Wpływ płynnego koenzymu Q10 na zdrowie osób z cukrzycą typu II

Najnowsze kliniczne badania potwierdzają, że płynny koenzym Q10 może okazać się szansą dla osób z cukrzycą typu II

Wpływ płynnego koenzymu Q10 na zdrowie osób z cukrzycą typu II.

Przedstawiamy pierwsze kliniczne badanie dotyczące suplementacji koenzymem Q10, w aktywnej, nanocząsteczkowej formie płynnej –  u pacjentów z cukrzycą typu II. Otrzymane wyniki dostarczają bezpośrednich dowodów na to, że istnieje ścisły związek pomiędzy poziomem koenzymu Q10 a parametrami glukozy.

Dla jak najwyższej wiarygodności badanie było randomizowane. To oznacza, że losowo przydzielono uczestników do grupy badawczej i kontrolnej (placebo). Ponadto zastosowano podwójnie ślepą próbę, w której żaden z uczestników, czy osób przeprowadzających badanie nie miał dostępu do informacji, które mogły wpłynąć na wynik.

Wstęp do badania

W ciągu ostatnich dziesięciu lat cukrzyca typu II stała się ogromnie ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Wykazano, że pacjenci z cukrzycą mają wysoki poziom stresu oksydacyjnego (nadmiar wolnych rodników tlenowych) oraz wyjątkowo niski  poziom koenzymu Q10 w porównaniu do osób zdrowych. Wzrost liczby reaktywnych form tlenu (wolnych rodników tlenowych) w cukrzycy może zwiększyć ilość szkodliwych produktów glikacji, zaburzyć gospodarkę insuliną, doprowadzić do insulinooporności i hiperglikemii oraz wywołać powikłania cukrzycy. Dlatego też suplementację antyoksydacyjną uważa się za wyjątkowo korzystną właśnie u osób z cukrzycą typu II.

Kilka słów o koenzymie Q10

Koenzym Q10 to rozpuszczalny w tłuszczach składnik odżywczy, który pełni niezmiernie ważną funkcję w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym i tworzeniu  energii komórkowej. Jednak występujący najczęściej w żywności lub w postaci suplementów diety koenzym Q10 w formie utlenionej (ubichinion), by móc skutecznie uczestniczyć w zwalczaniu reaktywnych form tlenu, musi zostać przekształcony do postaci zredukowanej (ubichinolu). Co w przypadku dużego obciążenia organizmu, np. niedoborami selenu i cynku, nie jest takie proste.

Wcześniej już istniały badania dotyczące pozytywnego wpływu koenzymu Q10 na parametry osób z cukrzycą. Do tej pory używano w nich jednak ubichinonu – utlenionej formy koenzymu Q10. Efektem była niewielka poprawa stanu pacjentów.

Dzięki opracowaniu przez dr. Franza Enzmanna płynnego nanocząsteczkowego koenzymu Q10 w aktywnej formie (ubichinolu), wykazano, że koenzym Q10 może mieć dużo wyższą dostępność biologiczną i znacznie wyższą efektywność działania. W związku z tym ponownie wykonano badania z zastosowaniem aktywnego koenzymu Q10, w mniejszej dawce 100 mg na dobę.

Cel badania

Chorzy na cukrzycę typu II są narażeni na zwiększone ryzyko stresu oksydacyjnego, który wpływa na zaburzenia glikemii (poziomu cukru). Co więcej, nadmiar wolnych rodników tlenowych u osób z cukrzycą prowadzi do niebezpiecznych uszkodzeń i zaburzeń gospodarki lipidowej. Dlatego tak istotna jest u nich silna bariera antyoksydacyjna. Koenzym Q10 jest najsilniejszym antyoksydantem, który występuje naturalnie, w organizmach żywych od milionów lat, co czyni go niezwykle skuteczną i bezpieczną substancją.

W badaniu u osób z cukrzycą typu II postanowiono sprawdzić, jak wpływa suplementacja płynnej formy koenzymu Q10 – ubichinolu na poziom glukozy, lipidów i enzymatycznej ochrony antyoksydacyjnej.

Badani zostali losowo przydzieleni do grupy placebo (25 osób), grupy badawczej, której podawano płynny ubichinol (25 osób; dawka 100 mg /dobę) przez 12 tygodni. Podczas badania mierzono poziom koenzymu Q10, parametry homeostazy glukozy, profile lipidowe, stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych.

Szczegóły badania i pomiarów

Osoby poddane badaniu były dobrane pod względem wieku (średni wiek 61 lat), płci, ciśnienia krwi, parametrów antropometrycznych ciała i diety, które nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Osoby te miały średnią wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) powyżej 6,5%, a stężenie glukozy na czczo powyżej 7,0 mmol / l lub 2-godzinny poziom glukozy w osoczu ≥11,1 mmol / l.

Grupy badawcze

Wszystkich pacjentów z cukrzycą typu II losowo przydzielano do grup:
placebo, której podawano wodę, glicerol i lecytynę oraz grupy, w której podawano płynny ubichinol (QuinoMitQ10 – Ubichinol MSE),  w dawce 100 mg/dobę. Podawane środki w obu grupach miały ten sam kolor i smak. Przed badaniem badacze poinstruowali pacjentów o stosowaniu płynnych suplementów ubichinolu w dawce 33 mg trzy razy dziennie. Jedna kropla (0,14 ml) suplementu dostarcza 8,3 mg ubichinolu. Poinstruowano uczestników, aby wzięli cztery krople przed śniadaniem, obiadem i kolacją (w sumie 12 kropli dziennie). Suplementację stosowano przez 12 tygodni.

Pomiar antropometryczny ciała i zapisy dietetyczne

Dane dotyczące charakterystyki każdego badanego uzyskano za pomocą kwestionariuszy i dokumentacji medycznej. Zmierzono ciśnienie krwi pacjentów i dane antropometryczne, takie jak masa ciała, wzrost i obwód talii, i obliczono BMI (kg/m2). Spożywane jedzenie podczas badania oceniano za pomocą 24-godzinnych zapisów diety.

Pobieranie krwi i pomiary hematologiczne

Badania pacjentów wykonano na początku oraz w 4, 8 i 12 tygodniu. Zmierzono glukozę na czczo, mocznik, kreatyninę, aminotransferazę glutaminową, aminotransferaza alaninową, kwas moczowy, cholesterol całkowity (TC), TAG, cholesterol LDL i HDL.

Stężenie glukozy we krwi mierzono oceniając:
– wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
– poziomy insuliny i peptydu C,
– stopień insulinooporności
.

Markery stresu oksydacyjnego:
– utleniony cholesterol LDL (Ox-LDL-C).

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych:
– dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPx) i katalazy (CAT).

Pomiar koenzymu Q10 :
– poziom koenzymu Q10 w osoczu mierzono za pomocą HPLC (chromatografii cieczowej).

Wyniki

Po 12 tygodniach suplementacji wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) uległa znacznemu zmniejszeniu w grupie suplementującej płynny ubichinol.

Ponadto aktywność enzymów antyoksydacyjnych: katalazy i peroksydazy glutationowej znacznie wzrosła po suplementacji koenzymu Q10.  

Profile lipidowe nie zmieniły się po suplementacji, jednak pacjenci w grupie placebo mieli znacznie niższy poziom cholesterolu HDL po 12 tygodniach.

Wnioski

Podsumowując, doustne przyjmowanie 100 mg na dobę płynnego ubichinolu QuinoMitQ10 mogłoby przynieść korzyści pacjentom z cukrzycą typu 2 poprzez zwiększenie poziomu aktywności enzymów antyoksydacyjnych, obniżenie poziomów HbA1c i utrzymanie poziomów cholesterolu HDL.

Bibliografia

0:00
0:00