z 24 (20%).
Poziomy białka S100 w surowicy były znacznie niższe w grupie CoQ10, co wskazuje na mniejsze uszkodzenia neurologiczne.

Dane te wskazują na znaczny wzrost 3-miesięcznego przeżycia po zatrzymaniu krążenia u pacjentów otrzymujących koenzym Q10 wraz z łagodną hipotermią, w porównaniu z pacjentami leczonymi samą hipotermią.
Otrzymane wyniki potwierdzają,  że połączenie koenzymu Q10 z łagodną hipotermią bezpośrednio po RKO wydają się wpływać na wzrost przeżywalności i mogą poprawić wyniki neurologiczne u osób, które przeżyły zatrzymanie akcji serca. Nie stwierdzono również skutków ubocznych stosowania koenzymu Q10.


Bibliografia:

  1. Maxwell Simon Damian, MD, PhD; Diana Ellenberg, MD; Ramona Gildemeister, MD; Jörg Lauermann, MD; Gregor Simonis, MD; Wolfgang Sauter, MD; Christian Georgi, MD.: Coenzyme Q10 Combined With Mild Hypothermia After Cardiac Arrest. Circulation. 2004;110:3011-3016

 

Skuteczna pomoc w dystrofii mięśniowej Duchenne’a

Podczas dystrofii mięśniowej Duchenne’a przestaje być produkowane białko – dystrofina. Ten brak prowadzi do utraty syntezy tlenku azotu (nNOS) uniemożliwiając różnicowanie i tworzenie komórek neuronowych. Ochronny wpływ koenzymu Q10 na neurony udowodniono po raz pierwszy u dzieci z dystrofią mięśniową Duchene’a. Spowodował ustąpienie niedowładu mięśni. Podczas terapii tej choroby skutecznie działanie uzupełniające mają także: zredukowany glutation, witamina C oraz cysteina i arginina.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Q10 classic MSE
Naturalny koenzym Q10 o wysokim stopniu czystości 99,8%
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Siamit - Q10 Komb
Opatentowana, płynna formuła koenzymu Q10 w formie nanocząsteczek. Czystość 99,8%
Reklama
Q10 classic MSE
Naturalny koenzym Q10 o wysokim stopniu czystości 99,8%
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Siamit - Q10 Komb
Opatentowana, płynna formuła koenzymu Q10 w formie nanocząsteczek. Czystość 99,8%
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med