Mangan – 13 korzyści dla zdrowia

Mangan – 13 korzyści dla zdrowia

mangan, mitochondria, stres oksydacyjny, SOD, źródła manganu,

Mangan jest metalem niezbędnym do rozwoju, wzrostu i normalnego funkcjonowania naszego organizmu. Jego odpowiedni poziom zapewnia mocne kości i prawidłową prace mózgu. Może również chronić przed depresją i cukrzycą, ale należy uważać podczas uzupełniania manganu, ponieważ wyższe dawki mogą być toksyczne. Przedstawiamy korzyściach i zagrożenia podczas suplementacji manganu, zalecane poziomy i źródła w pożywieniu.

Czym jest mangan?

Mangan (Mn) to pierwiastek niezbędny dla wszystkich organizmów żywych [1]. Wymagany do prawidłowego rozwoju, wzrostu i funkcji naszych organizmów  [2, 3].

Mangan służy jako kofaktor dla wielu ważnych enzymów (takich jak syntetaza glutaminowa, mitochondrialna dysmutaza ponadtlenkowa, arginaza, fosfataza białkowa seryny / treoniny i dekarboksylaza pirogronianu) [4, 5].

Razem z enzymami odgrywa rolę w:

 • Produkcji energii (ATP) (w mitochondriach) [6].
 • Ochronie antyoksydacyjnej [7].
 • Metabolizmie tłuszczów, białek i cukrów [8, 9].
 • Trawieniu [10].
 • Rozwoju i funkcjonowaniu mózgu [11].
 • Produkcji tkanki kostnej i łącznej [12, 13].
 • Produkcji hormonów płciowych i ich reprodukcji [14].
 • Odpowiedzi odpornościowej [15].

Mangan jest elementem zdrowej diety. Jednak jego nadmierne spożycie powoduje toksyczność [16]. Dlatego konieczne jest zachowanie jego odpowiedniego poziomu.

Mangan a mitochondria

Mitochondria są organellami, które są najbogatsze w mangan. Prawdopodobnie ten pierwiastek może wychwytywać wolne rodniki w ramach kompleksu IV łańcucha oddechowego. Mangan to kofaktor licznych enzymów m.in. uczestniczących
w cyklu kwasu cytrynowego, procesie krzepnięcia krwi, glukoneogenezy, metabolizmu tkanki kostnej oraz chrzęstnej, rozkładu białek, cyklu mocznikowym.

Niedobór manganu hamuje aktywność enzymów powodując skutki uboczne dla metabolizmu. Przykładami enzymów, które nie działają prawidłowo bez manganu są: [Kuklinski. B. Mitochondria [...] 2017]:

 • SOD-2 (mitochondria) -  Niedobór manganu w tym enzymie zmniejsza jego działanie antyoksydacyjne nasilając stres oksydacyjny
 • Transferazy glikozylowe – Brak manganu powoduje spadek wytrzymałości łękotki oraz dysków kręgosłupa,
 • Karboksylaza pirogronianowa – Jego nieprawidłowe działanie zaburza metabolizm węglowodanów, podnosi współczynnik mleczan / pirogronian, zakłóca syntezę ATP
 • Enzymy glukoneogenezy – Niedobór manganu powoduje zakłócenie procesu glukoneogenezy
 • Fosfataza alkaliczna  - Brak manganu powoduje zaburzenia metabolizmu fosforanów, metabolizmu witaminy B1
  oraz B6

Zarówno niedobór jak i nadmiar manganu jest toksyczny dla mitochondriów

W komórce mangan preferencyjnie gromadzi się w mitochondriach [17].

Podwyższony poziom manganu zaburza funkcję mitochondriów, prowadząc do nadmiernej produkcji rodnikowych form tlenu (ROS) [18].

Korzyści z suplementacji manganu

 1. Mangan chroni przed stresem oksydacyjnym i nitrozacyjnym

Mangan jest kofaktorem enzymów przeciwutleniających. Wspierając ich działane chroni przed stresem oksydacyjnym
i uszkodzeniem komórek [19]. Na tej samej zasadzie hamuje stres nitrozacyjny [20].

Enzym zawierający managan, dysmutaza ponadtlenkowa (MnSOD), jest głównym enzymem przeciwutleniającym.
Neutralizuje toksyczne działanie reaktywnych form tlenu (ROS) w mitochondriach [21, 22].

SOD zależna od manganu chroni komórki przed różnymi czynnikami rakotwórczymi, takimi jak toksyczne chemikalia
i materiały radioaktywne, stres oksydacyjny i stan zapalny [23].

Niedobór manganu zmniejsza aktywność SOD-2, co prowadzi do uszkodzenia komórek i dysfunkcji mitochondriów [24].

Innym ważnym enzymem zawierającym Mn jest katalaza. Jest to niezbędny enzym, który przekształca nadtlenek wodoru
w tlen i wodę, zmniejszając w ten sposób stres oksydacyjny [25].

Badanie przeprowadzone z udziałem 47 młodych kobiet wykazało, że stres oksydacyjny był niższy u kobiet suplementujących mangan [26].

Mangan jest bardzo ważnym elementem enzymu antyoksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej SOD, który chroni przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym

 1. Mangan jest potrzebny dla mózgu

Obecność manganu jest również bardzo istotna do działania kilku enzymów ważnych dla pracy mózgu [27]. Niskie stężenia manganu są związane z niższymi wynikami IQ u dzieci (404 osób) [28].

Badanie z udziałem 296 dzieci w wieku szkolnym wykazało, że dzieci z wyższym poziomem manganu w moczu miały wyższe IQ. Zależność ta była szczególnie wyraźna u dziewcząt [29].

Jednak ekspozycja na wysokie stężenie manganu na wczesnym etapie życia może niekorzystnie wpływać na zachowanie dzieci (badanie z udziałem 1265 dzieci) [30], pokazując ponownie, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu manganu.

Zarówno niedobór jak i nadmiar manganu są związane z niższym IQ u dzieci. Dlatego kluczowe jest utrzymanie zrównoważonego poziomu manganu.

 1. Mangan może być korzystny w cukrzycy i zespole metabolicznym

Badania wskazują na niższe poziomy manganu we krwi u osób z cukrzycą [31, 32, 33, 34].

Inne obszerne badanie z udziałem ponad 10 000 osób wykazało, że wyższe spożycie manganu w diecie wiązało się z niższą częstością cukrzycy typu 2 i niższym poziomem HbA1c (hemoglobiny glikowanej - markera poziomu cukru we krwi) [35].

Jednak inne badanie na grupie 3200 osób wykazało, że ryzyko cukrzycy wzrastało zarówno u osób z najniższym, jak
i z najwyższym poziomu manganu [36].

Niedobór manganu jest związany z wyższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę, a uzupełnienie jego poziomu może zapobiec rozwojowi choroby. Jednak również nadmiar manganu może zwiększyć ryzyko cukrzycy.

 1. Mangan może chronić przed syndromem metabolicznym

Zespół metaboliczny to grupa dolegliwości i objawów, które zwiększają ryzyko chorób serca i cukrzycy. Mamy z nim do czynienia, kiedy występują przynajmniej trzy z podanych czynników: [37]

 • otyłość brzuszna (obwód talii < 80 cm u kobiet i < 94 cm u mężczyzn)
 • podwyższony poziom trójglicerydów we krwi < 150 mg/dl,
 • nieprawidłowy poziom cholesterolu (HDL) we krwi – u kobiet <50 mg/dl, u mężczyzn <40 mg/dl,
 • podwyższone ciśnienie tętnicze < 130/85 mm Hg,
 • podwyższony poziom glukozy we krwi na czczo < 100 mg/dl.

Badanie przeprowadzone z udziałem 550 dorosłych populacji chińskiej wykazało, że osoby z wyższym poziomem manganu miały znacznie niższe ryzyko zespołu metabolicznego [38].

Podobnie u ponad 5000 koreańskich dorosłych kobiet z zespołem metabolicznym wykazano niższe dzienne spożycie manganu [39].

Badanie z udziałem 2111 dorosłych w populacji chińskiej wykazało, że mężczyźni spożywający wyższe ilości manganu byli mniej otyli i mieli niższe stężenie trójglicerydów. Odpowiedni poziom manganu był również związany z niższym cholesterolem HDL u mężczyzn i kobiet [40, 41].

Niższe dzienne spożycie manganu wiąże się z wyższym ryzykiem zespołu metabolicznego.

 1. Mangan może pomóc w walce z depresją

Niski poziom manganu może przyczyniać się do rozwoju depresji [42].

Badanie wśród 236 osób z depresją (w tym z nawracającym zaburzeniem depresyjnym) wykazało u chorych niższe poziomy enzymu zależnego od manganu – SOD-2 [43].

Z kolei inne badanie u ponad 2000 Japończyków wykazało związek między niskim poziomem manganu w diecie i wyższym ryzykiem depresji [44].

Podobnie w badaniu z udziałem 1745 ciężarnych japońskich kobiet, u kobiet z wyższym spożyciem manganu rzadziej występowały objawy depresyjne w czasie ciąży [45].

Osoby z niskim poziomem manganu i mangano zależnej dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-2), mogą być bardziej narażone na depresję.

 1. Mangan może chronić przed atakami padaczki

Pacjenci z epilepsją mają niskie stężenie manganu [46].

Niektóre badania sugerują, że obecność objawów neurologicznych podczas padaczki może korelować z niskim poziomem manganu [47].

 1. Mangan może być pomocny w autyzmie

Badanie przeprowadzone w USA wśród dzieci z autyzmem wykazało, że miały one znacznie niższy poziom manganu po urodzeniu [48].

Autyzm wiąże się ze wzrostem stężenia glutaminianu w mózgu [49].

Enzym przekształcający glutaminian w glutaminę (syntetaza glutaminowa) zawiera mangan [50]. Dlatego niedobór manganu może skutkować wyższą zawartością glutaminianu w mózgu.

Ponadto, dysfunkcja mitochondriów jest kluczową cechą autyzmu. Dysmutaza ponadtlenkowa zależna od manganu (SOD-2) chroni mitochondria przed uszkodzeniem oksydacyjnym i dysfunkcją.

W przypadku niedoboru manganu, enzym SOD-2 chroniący mitochondria nie działa sprawnie [51].

 1. Mangan może chronić przed chorobą Alzheimera

Obszerna metaanaliza (17 badań na grupie 2090 pacjentów) wykazała, że pacjenci z chorobą Alzheimera mieli znacznie zmniejszony poziom manganu we krwi. Dlatego niedobór manganu może stanowić czynnik ryzyka dla choroby Alzheimera, ale nadal nie ma dostatecznych dowodów [52].

Dysfunkcja mitochondrialna jest kluczową cechą choroby Alzheimera [53]. Wzrost stężenia glutaminianu w mózgu jest również związany z tą chorobą [54].

 1. Mangan jest ważny dla zdrowia chrząstek i kości

Mangan jest składnikiem różnych enzymów zaangażowanych w produkcję tkanki chrzęstnej i kostnej [55].

Odgrywa istotną rolę we wprowadzaniu wapnia do kości zwłaszcza podczas ich wzrostu [56].

Niedobór manganu, choć rzadki, może powodować wady rozwojowe, w tym wady rozwojowe kości [57].

 1. Mangan wspiera płodność

Mangan jest ważny dla prawidłowej ruchliwości plemników niezbędnej do prawidłowych funkcji rozrodczych. Dlatego niedobór manganu może zmniejszyć płodność u mężczyzn [58, 59].

Również badania na modelach zwierzęcych potwierdzają, że zarówno samce, jak i samice z niedoborem manganu doświadczają zmniejszonej płodności [60].

 1. Mangan może pomóc w zespole napięcia przedmiesiączkowego (PMS)

W badaniu z udziałem 96 kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS) wykazano niższe poziomy manganu we krwi [61]. Dodatkowo dowiedziono, że niższy poziom manganu w diecie nasilał objawy bólu podczas PMS [62].

Jednak w innym badaniu obejmującym ponad 3000 kobiet nie stwierdzono związku między manganem a PMS [63].

 1. Mangan może chronić przed rakiem

Mangan jest niezbędnym składnikiem SOD-2 (MnSOD), enzymu związanego z zapobieganiem nowotworom [6465, 66].

Metaanaliza obejmująca 11 badań z udziałem 1302 pacjentów wskazuje, że kobiety z rakiem piersi mają niższe poziomy manganu niż kobiety zdrowe [67].

Poparciem tych wyników są badania na myszach u których wyższe poziomy SOD-2 wpływały na mniejsze ryzyko rozwoju
i powstawania raka [68].

Enzym ten może pomóc w walce z niektórymi rodzajami raka. Jednak wiele ludzkich wykazuje wysoki poziom tego enzymu [69].

Mangan może chronić przed niektórymi rodzajami raka ze względu na jego działanie przeciwutleniające.

 1. Mangan zapobiega uszkodzeniom skóry

Połączenie białek zawierających mangan poprawiło oznaki uszkodzenia skóry w wyniku działania słońca u 15 kobiet. Połączenie to zastosowane bezpośrednio na skórę znacznie zmniejszyło przebarwienia i pojawianie się ciemnych plam na skórze [70].

Mangan w żywności i suplementach

 1. Źródła manganu w diecie

Większość manganu pozyskujemy z diety [71].

Jego dobrym źródłem są: rośliny strączkowe, orzechy i produkty pełnoziarniste zawierają. Ten minerał występuje także
w owocach morza, nasionach, czekoladzie, herbacie, zielonych warzywach liściastych, przyprawach, soi i niektórych owocach, takich jak ananas, jagody i acai. [72, 73, 74, 75, 76].

Spożycie manganu przez dorosłych wynosi zwykle od 0,9 do 10 mg dziennie. Amerykańska Narodowa Rada ds. Badań Naukowych ustaliła, że szacowane bezpieczne i odpowiednie spożycie w diecie osób dorosłych wynosi 2–5 mg [77, 78, 79, 80].

 1. Suplementy manganu

Jeżeli wyniki badań wykażą jego niedobór, należy przyjmować 2-5mg manganu dziennie.

Ustalono, że 11 mg manganu na dzień jest górną granicą bezpieczeństwa przy której nie obserwuje się działań niepożądanych [81].

Osoby ze schorzeniami wątroby powinny szczególnie uważać na suplementacje manganu, ponieważ problemy z wątrobą mogą powodować jego nadmierną akumulację i toksyczność.

Niedobór manganu

Oznakami niedoboru manganu są:

 • skłonność do stanów niedocukrzenia
 • uszkodzenia łąkotki

Niedobór Mn występuje niezwykle rzadko , ponieważ wystarczającą jego ilość zazwyczaj uzyskuje się z prawidłowej diety [82, 83].

Metabolizm manganu

Z manganu dostarczonego z pożywieniem wchłania się tylko 1% do  5%. Ten poziom jest ściśle regulowany w oparciu
o stężenie manganu w organizmie. Mniej manganu jest wchłaniane do krwi, gdy zbyt dużo manganu zostało spożyte [84].

Nadmiar manganu jest transportowany do wątroby. Tam jest włączony do żółci, a następnie przechodzi przez jelita w celu wydalania z kałem. Mangan można również wykryć w niewielkich ilościach w moczu, pocie i mleku matki [85].

Wydalanie manganu z żółcią odpowiada za 80% eliminacji tego metalu [86]. Mangan może łatwo przekroczyć barierę krew-mózg i łożysko [87].

Wchłanianie i eliminacja manganu

Najwięcej manganu dostarczamy do organizmu wraz z dietą [88].
Jednak z przyjmowanego manganu tylko 1-5% wchłania się do krwi. Poziom ten jest ściśle regulowany na podstawie ilości manganu w diecie, dzięki czemu organizm naturalnie reguluje jego wchłanianie. Jeśli spożywamy dużo żywności bogatej
w mangan organizm będzie przyswajał go mniej [89].

Nadmiar manganu jest transportowany do wątroby i usuwany wraz z żółcią. W ten sposób eliminuje się około 80% manganu, a pozostałe ilości są wydalane wraz z moczem i potem [90, 91].

Badanie poziomu manganu

Pomiary manganu we krwi, moczu i ślinie są mało dokładnymi wskaźnikami narażenia na obciążenie organizmu tym pierwiastkiem [92, 93, 94].

Poziomy manganu w czerwonych krwinkach są lepszym pomiarem rzeczywistej zawartości manganu w tkankach, ale mają znaczenie tylko w przypadku niedawnej ekspozycji, obejmującej kilka miesięcy [95, 96].

Dla osób z długotrwałym narażeniem na niedobór manganu, warto dokładniej oszacować jego poziom w badaniu wewnątrz komórkowym.

Normy manganu [Kuklinski. B. Mitochondria [...] 2017]:

Badanie we krwi pełnej: 7-10 µg/l

Badanie poziomu wewnątrz komórkowego: 10-29 µg/l

Podsumowanie

Mangan jest niezbędnym minerałem, który wspiera prawidłowe działanie enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD-2). Jego brak nasila stres oksydacyjny, osłabia kości i funkcje mózgu.

Zazwyczaj otrzymujemy wystarczającą ilość manganu z diety, głównie produktów roślinnych, takich jak rośliny strączkowe, zielone warzywa liściaste, orzechy i produkty pełnoziarniste. Podczas suplementacji należy zachować bezpieczną górną granicę spożycia około 11 mg na dzień.

Przywróć witalność i energię

Uczucie wyczerpania, zmęczenia, marznięcie czy ciągła potrzeba snu są pierwszymi oznakami ograniczonej produkcji energii. Częstą przyczynę tego stanu można znaleźć właśnie w zmniejszonej czynności mitochondrialnego łańcucha oddechowego lub braku niezbędnych do jego działania substancji. Są nimi: koenzym Q10 -  kluczowy transporter elektronów oraz przeciwutleniacz, witamina B2 - składnik przenośników elektronów, żelazo - składnik enzymów.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Mangan MSE
Naturalny mangan dwuwartościowy związany organicznie z mikroalgą spiruliną platensis (suplement diety).
Reklama
Mangan MSE
Naturalny mangan dwuwartościowy związany organicznie z mikroalgą spiruliną platensis (suplement diety).
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med