Skażenie organizmu metalami ciężkimi i aluminium - czy medycyna mitochondrialna może pomóc?

Skażenie organizmu metalami ciężkimi - czy medycyna mitochondrialna może mi pomóc?

Metale ciężkie, aluminium, rtęć, ołów, kadm, ryby, mitochondriopatie, medycyna mitochondrialna, cynk, magnez, wapń, żelazo, witamina E, witamina C, selen, glutation

Aluminum (symbol chemiczny: Al, alternatywna nazwa: glin) to metal lekki, który może przenikać do naszego organizmu nie tylko jako składnik antyperspirantów, szczepionek oraz preparatów odczulających, lecz również wraz z pożywieniem.

Aluminium (Al) to trzeci spośród najpowszechniejszych pierwiastków na ziemi. Jak dowodzą wyniki wielu różnych badań, pierwiastek ten wywiera toksyczny wpływ na nasze kości, szpik kostny oraz cały układ nerwowy. Ponadto kojarzy się go również z chorobami neurodegenarcyjnymi (na przykład chorobą Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniem zanikowym bocznym czy encefalopatią), oraz zaburzeniami na poziomie genetycznym. Przykładowo akumulacja glinu w organizmie może nasilać u nas stres oksydacyjny oraz inicjować przewlekłe stany zapalne, które prowadzą do uszkodzeń na poziomie komórkowym. Zdaniem uczonych aluminium to jedna z poważniejszych przyczyn choroby Alzheimera. Aluminium może też stanowić bezpośrednią przyczynę zaburzeń gospodarki wapniem w organizmie (prowadząc do osteopenii i/lub osteoporozy). Niestety ten niebezpieczny dla naszego zdrowia pierwiastek zdaje się być wszechobecny: znajdziemy go
i w cieście francuskim, wyrobach piekarskich i cukierniczych (na przykład muffinach, ciastach i gotowych naleśnikach), herbacie, kakao i czekoladzie, wodzie pitnej, proszku do pieczenia, skorupiakach, żywności, która była przechowywana/przygotowywana w folii aluminiowej lub innych naczyniach aluminiowych.

Innym, mniej oczywistym źródłem skażenia organizmu są kosmetyki, zwłaszcza szminki (w tym produkty wielu popularnych sieciowych marek) oraz mleczka do opalania, rzadziej – antyperspiranty.

Działanie aluminium na organizm

Obecność aluminium w organizmie ma toksyczny wpływ na jego funkcjonowanie. Pierwiastek ten cechuje się wysoką reaktywnością i z łatwością łączy się z tak niezbędnymi nam do życia cząsteczkami jak węgiel, tlen, siarka czy fosfor. Aluminium reaguje też chętnie z fluorem, a utworzony w ten sposób związek: fluorek glinu, który negatywnie wpływa na strukturę oraz funkcjonowanie błony komórkowej (uwaga na pasty do zębów, które zawierają właśnie fluorek glinu!). Do grupy osób objętych podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób związanych z toksycznymi właściwościami glinu należą niemowlęta i małe dzieci, ponieważ ze względu na ich stosunkowo niską wagę, stężenie tego pierwiastka w ich tkankach
o wiele łatwiej przekracza dopuszczalne normy niż u osób dorosłych. Ponadto, aluminium jest szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących z powodu niewydolności nerek oraz układu moczowego ogółem.

Czy jesteśmy bezbronni wobec szkodliwego działania wszechobecnego aluminium?

Okazuje się, że nie. Jak wykazały badania na szczurach, którym podawano neurotoksyczne dawki aluminium, suplementacja cynkiem pozwalała na osłabienie apoptozy komórek nerwowych oraz na podwyższenie poziomu 5-htp (5-hydroksytryptofanu, prekursora serotoniny) a także dopaminy. Oznacza to, że cynk w znaczący sposób przyczynia się do profilaktyki skutków toksycznego działania aluminium na nasz centralny układ nerwowy oraz wspomaga zachowanie prawidłowego zachowania (równowaga w obrębie neurotransmiterów) nawet w sytuacji skażenia organizmu tym pierwiastkiem.

Metale ciężkie

Powszechnie każdy pierwiastek określany jako metal ciężki – uznaje się automatycznie za toksyczny, jednak należy pamiętać, iż również i w tym przypadku są pewne wyjątki. Istnieją bowiem również i takie metale ciężkie, bez których prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka byłoby niemożliwe.  Dobrym przykładem jest tutaj chociażby żelazo, cynk czy miedź, przy czym w przypadku tych pierwiastków, wszystko zależy od ich faktycznego stężenia w organizmie.

Najważniejsze toksyczne metale ciężkie to:  

arsen bizmut
cyna kadm
nikiel ołów
pallad platyna
rteć złoto

Jak pisze w swojej książce pt.”Ukryte trucizny” Joachim Mutter:

Ponieważ metale ciężkie nie cechują się żadnym połowicznym czasem rozpadu (czyli okresem, w którym połowa danej substancji ulega rozkładowi i wydaleniu z organizmu), nasze ciało pozostaje nimi skażone przez całe życie, o ile nie podejmiemy odpowiednich kroków, aby usunąć je z naszego wnętrza.

Najpowszechniejsze źródła metali ciężkich w organizmie człowieka to:

 • ryby (szczególnie drapieżne, na przykład tuńczyk czy rekin) oraz owoce morza
 • podroby (zwłaszcza wątróbka, nerki), szczególnie jeżeli pochodzą z masowej hodowli zwierząt
 • nieekologiczne warzywa korzeniowe (marchew, buraki, bulwy selera)
 • utwardzane tłuszcze
 • skażenie środowiska naturalnego (przemysł papierniczy, chemiczny) – skażona gleba, woda oraz powietrze
 • kontakt z metalami ciężkimi uwarunkowany wykonywanym zawodem (np. dawniej – pracownicy stacji benzynowych, osoby zatrudnione w przemyśle chemicznym, papierniczym, wydobywczym)
 • plomby z amalgamatu
 • spalarnie śmieci
 • dym papierosowy (dotyczy zarówno aktywnych jak i biernych palaczy)
 • cynkowane lub miedziane rury (dawniej duży problem stanowiły miedziane wanny).

Procesem, który umożliwia nam wyeliminowanie metali ciężkich z organizmu jest chelatacja. Jednak jej bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie należy do doświadczonych i wyspecjalizowanych terapeutów, dlatego w tym artykule skupimy się jedynie na potencjalnych niedoborach mikroskładników odżywczych, jakie mogą wynikać z obciążenia organizmu metalami ciężkimi oraz możliwości ich skorygowania.

Jak uczy nas układ okresowy Mendelejewa, a co potwierdzają też badania naukowe:

Skażenie organizmu metalami ciężkimi prowadzi do niedoboru takich pierwiastków jak: żelazo, magnez, potas, wapń, cynk.

Zważywszy, że na przykład żelazo i cynk stanowią pełnią rolę kofaktorów różnych enzymów mitochondrialnych (przykładowo: dehydrogenaza alkoholowa, fosfataza alkaliczna, fosfataza C, mitochondrialny łańcuch oddechowy) oraz tzw. czynników transkrypcji, przewlekłe obciążenie organizmu ołowiem, rtęcią czy innym szkodliwym metalem ciężkim w nieunikniony sposób prowadzi do zaburzenia funkcjonowania mitochondriów (mitochondriopatii), a w konsekwencji całych narządów i układów narządów.

Jednocześnie metale ciężkie prowadzą do zwiększenia produkcji wolnych rodników tlenowych w organizmie (np. rodnik hydroksylowy: HO czy też nadtlenek wodoru H2O2), co z łatwością może doprowadzić do przeciążenia naszego naturalnego systemu ochrony antyoksydacyjnej, zwłaszcza, jeżeli w naszym organizmie występują niedobory takich substancji antyoksydacyjnych jak: selen, witamina E, witamina C lub glutation. Wolne rodniki tlenowe niszczą błonę komórkową, prowadzą do peroksydacji lipidów oraz uszkodzeń DNA (wzrost ryzyka mutacji oraz chorób nowotworowych).

W tym momencie z pomocą przychodzi nam medycyna mitochondrialna, która pozwala nam na uzupełnienie istniejących niedoborów oraz wsparcie systemu antyoksydacyjnego w organizmie.

Ogólnie możemy powiedzieć, że: w przypadku zdiagnozowanego obciążenia organizmu metalami ciężkimi i/lub aluminium, koniecznie należy zbadać poziom poszczególnych składników mineralnych na poziomie komórkowym, tak aby w porę zapobiec negatywnym skutkom niedoborów na przykład cynku, magnezu czy żelaza. Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne poddanie się programowi chelatacji, który przeprowadzamy wyłącznie pod opieką doświadczonego specjalisty. Natomiast w niektórych przypadkach szybka eliminacja szkodliwych metali ciężkich nie jest możliwa (na przykład ze względu na choroby wątroby, nerek, nieszczelność jelit, ogólne silne osłabienie organizmu). Tego rodzaju pacjenci powinni zwrócić szczególną uwagę na jak najskuteczniejsze utrzymywanie równowagi pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami, co umożliwią im regularne badania statusu pierwiastków w organizmie oraz odpowiednio dopasowana suplementacja. Jednocześnie w sytuacji obciążenia organizmu ołowiem, kadmem czy rtęcią absolutną koniecznością staje się dodatkowe wsparcie komórkowego systemu antyoksydacyjnego i odpowiednio dopasowana suplementacja takimi mikroskładnikami odżywczymi jak wszystkie izomery witaminy E, witamina C, selen czy N-acetylocysteina jako prekursor glutationu.

Walka z obecnością metali ciężkich w  organizmie to ogromne wyzwanie. Jednak warto je podjąć – stawką jest przecież nasze zdrowie oraz dobre samopoczucie i dłuższe życie.

 

 

Bibliografia:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5651828/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3914913/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145991/
 4. https://fachportal-gesundheit.de/schwermetalle/
 5. https://swift.cmbi.umcn.nl/teach/B2/tln/chapter33.html
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110101
 7. https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_aluminium_in_lebensmitteln_und_verbrauchernahen_produkten-189498.html
 8. https://www.naturheilzentrum-nuernberg.de/lexikon/s/schwermetallbelastungen.html
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11895129
Utrzymaj dobry nastrój

Jedną z przyczyn rozwoju depresji jest niedobór serotoniny, która pomaga utrzymać właściwy przekaz informacji między neuronami. Jej braki wynikają z niedoborów składników potrzebnych do jej wytworzenia: aminokwasu – tryptofanu lub jego błędnego metabolizmu. Aby tryptofan został przetworzony do serotoniny niezbędna jest obecność: miedzi, żelaza, witaminy C, kwasu foliowego, oraz witaminy B6. Wszystkie te składniki umożliwiają pracę enzymów, które przekształcają tryptofan do serotoniny. Zapewniając ich odpowiedni poziom dbamy o wytwarzanie serotoniny w naszym organizmie zapobiegając rozwojowi depresji.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Cynkomit MSE
15 mg czystego cynku - skuteczna porcja
Cynk dwuwartościowy MSE
Pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i skórę
Glutation MSE
300 mg zredukowanego glutationu w kompleksie niezbędnych składników
Reklama
Cynkomit MSE
15 mg czystego cynku - skuteczna porcja
Cynk dwuwartościowy MSE
Pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i skórę
Glutation MSE
300 mg zredukowanego glutationu w kompleksie niezbędnych składników
Selemit MSE
Monopreparat - wysoka porcja 200 μg (selenian sodu)
Selen MSE
Naturalny preparat w postaci L- Selenometioniny pozyskany z mikroalgi spiruliny platensis
Witamina C MSE matrix
Lewoskrętna witamina C o przedłużonym uwalnianiu - aż do 8 godz. 500 mg
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med