Kwasica (nie tylko mleczanowa) czyli ukryta przyczyna wielu problemów.

Kwasica (nie tylko mleczanowa) czyli ukryta przyczyna wielu problemów.

kwasica, kwasica mleczanowa, zakwaszenie organizmu, mleczan, serotonina, wapń, magnez, dehydrogenaza mleczanowa, pirogronianu, nowotwory, HIF1, efekt Bohra

Wszyscy, którzy uprawiają jakiekolwiek sporty na pewno nie jeden raz doświadczyli „zakwasów” w mięśniach. Jest to zupełnie normalne zjawisko, które fizjologicznie nie powinno utrzymywać się jednak dłużej niż 48h od wystąpienia. Czym natomiast wytłumaczyć ból i słabość mięśni utrzymujące się całymi dniami, a niekiedy tygodniami?

Ból głowy, wahania nastroju, problemy z zasypianiem, brak energii oraz jej przypływu (a czasem nawet efekt zupełnie odwrotny czyli senność i osłabienie) po posiłku bogatym w węglowodany, mogą mieć jeden wspólny mianownik. Zakwaszenie organizmu, które jest nieodłącznie związane z innym zjawiskiem – kwasicą mleczanową. Jednak – po kolei.

Po pierwsze, zakwaszenie organizmu rozwija się powoli i nie od razu może zostać stwierdzone przy pomocy badania krwi. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego? Zapraszam cię na krótką wycieczkę po naszym organizmie.

Panie i panowie, zabieramy ze sobą papierek lakmusowy i zaczynamy od odwiedzenia kilku przystanków, w celu zmierzenia pH wybranych tkanek4-6:

 • pH krwi ok. 7,4 (lekko zasadowe)
 • pH mitochondriów ok. 8,0 (zasadowe)
 • pH żołądka ok.6,0 (kwaśne)
 • pH zdrowych tkanek przeciętnie od 7,35 do 7,5 (lekko zasadowe)
 • pH tkanek w stanie zapalnym ulega obniżeniu, niekiedy do poziomu <7 (pH kwaśne)

Jaki z tego wniosek? Bez jakichkolwiek stanów zapalnych w większości nasz organizm ma pH zasadowe czyli alkaliczne. Przy czym priorytetem jest dla niego zawsze utrzymywanie zasadowego pH krwi. Jest to o tyle uzasadnione, że "kwaśna krew" nie jest w stanie wydajnie transportować tlenu – o tym zjawisku przeczytasz jeszcze w dalszej części artykułu.

Tymczasem zarówno na skutek diety (chociażby białko zwierzęce, tłuszcze zwierzęce, orzechy, tłuszcze rafinowane), jak też w wyniku przemian metabolicznych (fermentacja mleczanowa, synteza ciał ketonowych) pH organizmu nieustannie się waha. Bronimy się przed tym spadkiem, strzegąc czujnie zwłaszcza pH krwi, przy pomocy specjalnego systemu złożonego z nerek, wątroby, układu oddechowego oraz tzw. zapory buforowej. Zapora buforowa to zapas alkalizujących elektrolitów jonów Mg, K oraz wodorowęglanów, które są w stanie zneutralizować potencjalnie niebezpieczne dla pH krwi kwasy do postaci soli. Jednak jeżeli nadmiar mleczanu w organizmie jest wysoki oraz ma charakter przewlekły, prowadzi to nieuchronnie do stopniowego wyczerpywania zapasów tej zapory buforowej, przy niezmienionym wciąż pH krwi.

I tak oto dochodzimy to jednego ze współwinnych tzw. zakwaszenia organizmu czyli mleczanu. Kwasica mleczanowa nieodłącznie wiąże się bowiem z ogólnym spadkiem pH tkanek w organizmie: mleczan ma przecież kwaśne pH. Przypomnijmy, kwasica mleczanowa to nadmiar kwasu mlekowego (mleczanu) w organizmie. Jednak skąd się on w nas bierze?

Mleczan: nazywany także kwasem mlekowym to produkt niepełnego rozkładu glukozy w warunkach beztlenowych (komórki przestawiają się z oddychania tlenowego na beztlenową fermentację). Fermentacja to proces metaboliczny, który odbywa się w cytozolu komórkowym.

Uwaga: fermentacja nie jest fizjologicznym sposobem rozkładu glukozy i prowadzi do pozyskania znacznie mniejszej ilości energii niż glikoliza (oraz połączony z glikolizą cykl Krebsa a następnie fosforylacja oksydacyjna).

Komórki przestawiają się na oddychanie beztlenowe na przykład:

 • w stanie hipoksji (niedotlenienia, spowodowanego chociażby uciskiem naczynia krwionośnego albo jego niedrożnością)
 • w stanie pseudohipoksji1, wywołanej np. azotanami (stres nitrozacyjny)
 • przy chorobach nowotworowych

Mleczan może zostać włączony do zachodzącej w wątrobie glukoneogenezy poprzez oksydację do postaci pirogronianu1

Współczynnik mleczan / pirogronian = norma do 20 : 1. Przekroczenie wartości granicznej tego wskaźnika sugeruje zator pirogronianowy oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej w organizmie.

Zator pirogronianowy to sytuacja, w której pirogronianu nie może zostać przetworzony na szczawiooctan a dalej – na molekuły energii ATP i przez to ulega nadmiernemu  odłożeniu  w organizmie. O zatorze pirogronianowym może poinformować nas również inny parametr: wartość enzymu LDH.

LDH czyli dehydrogenaza mleczanowa to enzym, który katalizuje przemiany zachodzące pomiędzy pirogronianem oraz mleczanem. Jeżeli jego poziom jest podwyższony, oznacza to jego częstsze wykorzystywanie, a tym samym sugeruje, że pirogronian zamiast zmienić się w szczawiooctan – substrat cyklu Krebsa, ulega przetworzeniu w mleczan1

Możliwe przyczyny zaburzenia metabolizmu węglowodanów to np.:

 • niewydolność enzymu dehydrogenaza pirogronianowa
 • niewydolność enzymu dehydrogenaza mleczanowa
 • dysfunkcja systemu transportującego glukozę do wnętrza komórek (np. insulinooporność, brak czynnika tolerancji glukozy, etc., niedobór insuliny
 • zaburzenia przebiegu cyklu Krebsa,

Gdy w warunkach zaburzenia metabolizmu węglowodanów pirogronian ulega redukcji do mleczanu zamiast do szczawiooctanu, wówczas w mitochondriach zaczyna brakować koniecznych do syntezy ATP – NADH oraz FADH.

W praktyce oznacza to, że węglowodany przestają być dla nas źródłem energii, a co więcej – ich wysoka podaż w diecie zaczyna tylko coraz bardziej nasilać problem: zakwaszenie organizmu oraz związane z nim deficyty energetyczne wzrasta. Wówczas jedynym rozsądnym źródłem energii stają się tłuszcze.

Pamiętaj: w sytuacji blokady węglowodanowej nie wolno zwiększać podaży protein, ponieważ metabolizm białek prowadzi do otrzymania wielu cytotoksycznych metabolitów z amoniakiem na czele, a poza tym rozkład aminokwasów prowadzi do bardzo ograniczonego pozyskania energii ATP.

Jednocześnie, w sytuacji kwasicy mleczanowej (czyli nadmiaru mleczanu w organizmie oraz związanego z nim przesunięcia pH krwi w kierunku kwaśnym), mitochondria zaczynają intensywnie uwalniać wapń, a dodatkowo dochodzi do nasilenia syntezy tromboksyny (TXA2), co powoduje aktywację trombocytów i nasilenie skłonności do trombozy.

Mleczan może zostać wykorzystany w wątrobie w ramach glukoneogenezy, bądź przetworzony do postaci alaniny, co skutkuje wzrostem stężenia tej substancji w organizmie. Z tego względu patogenny wzrost stężenia tego aminokwasu w organizmie pozwala pośrednio stwierdzić obecność kwasicy mleczanowej.

Ponadto, międzykomórkowa kwasica mleczanowa oraz przewlekły stres, uwarunkowany działaniem układu współczulnego wiąże się z utratą międzykomórkowego potasu oraz magnezu. Klinicznymi objawami spadku ilości tych pierwiastków w organizmie są:

 • skurcze mięśni
 • mimowolne ruchy mięśni
 • tachykardia
 • przyspieszonym puls spoczynkowy
 • dodatkowe uderzenia serca
 • dystonia
 • nawracające ataki ze strony układu współczulnego
 • napady dużych skoków ciśnienia krwi
 • przejście z niedociśnienia w nadciśnienie.

Niebezpośrednią wskazówkę deficytów wspomnianych pierwiastków stanowi również obecność załamka U bądź wynik pomiaru skorygowanego o częstotliwość pracy serca czasu Qtc.

Zauważ, że utrzymujący się w organizmie stan kwasicy mleczanowej będzie w sposób ciągły prowadził do zmniejszenia puli magnezu oraz potasu w organizmie. W takiej sytuacji sama suplementacja Mg oraz K nie usunie pierwotnej przyczyny problemu: naszym priorytetem powinno stać się bezwzględne maksymalne ograniczenie a najlepiej – wyeliminowanie kwasicy mleczanowej i zakwaszenia organizmu w ogóle.

Mleczan hamuje również aktywność enzymu dioksygenazy prokolagenowo - prolinowej. W konsekwencji, w warunkach kwasicy mleczanowej czynnik HIF1α (czynnik indukowany hipoksją) nie może ulec hydroksylacji i pozostaje aktywny. To właśnie dlatego guzy nowotworowe są tym bardziej złośliwe, im wyższe stężenie mleczanu (silniejsza kwasica mleczanowa).

Zauważ też, że kwasica mleczanowa to zjawisko metaboliczne, które towarzyszy większości nowotworów (wynik tzw. efektu Warburga, czyli metabolizowania glukozy przez komórki rakowe do postaci mleczanu a nie pirogronianu). Pod tym względem rak przypomina zatem cukrzycę typu 2. Tak zwane zakwaszenie organizmu wywołuje zahamowanie aktywności dehydrogenazy pirogronianowej PDH przez kinazę PDH, dzięki czemu nowotwór z łatwością może pozyskiwać dla siebie glukozę na potrzeby fermentacji oraz syntezy kwasu mlekowego. Z kolei kwasica mleczanowa pobudza działanie proteaz, czyli enzymów odpowiadających za hydrolizę wiązań peptydowych (rozkład białek).

W przypadku kwasicy mleczanowej swoje właściwości traci także serotonina.

Chodzi o to, że nadmiar mleczanu we krwi obniża powinowactwo wapnia do albuminy powodując wzrost stężenia wapnia zjonizowanego. W tej sytuacji ma miejsce wzmożona mobilizacja wapnia z kości2, co niesie za sobą co najmniej dwa poważne zagrożenia:

 • wzrasta ryzyko osteoporozy
 • może pojawić się spadek nastroju oraz trudności z zasypianiem (przesypianiem całej nocy, patrz ramka)

Dlaczego kwasica mleczanowa obniża nastrój oraz powoduje problemy ze snem?

Kwasica mleczanowa: wzrost stężenia mleczanu we krwi powoduje wzrost stężenia jonów Ca2+ we krwi.
Ca2+ jest naturalnym antagonistą Mg2+.
Czyli wzrost stężenia jonów Ca2+ wymusza spadek stężenia jonów Mg2+.
(kwasica mleczanowa powoduje utraty Mg i K międzykomórkowego)

Tymczasem spadek stężenia magnezu utrudnia syntezę serotoniny z tryptofanu3. A bez serotoniny nie ma melatoniny.

Wniosek: ograniczenie a docelowo – całkowite zwalczenie kwasicy mleczanowej może znacząco przyczynić się do poprawy samopoczucia psychicznego oraz poprawić jakość nocnego snu i wyeliminować problemy z zasypianiem. Zjawisko to nasila tylko ogólne zakwaszenie organizmu, ponieważ spadek pH tkanek wymusza zużywanie puli elektrolitów.

I jeszcze jedno: kwasica mleczanowa obniża powinowactwo hemu do tlenu (tzw. efekt Bohra), z czym wiąże się prawdziwe błędne koło kwasicy:

kwasica mleczanowa --> spadek stężenia O2 w organizmie --> wymuszone niedotlenienie komórek --> osłabienie komórkowego oddychania tlenowego na rzecz fermentacji --> wzrost stężenia mleczanu w organizmie --> kwasica mleczanowa

Z powyższych informacji wynika jeden kluczowy wniosek:

W ramach terapii mitochondrialnej jednym z naszych podstawowych priorytetów powinno być wyeliminowanie kwasicy mleczanowej (nadmiaru kwasu mlekowego), gdyż jego występowanie ogranicza efektywność suplementacji wielu mikroskładników odżywczych (np. magnezu, potasu) oraz ogranicza działanie wielu enzymów i hormonów, które są niezbędne dla utrzymywania w naszym organizmie prawidłowej homeostazy. Kwasica mleczanowa ze względu na wspomniany wyżej efekt Bohra ma charakter błędnego koła i bez naszej interwencji, będzie się w organizmie nieprzerwanie nasilać.

 

Bibliografia

 1. Kuklinski B., Medycyna mitochondrialna: objawy, diagnostyka oraz metody terapii, 2017-06-13
 2. www.biochem.sum.edu.pl/uploaded/11CaiP.pdf
 3. Burgerstein, Handbuch Naehrstoffe, Trias, 12.Auflage
 4. www.bnfpk.de/pH.html
 5. www.physiologie.cc/X.10.htm

 

 

 

Jak poprawić pracę tarczycy

Jak poprawić pracę tarczycy? Przede wszystkim zadbaj o prawidłową florę bakteryjną jelit. W zdrowych jelitach przy pomocy enzymu następuje aktywacja części hormonów T4 do T3 regulujących pracę tego gruczołu. Po drugie należy usprawnić funkcje wątroby. To drugi narząd odpowiedzialny za konwersję tych hormonów. Badając funkcjonowanie tarczycy warto ocenić jak zachodzi przemiana T4 w T3. Przyczyną niewystarczającego przekształcania hormonów mogą być: niedobory selenu, cynku, magnezu, czy witaminy B12.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN AUTOFAGOSOM B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
Witamina C MSE matrix
Lewoskrętna witamina C o przedłużonym uwalnianiu - aż do 8 godz. 500 mg
Reklama
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
Witamina C MSE matrix
Lewoskrętna witamina C o przedłużonym uwalnianiu - aż do 8 godz. 500 mg
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med