Przedstawiamy pierwsze kliniczne badanie dotyczące suplementacji koenzymem Q10, w aktywnej, nanocząsteczkowej formie płynnej -  u pacjentów z cukrzycą typu II. Otrzymane wyniki dostarczają bezpośrednich dowodów na to, że istnieje ścisły związek pomiędzy poziomem koenzymu Q10, a parametrami glukozy.

Dla jak najwyższej wiarygodności badanie było randomizowane. To oznacza, że losowo przydzielono uczestników do grupy badawczej i kontrolnej (placebo). Ponadto zastosowano podwójnie ślepą próbę, w której żaden z uczestników, czy osób przeprowadzających badanie nie miał dostępu do informacji, które mogły wpłynąć na wynik.

Wstęp do badania

W ciągu ostatnich dziesięciu lat cukrzyca typu 2 stała się ogromnie ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Wykazano, że pacjenci z cukrzycą mają wysoki poziom stresu oksydacyjnego ( nadmiar wolnych rodników tlenowych) oraz wyjątkowo niski  poziom koenzymu Q10 w porównaniu do osób zdrowych. Wzrost liczby reaktywnych form tlenu (wolnych rodników tlenowych ) w cukrzycy może zwiększyć ilość szkodliwych produktów glikacji, zaburzyć gospodarkę insuliną, doprowadzić do insulinooporności i hiperglikemii oraz wywołać powikłania cukrzycy. Dlatego też suplementację antyoksydacyjną uważa się za wyjątkowo korzystną właśnie u osób z cukrzycą typu 2.

Kilka słów o koenzymie Q10

Koenzym Q10 to rozpuszczalny w tłuszczach składnik odżywczy, który pełni niezmiernie ważną rolę w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym i tworzeniu  energii komórkowej. Jednak występujący najczęściej w żywności lub w postaci suplementów diety koenzym Q10 w formie utlenionej ( ubichinion) , by móc skutecznie uczestniczyć w zwalczaniu reaktywnych form tlenu musi zostać przekształcony do postaci zredukowanej (ubichinolu). Co w przypadku dużego obciążenia organizmu np. niedoborami selenu i cynku nie jest takie proste.

Wcześniej już istniały badania dotyczące pozytywnego wpływu koenzymu Q10 na parametry osób z cukrzycą. Do tej pory używano w nich jednak ubichinonu – utlenionej formy koenzymu Q10. Efektem była niewielka poprawa stanu pacjentów.

Dzięki opracowaniu przez dr Franza Enzmanna płynnego, nanocząsteczkowego koenzymu Q10 w aktywnej formie (ubichinolu ), wykazano, że koenzym Q10 może mieć dużo wyższą  dostępność biologiczną i znacznie wyższą efektywność działania. W związku z tym ponownie  wykonano badania z zastosowaniem aktywnego koenzymu Q10, w mniejszej dawce 100 mg na dobę.

Cel badania

Chorzy na cukrzycę typu II są narażeni na zwiększone ryzyko stresu oksydacyjnego, który wpływa na zaburzenia glikemii (poziomu cukru). Co więcej nadmiar wolnych rodników tlenowych u osób z cukrzycą prowadzi do niebezpiecznych uszkodzeń i zaburzeń gospodarki lipidowej. Dlatego tak istotna jest u nich silna bariera antyoksydacyjna. Koenzym Q10 jest najsilniejszym antyoksydantem, który występuje naturalnie, w organizmach żywych od milionów lat, co czyni go niezwykle skuteczną i bezpieczną substancją.

W badaniu u osób z cukrzycą typu 2 postanowiono sprawdzić jak wpływa suplementacja płynnej formy koenzymu Q10 – ubichinolu na poziom glukozy, lipidów i enzymatycznej ochrony antyoksydacyjnej.

Badani zostali losowo przydzieleni do grupy placebo (25 osób) , grupy badawczej, której podawano płynny ubichinol (25 osób; dawka 100 mg /dobę) przez 12 tygodni. Podczas badania mierzono poziom koenzymu Q10, parametry homeostazy glukozy, profile lipidowe, stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych.

Szczegóły badania i pomiarów

Osoby poddane badaniu były dobrane pod względem wieku (średni wiek 61 lat), płci, ciśnienia krwi, parametrów antropometrycznych ciała i diety, które nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Osoby te miały średnią wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) powyżej 6,5%, a stężenie glukozy na czczo powyżej 7,0 mmol / l lub 2-godzinny poziom glukozy w osoczu ≥11,1 mmol / l.

Grupy badawcze

Wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 2 losowo przydzielano do grup:
placebo, której podawano wodę, glicerol i lecytynę oraz grupy, w której podawano płynny  ubichinol (QuinoMitQ10 - Ubichinol MSE),  w dawce 100 mg/dobę. Podawane środki w obu grupach miały ten sam kolor i smak. Przed badaniem badacze poinstruowali pacjentów o stosowaniu płynnych suplementów ubichinolu w dawce 33 mg trzy razy dziennie. Jedna kropla (0,14 ml) suplementu dostarcza 8,3 mg ubichinolu. Poinstruowano uczestników, aby wzięli cztery krople przed śniadaniem, obiadem i kolacją (w sumie 12 kropli dziennie). Suplementację stosowano przez 12 tygodni.

 

 

Pomiar antropometryczny ciała i zapisy dietetyczne

Dane dotyczące charakterystyki każdego badanego uzyskano za pomocą kwestionariuszy i dokumentacji medycznej. Zmierzono ciśnienie krwi pacjentów i dane antropometryczne, takie jak masa ciała, wzrost i obwód talii, i obliczono BMI (kg / m2). Spożywane jedzenie podczas badania oceniano za pomocą 24-godzinnych zapisów diety.

Pobieranie krwi i pomiary hematologiczne

Badania pacjentów wykonano na początku oraz w 4, 8 i 12 tygodniu. Zmierzono glukozę na czczo, mocznik, kreatyninę, aminotransferazę glutaminową, aminotransferaza alaninową, kwas moczowy, cholesterol całkowity (TC), TAG, cholesterol LDL i HDL.

Stężenie glukozy we krwi mierzono oceniając
- wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
- poziomy insuliny i peptydu C
- stopień insulinooporności

Markery stresu oksydacyjnego:
- utleniony cholesterol LDL (Ox-LDL-C)

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych:
- dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowe (GPx) i katalazy (CAT)

Pomiar koenzymu Q10
- poziom koenzymu Q10 w osoczu mierzono za pomocą HPLC ( chromatografii cieczowej).

Wyniki

Po 12 tygodniach suplementacji, wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) uległa znacznemu zmniejszeniu w grupie suplementującej płynny ubichinol.

Ponadto aktywność enzymów antyoksydacyjnych: katalazy i peroksydazy glutationowej znacznie wzrosła po suplementacji koenzymu Q10.  

Profile lipidowe nie zmieniły się po suplementacji, jednak pacjenci w grupie placebo mieli znacznie niższy poziom cholesterolu  HDL po 12 tygodniach.

Wnioski

Podsumowując, doustne przyjmowanie 100 mg na dobę płynnego ubichinolu QuinoMitQ10 mogłoby przynieść korzyści pacjentom z cukrzycą typu 2 poprzez zwiększenie poziomu aktywności enzymów antyoksydacyjnych, obniżenie poziomów HbA1c i utrzymanie poziomów cholesterolu HDL.

 

Bibliografia:

  1. Chi-Hua Yen, Ying-Ju Chu, Bor-Jen Lee, et.al.: Effect of liquid ubiquinol supplementation on glucose, lipids and antioxidant capacity in type 2 diabetes patients: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. British Journal of Nutrition (2018), 120, 57 – 63
Dla kogo koenzym Q10?

Poziom koenzymu we krwi zmniejsza się przy znacznych obciążeniach psychicznych (stres), dużym wysiłku fizycznym (sport), w ciężkich stadiach tzw. chorób cywilizacyjnych, takich jak dolegliwości sercowe, cukrzyca, nowotwory, otyłość a także po 35 roku życia.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Siamit - Q10 Komb
Opatentowana, płynna formuła koenzymu Q10 w formie nanocząsteczek. Czystość 99,8%
Reklama
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Siamit - Q10 Komb
Opatentowana, płynna formuła koenzymu Q10 w formie nanocząsteczek. Czystość 99,8%
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med