Przygotowanie do badań mitochondrialnych

Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do badań kompleksowej diagnostyki mitochondrialnej.

Przygotowanie do badań mitochondrialnych

Przeprowadzenie rzetelnych i miarodajnych badań laboratoryjnych wymaga odpowiedniego przygotowania oraz właściwego pobrania materiału. W przeciwnym razie wynik może okazać się błędny, a czasami wręcz niemożliwy do zanalizowania. Dlatego przystępując do badań, bardzo ważne jest zapoznanie się z konkretnymi wymaganiami.

Badania mitochondrialne cechują się dużą dokładnością i oceniają rzeczywisty stan jaki panuje w komórce, dlatego badane wartości wymagają odpowiedniej frakcji pobranego materiału, a także kilku innych kluczowych zaleceń, które mogą zadecydować o poprawności wyniku. Przedstawiamy czego należy przestrzegać przed wykonaniem mitochondrialnych badań laboratoryjnych.

Badania z krwi

Z badań krwi można bardzo wiele wyczytać. W zależności od badanego parametru próbki krwi mogą być pobierane z krwi pełnej, serum – frakcji krwi po odwirowaniu komórek, albo z samych komórek.

Przystępując do wykonania badań z krwi należy:

 • Być na czczo, czyli nie spożywać pokarmu przez minimum 12-14 godzin przed pobraniem krwi.
 • Nie należy spożywać alkoholu dzień przed planowanym badaniem.
 • Nie wykonywać wysiłku fizycznego
 • Zalecany jest kilkuminutowy odpoczynek bezpośrednio przed badaniem

Czynności te wpływają na aktywność metaboliczną mitochondriów, a ich nieprzestrzeganie może wpływać na otrzymanie błędnego wyniku.

Uwaga ta dotyczy zwłaszcza badań:

 • metabolizmu węglowodanów
 • poziomu mleczanu i pirogronianiu
 • aktywności enzymu - dehydrogenazy pirogronianowej

Więcej na temat badań mitochondrialnych w artykule: Podstawowe badania mitochondrialne.

Warto jest upewnić się, czy pobierane próbki krwi znajdą się w laboratorium w ciągu 19-24 godzin od pobrania.

W Polsce dostępne jest już laboratorium z punktem pobrań,  w którym istnieje możliwość zbadania tych parametrów oraz odpowiedni transport próbek do badań (Wiecej informacji: labolatorium).

Badania z moczu

Analiza moczu powinna odnosić się do kreatyniny. To związek azotowy wydalany przez nerki, który dostarcza wielu cennych informacji o przemianach biochemicznych. Natomiast, kiedy wynik porównamy do jednostki litra koncentracja poszczególnych substancji będzie zależała od ilości wypijanych przez daną osobę płynów.

Jak właściwie pobrać próbkę moczu?

 1. Zbiórkę moczu wykonujemy ze środkowego strumienia – po upływie ok. 3 sekund, nie przerywając oddawania moczu należy pobrać ok. 10-20 ml to specjalnego pojemnika. Pojemniki na mocz dostępne są  w punkcie pobrań lub w aptece.
 2. Następnie zamknąć i zabezpieczyć pojemnik, opisać.
 3. Pobrany materiał jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań bądź laboratorium.

Badania z kału

Pobierając kał na badanie zalecane jest zebranie 2-3 różnych próbek w odpowiednich odstępach czasowych (szczegółowe informacje zależą od punktu pobrań).

Jak właściwie pobrać próbkę kału?

 1. Pojemnik na kał powinien zawierać sterylną łopatkę, którą należy pobrać materiał z 3-5 różnych miejsc.
 2. Pobrany materiał powinien zapełnić do około 1/3 pojemności
 3. Materiał należy przechowywać w chłodnym miejscu do czasu dostarczenia go do laboratorium bądź punktu pobrań.