Spermidyna – naturalna substancja przeciwstarzeniowa

W jaki sposób spermidyna może przyczyniać sie do dłuższego życia?

Spermidyna naturalna substancja przeciwstarzeniowa

Wiele osób marzy o długim życiu w zdrowiu. Jednak starzenie się to biologiczny proces wpisany w nasze życie. Dlatego stale poszukuje się sposobów, aby spowolnić zmiany zachodzące wraz z wiekiem. Badania nad starzeniem się organizmu pozwalają lepiej zrozumieć jego mechanizmy, a nawet dostarczają nowych rozwiązań. Naukowcy udowadniają, że działanie przeciwstarzeniowe posiada substancja o nazwie spermidyna.

Podczas starzenia się organizmu maleje jego zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami takimi jak np. stres komórkowy czy środowiskowy. Naturalnym zjawiskiem jest, że wraz z upływem czasu, dochodzi do nagromadzenia się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, które zaczynają przewyższać zdolność organizmu do samonaprawy.

Zmiany zachodzące podczas starzenia

Starzenie się zaburza homeostazę komórek, stopniowo wpływając na funkcjonowanie tkanek, narządów i układów, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia chorób. Towarzyszy mu szereg charakterystycznych zmian:

 • spowolnienie metabolizmu w komórkach i mitochondriach1,
 • spadek aktywności enzymów,
 • zmiana czynnościowa w komórkach skóry,
 • zmniejszenie masy kostnej i mięśni,
 • osłabienie funkcji wzroku i słuchu,
 • zmniejszenie ilości komórek funkcjonalnych np. komórek grasicy, czy wątroby,
 • pogarsza się zdolność do przewodzenia impulsów nerwowych między komórkami,
 • zmniejszeniu ulega pojemność wydechowa,
 • słabnie produkcja soku żołądkowego,
 • zwalnia perystaltyka jelitowa,
 • słabnie wchłanianie jelitowe.

W związku ze zmianami, jakie zachodzą podczas starzenia, skuteczne sposoby na wydłużenie życia powinny iść w parze z poprawą naszego samopoczucia, a zatem pracy komórek i mitochondriów.

Takie podejście jest zgodne z nurtem medycyny mitochondrialnej. Jej specjalista, doktor B. Kuklinski wskazuje, że działania mające na celu wydłużanie życia powinny jednocześnie poprawiać jego jakość:

Cel tak często wyśmiewanej medycyny przeciwstarzeniowej nie polega na wydłużeniu życia ludzi o jedno lub kilka dziesięcioleci. Zamiarem tej dziedziny nauki jest ograniczenie oraz zapobieganie występowaniu chorób skorelowanych z procesami starzenia. Medycyna ta stawia sobie za zadanie utrzymanie zdolności samodzielnego poruszania się oraz zachowanie możliwości jasnego myślenia. Obecnie jedynie medycyna mitochondrialna jest zdolna udzielić wsparcia osobom w podeszłym wieku, które cierpią z powodu częstych przewlekłych schorzeń wielonarządowych. Medycyna ta wymaga wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz z obszaru biochemii.

Główne teorie starzenia się

Proces starzenia się jest dosyć złożony i wpływa na niego wiele czynników. W jego przebieg zaangażowane są liczne mechanizmy na różnych poziomach, m.in. genetycznym i pozagenowym. Istnieje kilka głównych teorii opisujących starzenie się. Oto niektóre z najpopularniejszych:

 • Zaprogramowana teoria – teoria ta stwierdza, że ​​starzenie się jest wynikiem sekwencyjnego włączania i wyłączania pewnych genów.
 • Teoria uszkodzeń – zakłada, że ​​istotne części komórek i tkanek zużywają się, co prowadzi do starzenia, np. w wyniku reakcji z udziałem wolnych rodników tzw. wolno-rodnikowa teoria starzenia.
 • Teoria endokrynologiczna – opisuje jakoby zegar biologiczny kontrolował hormony i tempo starzenia.
 • Teoria immunologiczna – wskazuje, że ​​układ odpornościowy jest zaprogramowany do obniżania wydajności pracy wraz z upływem lat, co zwiększa ryzyko chorób, które mogą skracać czas życia.

Starzenie na poziomie genów

Długość naszego życia częściowo zapisana jest w DNA naszych komórek. Uważa się, że telomery – końcowe fragmenty chromosomów, są jednym z największych winowajców starzenia. Telomer to element strukturalny chromosomu (formy upakowania naszego DNA) zapewniający mu stabilność. Każdy chromosom ma dwa telomery umiejscowione na jego końcach. Z każdym podziałem komórki zmniejsza się długość ludzkiego telomeru. Z każdym skróceniem telomeru, skraca się czas życia komórki, prowadząc do starzenia się organizmu.

Starzenie na poziomie komórek i mitochondriów

Również inne mechanizmy, poza tymi związanymi z genami, mają wpływ na starzenie. Przykładem jest wolno-rodnikowa teoria starzenia. Wolne rodniki są efektem ubocznym wytwarzania niezbędnej nam do życia energii ATP w mitochondriach. Te silnie reaktywne cząsteczki, zwłaszcza kiedy występują w nadmiernych ilościach, są w stanie uszkadzać inne elementy takie, jak: lipidy, białka, błony komórek, mitochondria czy DNA. Jeżeli mechanizmy ich neutralizacji (enzymy ochronne czy antyoksydanty) nie działają wydajnie, uszkodzenia wolno-rodnikowe mogą być kolejnym czynnikiem przyspieszającym starzenie. Szkodliwe działanie wolnych rodników pogarsza kondycję komórek.

Doktor B. Kuklinski podkreśla, że procesowi starzenia podlegają również mitochondria. W dużej mierze od ich wydajności zależy, czy będziemy starzeć się w zdrowiu.

W trakcie procesów starzenia nasze mitochondria podlegają uszkodzeniom, co jest czymś zupełnie naturalnym. Nasz metabolizm zwalnia, a nasze ciało zostaje zmuszone przeżyć możliwie długo w warunkach mniejszych rezerw ATP. Wówczas drzew z korzeniami już raczej nie powyrywamy. […] Nasz organizm dopasowuje się w ten sposób do ograniczonej produkcji ATP.

W wyniku starzenia się organizmu dochodzi do zmian w metabolizmie komórek. Skutkują gromadzeniem się starych, uszkodzonych czy toksycznych składników niepotrzebnych komórkom, których nadmiar przyczynia się do stanów zapalnych i procesów degeneracyjnych. Należą do nich: nieprawidłowe białka, produkty przemiany materii, uszkodzone organelle (w tym mitochondria), czy patogeny. Jeżeli nie są naprawiane lub na bieżąco usuwane z komórek prowadzą do nasilenia reakcji wolno-rodnikowych i stanów zapalnych. Najlepszym sposobem na ich usuwanie jest proces stworzony przez naturę zwany autofagią. To mechanizm, który polega na samooczyszczaniu komórek ze zbędnych elementów.

Autofagia – szansą na spowolnienie starzenia

Zdrowe starzenie się wymaga spowolnienia wielu procesów, które nie służą komórkom. Należą do nich zmiany epigenetyczne, utrata zdolności degradacji białek (prowadząca do neurodegeneracji), dysfunkcje mitochondriów, czy przewlekłe stany zapalne2. Jednocześnie potrzeba aktywować te procesy, które pozwalają na regenerację komórek i zachowanie ich wysokiej sprawności.

Kluczowym procesem wspierającym odnowę i regenerację komórek jest wspomniana autofagia. Polega na samooczyszczaniu komórek ze zbędnych „złogów”. Podczas autofagii hamowane są nadmierne stany zapalne, dzięki usuwaniu produktów, które mogą je nasilać np. nieprawidłowych białek, czy uszkodzonych mitochondriów. Niestety nieodłączną cechą starzenia jest spadek intensywności autofagii. Jej ponowna aktywacja jest szansą na wydłużenie sprawnego działania komórek i dłuższe życie.

Spermidyna chroni przed wczesnym starzeniem

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów aktywowania autofagii. Do tej pory najlepiej udokumentowano działanie postu i restrykcji kalorycznych. Równie obiecujące jest działanie spermidyny – naturalnej substancji naszego organizmu. Dowiedziono, że zwiększenie jej spożycia aktywuje autofagię równie efektywnie, co post3.

Naukowcy zajmujący się badaniami nad działaniem tej substancji wyjaśniają, że wyższe spożycie spermidyny sygnalizuje komórkom rozpoczęcie procesu samooczyszczania, tym samym chroniąc je przed reakcjami prowadzącymi do ich przedwczesnego starzenia. Efekty sprzyjające zdrowiu i długowieczności zostały udokumentowane w przypadku spermidyny dostarczanej z zewnątrz, zarówno z dietą jak i z suplementacją4.

Spermidyna – substancja długowieczności i młodości

Spermidyna to substancja wytwarzana w naszym organizmie, występuje także w naszej diecie. Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych. Stabilizuje DNA chroniąc materiał genetyczny przed uszkodzeniami. Uczestniczy we wzroście i proliferacji komórek. Jednak ostatnio dzięki zbadaniu jej zdolności do aktywowania autofagii ceniona jest za opóźnianie procesów starzenia oraz zapobieganie chorobom związanym w wiekiem4,5.

Związek między wysokim spożyciem spermidyny w diecie, a zmniejszoną śmiertelnością został wykazany w badaniu kohortowym wśród 829 uczestników obu płci w wieku 45-84 lat. Dieta została oceniona za pomocą powtarzanych, zatwierdzonych przez dietetyków, walidowanych kwestionariuszy. Badanie potwierdziło, że odżywianie bogate w spermidynę koreluje z dłuższym okresem życia wśród badanych średnio o 5 lat6.

Suplementy, które mogą spowolnić proces starzenia

Na szybkość, z jaką się starzejemy wpływają również czynniki stylu życia, które odpowiednio modyfikowane mogą zapobiegać niekorzystnym zmianom w komórkach i mitochondriach opóźniając starzenie.

Uszkodzenia mitochondriów nasilają się również wraz z postępującym starzeniem, czemu sprzyja na przykład monotonna dieta, obciążenie organizmu ksenobiotykami (substancjami obcymi dla organizmu człowieka) zawartymi w żywności, powietrzu czy przedmiotach codziennego użytku, jak również niedobór snu i wiele innych. – B. Kuklinski

Zatem dbanie o swoje ciało poprzez odpowiednią dietę, ćwiczenia czy suplementacje np. spermidyny mogą pomóc żyć dłużej. Ponieważ podczas starzenia endogenna produkcja spermidyny w organizmie maleje, jej uzupełnianie staje się jeszcze bardziej istotne. Zarówno zwiększenie jej podaży w diecie, jak i poprzez suplementację jest skuteczne i nie wykazuje działań ubocznych. Może stać się jednym z Twoich codziennych wyborów w kierunku długiego życia w zdrowiu. Suplementacja może być korzystna, ponieważ uzyskanie zalecanego dziennego spożycia spermidyny poprzez samą dietę bywa trudne. Przyjmując preparat masz pewność, że zawsze otrzymasz potrzebną dawkę spermidyny.

Autor: Paulina Żurek

Bibliografia:

0:00
0:00