Toksyczne przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia CFS

Jak szkodliwe substancje, związki chemiczne i toksyny mogą przyczyniać się do zespołu przewlekłego zmęczenia?

Kiedy zaczęłam leczyć pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS), przyczyna była zazwyczaj wirusowa albo nieznana. Teraz zdaję sobie sprawę, że wiele z tych nieznanych przyczyn dotyczyło przypadków zatrucia fosforanami organicznymi, silikonem, tlenkiem węgla, formaldehydem, lotnymi związkami organicznymi i wieloma innymi substancjami.

Toksyny jako jedna z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia CFS

Podejrzewam, że wielu pacjentów z powirusowym CFS, często jest jednocześnie zatrutych jakąś substancją chemiczną, która osłabiła układ odpornościowy, przez co nie był on w stanie odpowiednio poradzić sobie z późniejszą infekcją wirusową. Do najczęstszych zatruć toksynami, które obserwuję u pacjentów z CFS, należą kontakty pośrednie i bezpośrednie ze związkami chemicznymi podczas:

 • stosowania preparatów owadobójczych i grzybobójczych na zwierzętach hodowlanych,
 • oprysków chemią rolniczą,
 • opryskiwania ciągnikiem lub z powietrza,
 • narażenie na znoszone opryski poza obszar docelowy.
 • pracy na fermie drobiu (fumigacja, zwalczanie pasożytów),
 • pracy przy łososiu hodowanym przemysłowo (gdzie do zwalczania pasożytów stosuje się środki chemiczne),
 • wielokrotnego leczenia wszawicy,
 • fumigacji mieszkań,
 • kontaktu z kwiatami importowanymi z zagranicy, które są mocno opryskiwane,
 • zwalczania owadów w gorących krajach z DDT, OP itp.,
 • zwalczania much piaskowych (syndrom Zatoki Perskiej),
 • fumigacji szklarni,
 • pracy w centrach badawczych i laboratoriach, z użyciem chemicznych odczynników,
 • pracy w fabrykach dywanów, zwłaszcza w tych, w których prane jest runo owiec poddawanych działaniu środków owadobójczych i grzybobójczych,
 • prowadzenia pojazdów ciężarowych dostarczających pestycydy fosforoorganiczne rolnikom,
 • przeprowadzania inspekcji na targowiskach owiec,
 • hodowli bydła mlecznego, gdzie codziennie jest się narażonym na pestycydy fosforoorganiczne zwalczające muchy w hali udojowej,
 • pracy jako spawacz w fabryce produkującej pestycydy fosforoorganiczne,
 • leczenia pasożytów zewnętrznych u psów, kotów, krów (poprzez stosowanie związków fosforoorganicznych).

Istnieje również wiele innych zawodów, w których ludzie są narażeni na działanie chemikaliów.

Silikon jako jedna z przyczyn CFS

W przypadku silikonu nie mam na myśli tylko oczywistego implantu piersi lub silikonu pochodzącego z zastrzyków, ale również wiele innych protez i implantów, które mają biologicznie aktywne materiały. Przykłady obejmują:

 • implanty jąder,
 • implanty soczewek,
 • środek antykoncepcyjny Norplant,
 • Implanty w stawie skroniowo-żuchwowym,
 • konturowanie twarzy,
 • siatki do korekty przepuklin itp.

Co ciekawe w świecie weterynarii reakcje na materiały operacyjne czy szwy, są dobrze udokumentowane, w świecie medycznym te kwestie wciąż są pomijane.

Związki organiczne poddane spalaniu

Często do tej kategorii zalicza się zatrucia tlenkiem węgla. Istnieje duża grupa związków organicznych, które poddane spalaniu powodują długoterminowe szkody. Mam na myśli:

 • syndrom aerotoksyczny – zatrucia spowodowane oparami, które dotyczą pilotów, personelu pokładowego i pasażerów!
 • stare centralne ogrzewanie,
 • kondensacja sugerująca zatkane kominy,
 • wolnostojące kominki gazowe, które nie mają wylotu na zewnątrz.

Lotne związki organiczne

 • projekty budowlane,
 • chów drobiu i jaj (formaldehyd),
 • przemysł wytwórczy,
 • malatura,
 • nowe dywany,
 • przemysł poligraficzny,
 • branża fotograficzna
 • „syndrom chorego budynku” itp.

Inne problemy związane z zatruciem chemicznym

Pacjenci narażeni na toksyny cierpią na syndrom chronicznego zmęczenia, który w dużej mierze uniemożliwia im pracę. Te chemikalia są również wyjątkowo toksyczne dla innych części ciała i mogą również powodować:

 • Uszkodzenie nerwów:
  • w ośrodkowym układzie nerwowym objawia się problemami psychologicznymi, zaburzeniami psychicznymi, kłopotami ze snem, mgłą mózgową itp.
  • w autonomicznym układzie nerwowym mogą wywoływać pocenie się, zmiany temperatury, hiperwentylację itp.
  • w obwodowym układzie  nerwowym objawiają się drętwieniem, mrowieniem itp.
 • Uszkodzenia kości: osteoporoza, nieprawidłowe biopsje kości, nieprawidłowy metabolizm kości.
 • Uszkodzenie układu odpornościowego: CFS, alergie, choroby autoimmunologiczne i wieloraka nadwrażliwość chemiczna.
 • Uszkodzenie serca – zwłaszcza układu przewodzenia elektrycznego powodującego arytmie.
 • Uszkodzenie układu hormonalnego – nieprawidłowości osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, uszkodzenie tarczycy, nieprawidłowości w gospodarce hormonów płciowych.
 • Prawdopodobne uszkodzenie wątroby.

Te chemikalia są również rakotwórcze, teratogenne (szkodliwe dla płodu) i uszkadzają plemniki, powodując niską liczbę plemników i bezpłodność.

0:00
0:00