Magnez jest niezbędnym minerałem do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pomaga regulować gospodarkę elektrolitową w komórkach oraz odpowiada za aktywowanie ponad 300 różnych enzymów. Poznaj 14 korzyści zdrowotnych wynikających z przyjmowania tego pierwiastka.


Czym jest magnez?

Magnez jest drugim (razem z potasem) najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym, aktywującym ponad 300 enzymów [1, 2]. Magnez jest niezbędny do produkcji ATP (głównego źródła energii w naszych komórkach) [3] oraz do prawidłowej syntezy DNA, RNA i białek [4].

Magnez odgrywa ważną rolę w komunikacji międzykomórkowej [5]. Ze względu na dodatni ładunek, magnez stabilizuje błonę komórkową [6].

Jest niezbędny dla wszystkich żywych komórek i ma zasadnicze znaczenie dla wielu funkcji fizjologicznych [7, 8]:

  • Wpływa na zdrowie kości [9] 
  • Wspomaga prawidłowy skurczu i rozkurczu mięśni [10, 11]
  • Reguluje rytm serca i ciśnienia krwi [12]
  • Stabilizuje poziomu glukozy we krwi oraz reguluje metabolizm cukrów i tłuszczy [13]
  • Uczestniczy w wytwarzaniu i regulacji neuroprzekaźników [14]


Magnez a mitochondria

Magnez w mitochondriach stanowi jedną trzecią całkowitego komórkowego magnezu [15, 16]. Magnez tworzy kompleks z ATP, który jest ważnym źródłem zmagazynowanej energii.

Magnez ma kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji mitochondrialnych, w tym syntezy ATP, podjednostek kompleksów łańcucha transportu elektronów i tlenu [17].

Znaczna część energii wykorzystywanej w komórkach jest wytwarzana przez mitochondria poprzez ruch elektronów
w łańcuchu oddechowym.

Niewystarczająca ilość magnezu może prowadzić do zmniejszenia wydajności mitochondriów i zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu, co w konsekwencji powoduje strukturalne i funkcjonalne upośledzenie białek, DNA i innych niezbędnych cząsteczek [18, 19].

Badania nad hodowlami ludzkich komórek i zwierzętami z niedoborem magnezu wykazały zmniejszenie zdolności antyoksydacyjnych i dysfunkcje mitochondrialne u zwierząt z niedoborem magnezu [20, 21].

Magnez jest ważny dla optymalnej kontroli stresu oksydacyjnego i utrzymania prawidłowych funkcji mitochondriów [22].

Spadek międzykomórkowego stężenia magnezu z 2,2 do 1,6 mmol / l w erytrocytach hamuje aktywność enzymu kinazy pirogronianowej co powoduje spadek wykorzystania glukozy w organizmie aż o 50% [23]. Tego rodzaju deficyty są groźne dla zdrowia.

Niedobory magnezu silnie wpływają na produkcję energii ATP. Produkowane w mitochondriach ATP zawsze podlega przyłączaniu do magnezu. W warunkach fizjologicznego pH grupy fosforanowe ATP są zjonizowane ujemnie dzięki czemu mogą tworzyć wiązanie z kationem magnezu Mg2+. Jednym słowem ATP nie zadziała w przypadku niedoborów magnezu [Kuklinski. B. Mitochondria [...] 2017].


Korzyści zdrowotne

Magnez decyduje o życiu komórki

Bez obecności magnezu w błonach i przestrzeniach mitochondrialnych dochodzi do zmiany potencjału i otwarcia kanałów. Następuje zwiększenie przepuszczalności błony, które może prowadzić do przemieszczenia cytochromu c i czynnika indukującego apoptozę z mitochondriów do cytozolu komórki. Taka zmiana stanowi sygnał do śmierci komórki [24].

Magnez zmniejsza stan zapalny

Niedobory magnezu i jego niskie spożycie wiążą się z nasileniem stanu zapalnego, przyczyniając się do rozwoju chorób [24, 25, 26].

Magnez odgrywa kluczową rolę w regulowaniu aktywności czynników zapalnych takich jak: NF-kB, cytokin prozapalnych
i białka CRP [27, 28, 29].

U ciężarnych matek suplementacja siarczanu magnezu zmniejszał wytwarzanie prozapalnych cytokin TNF i IL-6 [30].

Suplementacja magnezu pomaga obniżać CRP i inne markery stanu zapalnego u osób starszych, osób z nadwagą i osób z cukrzycą [31, 32, 33].

Magnez pomaga zachować zdrowe kości

Magnez jest potrzebny do aktywności i prawidłowej gospodarki witaminy D niezbędnej dla zachowania zdrowia kości. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu magnezu jest ważne dla struktury kości, ponieważ zarówno niski jak i wysoki poziom magnezu ma szkodliwy wpływ na stank tkank kostnej. Zbyt niskie spożycie magnezu wiąże się ze zmniejszoną gęstością mineralną kości i sprzyja osteoporozie [34].

Suplementacja magnezu okazała się korzystna u kobiet z osteoporozą [35]. Również u kobiet po menopauzie niskie spożycie magnezu korelowało z szybszą utratą masy kostnej lub niższą gęstością mineralną kości [36].

Z drugiej strony podwyższony poziom magnezu może mieć szkodliwy wpływ na metabolizm tkanki kostnej i funkcję przytarczyc, prowadząc do wad mineralizacji [37].

Magnez obniża ciśnienie krwi

Prawidłowe ciśnienie krwi zależy od równowagi między sodem i potasem (Na: K), jak i magnezem a wapniem (Mg: Ca) [38], zarówno na poziomie komórkowym, jak i całego ciała. Dlatego ​​niski poziom magnezu powoduje brak równowagi
i nieprawidłowe ciśnienie [39].

Badania dowodzą, że suplementacja magnezu może pomagać w obniżeniu ciśnienia krwi. Zwiększone spożycie magnezu i potasu w połączeniu ze zmniejszonym spożyciem sodu jest bardziej skuteczne w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego niż spożywanie jedynczego z nich. Suplementacja może być równie skuteczna jako jeden ze sposobów na nadciśnienie  [40, 41].

Magnez zwiększa skuteczność wszystkich klas leków, które obniżają ciśnienie krwi [42] i skutecznie obniża wysokie ciśnienie u pacjentów przyjmujących leki [43].

Magnez chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi

Magnez jest niezbędny do prawidłowej pracy serca i ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, poprzez poszerzenie naczyń krwionośnych, poprawę metabolizmu tłuszczów, zmniejszenie stanów zapalnych i hamowanie agregacji płytek krwi.

Oszacowano, że zwiększone spożycie żywności bogatej w magnez, takiej jak pełne ziarna, orzechy i warzywa, obniża ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 28% [44].

Zbyt niski poziom magnezu jest czynnikiem ryzyka zatrzymania krążenia [45, 46].

Magnez może poprawić wydolność fizyczną

Niedobór magnezu może zmniejszać wydolność fizyczną [47].

Niedobór magnezu wiąże się ze zwiększonym stanem zapalnym, zmianami w komórkach mięśniowych i zaburzoną równowagą wapnia w komórkach [48].

Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni, zarówno w spoczynku, jak i podczas wysiłku [49].

Suplementacja magnezu miała pozytywny wpływ na wyniki treningów wytrzymałościowych [50] i lepsze wyniki u siatkarzy, mimo że badani nie mieli niedoboru magnezu [51].

Suplementy magnezu zapobiegają lub opóźniają spadek sprawności fizycznej związany z wiekiem [52]. Codzienna suplementacja tlenkiem magnezu przez 12 tygodni poprawiała wydolność fizyczną u zdrowych kobiet [53].

Magnez zmniejsza ryzyko cukrzycy i insulinooporności

Niski poziom magnezu ma wpływ na rozwój insulinooporności.

Większe spożycie magnezu wiązało się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2 i zaburzeń metabolicznych [54].

U osób, które suplementowały magnez znacznie spadło ciśnienie krwi, insulinooporność, stężenie glukozy i triglicerydów na czczo w porównaniu z osobami, które nie otrzymywały magnezu [55].

Zwiększone spożycie żywności bogatej w magnez, takiej jak pełne ziarna, fasola, orzechy i zielone warzywa liściaste, może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 [56].

Badania sugerują, że wrażliwość na insulinę, podwyższony poziom cukru we krwi, cukrzycę typu 2 można poprawić, zwiększając spożycie magnezu [57].

Niski poziom magnezu jest jedną z przyczyn chorób wątroby, zwłaszcza bezalkoholowego stłuszczenia wątroby
i niealkoholowego zapalenia wątroby. Oba stany są silnie związane z opornością na insulinę, a także otyłością , cukrzycą typu 2, podwyższonym poziomem tłuszczu i wysokim ciśnieniem krwi [58].

Magnez łagodzi bóle głowy i migreny

Niedobór magnezu może prowadzić do skurczu tętnic mózgowych i zwiększonego uwalniania substancji powodujących ból (takich jak substancja P).

Znacznie obniżone poziomy magnezu w surowicy zaobserwowano u osób cierpiących na migrenę i ból głowy. Wysoka dawka (600 mg) doustnego magnezu dziennie przez 12 tygodni znacznie zmniejszyła częstotliwość występowania bólów głowy o 41,6% badanych, a także zmniejszyła nasilenie i czas trwania ostrych ataków bólowych [59].

Suplementy magnezu wraz z rutynowym leczeniem znacznie poprawiły wszystkie wskaźniki u osób cierpiących na migreny [60].

Magnez łagodzi syndrom przewlekłego zmęczenia

Hormony stresu (takie jak kortyzol), których poziom jest często podwyższony w zespole przewlekłego zmęczenia (CFS), mogą powodować obniżenie poziomu magnezu w tkankach.

W ośrodku referencyjnym oceniającym kilkuset pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia zaobserwowano, że połowa pacjentów cierpiała na niedobór magnezu [61].

Magnez zmniejsza lęk i zaburzenia obsesyjne

Stwierdzono, że pacjenci z zaburzeniami obsesyjnymi mają niższy poziom magnezu [62].

Szeroka analiza badań wykazała, że suplementacja magnezu jest skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych i obsesyjnych, zwłaszcza w połączeniu z innymi witaminami, minerałami i ekstraktami ziołowymi [63].

Badania sugerują, że niedobory magnezu przyczyniają się do nasilenia lęków i są związane ze zmienioną funkcją osi HPA. Magnez pomaga hamować nadmierna aktywność osi HPA w wyniku której wytwarzane są nadmierne ilości hormonów stresu m.in. CRH , ACTH i kortyzolu [64].

Ponadto magnez łagodzi odczuwanie lęku poprzez zdolność do blokowania receptorów NMDA [65].

Magnez łagodzi depresję

Stwierdzono istotny związek między bardzo niskim spożyciem magnezu a depresją [66].

Niski poziom magnezu związany jest ze zwiększonymi objawami depresji w kilku różnych grupach wiekowych i populacjach etnicznych [67].

Suplementacja magnezu wiazała się z poprawą objawów ciężkiej depresji, napięcia przedmiesiączkowego, depresji poporodowej i syndromu chronicznego zmęczenia [68].

Ciężka depresja i próby samobójcze wydają się być związane z niedoborem magnezu [69].

Stosowanie soli magnezu i leków przeciwdepresyjnych z różnych klas (tj. fluoksetyny, imipraminy i bupropionu) dało wzmocniony efekt antydepresyjny [70].

W wielu przypadkach  suplementacja magnezem przyniosła poprawę w depresji, lęku i zaburzeniach snu w ciągu jednego tygodnia. Co ciekawe w jednym badaniu niskie spożycie magnezu u osób starszych zdawało się chronić przed depresją [71].

Magnez wspomaga ochronę przed rakiem

Niedobór magnezu zaostrza przewlekły stan zapalny i może odgrywać rolę w zachorowaniu na raka.

Mężczyźni w średnim wieku z wyższymi stężeniami magnezu w surowicy mieli o 50% niższe ryzyko zgonu z powodu raka niż osoby z niskim poziomem magnezu w surowicy [72].

Spożycie magnezu może być korzystne pod względem profilaktyki raka trzustki. Każde zmniejszenie spożycia magnezu
o 100 mg na dobę wiązało się z 24% wzrostem częstości występowania raka trzustki [73].

Magnez jest potrzebny podczas ciąży

Kobiety otrzymujące magnez znacznie rzadziej wymagały hospitalizacji w czasie ciąży [74].

Niedobór magnezu w ciążowy może powodować wady rozwojowe u płodu [75].

Suplementacja magnezu spowodowała mniejszą zapadalność noworodków na żółtaczkę [76] i zmniejszyła ryzyko niskiej masy urodzeniowej [77].

Suplementacja magnezu u kobiet z cukrzycą wywołaną ciążą miała korzystny wpływ na stan metaboliczny i wyniki ciąży [78].

Niedobór magnezu

Przyczyn niedoboru magnezu może być wiele. Niski poziom magnezu w organizmie może wystąpić z powodu zaburzeń wchłaniania lub w wyniku jego utraty przez nerki (w przypadku cukrzycy, alkoholizmu, czy stosowania niektórych leków)

Ponadto silny stres emocjonalny i fizyczny zwiększa utratę magnezu [79].

Łagodny niedobór magnezu często nie ma specyficznych symptomów, dopiero bardziej nasilony brak tego pierwiastka objawia się: ogólnym osłabieniem organizmu, apatią, depresją, brakiem apetytu, nudnościami i sennością [80].

Niedobory magnezu są przyczyną zaburzeń ze strony układu nerwowo-mięśniowego i sercowo-naczyniowego. Mogą być czynnikiem ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej, jak również powodować oporność na insulinę i upośledzenie wydzielania tego hormonu. Niskie stężenie magnezu w surowicy może zaburzać wydzielanie parathormonu (PTH) i równocześnie być przyczyną hipokalcemii [81].

Niedobór magnezu powoduje różne objawy nerwowo-mięśniowe i psychiczne, takie jak nadpobudliwość, pobudzenie, tężyczka (mimowolne skurcze mięśni), bóle głowy, drgawki, ataksja, zawroty głowy, osłabienie mięśni, drżenie, drażliwość, lęk, bezsenność , napady nerwowe, omdlenia, zmęczenie, dezorientacja , halucynacje i depresja [82].

Duże niedobory magnezu w diecie mają szkodliwy wpływ na metabolizm, równowagę glukozy oraz zatrzymywanie
i wydalanie innych minerałów [83].

Wraz z wiekiem wzrasta wydalanie magnezu z organizmu, a wchłanianie maleje, często z powodu różnych chorób przewlekłych i zmniejszonego spożycia pokarmów bogatych w magnez [84].

Starsze kobiety mogą być bardziej podatne na niedobory magnezu niż mężczyźni, częściowo z powodu osteoporozy, co ogranicza wymianę magnezu między kośćmi a krwią [85].

Skutki uboczne nadmiaru magnezu

Magnez pochodzący naturalnie z diety nie wywołuje niepożądanych skutków dla organizmu człowieka. Nadmierna spożycie magnezu może wystąpić przy spożywaniu w zbyt dużych ilościach produktów wzbogacanych w ten składnik i suplementów diety [86].

Przewlekła ekspozycja na wysokie spożycie magnezu powoduje potencjalne zaburzenie czynności tarczycy [87].

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lub u osób poddawanych dializom stężenia magnezu w surowicy są często podwyższone i zaburzają równowagę mineralną [88]

Przewlekła ekspozycja na wysokie spożycie magnezu powoduje potencjalne zaburzenie czynności tarczycy [89].


Źródła magnezu

Produktami bogatymi w magnez są zielone warzywa (magnez jest składnikiem obecnego w nich chlorofilu) Ponadto obecny jest także w orzechach (migdały, orzechy nerkowca), zbożach, nasionach roślin strączkowych, kakao, gorzkiej czekoladzie, rybach, czerwonym mięsie, owocach morza i niektórych owocach. [90, 91].

Suplementy magnezu są na ogół dobrze tolerowane z bardzo niewielką liczbą zgłoszonych działań niepożądanych [92]. Działania niepożądane obejmują u niektórych osób zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty lub biegunka [93].

Zapotrzebowanie i normy

Wraz ze wzrostem organizmu zwiększa się zapotrzebowanie na magnez. Uważa się, że na przyrost każdego kilograma ciała potrzeba 300 mg magnezu, a każdego kilograma mięśni – 200 mg [94].

Zalecane spożycie magnezu (RDA – Recommended Dietary Allowance) – [95]

Dla kobiet i mężczyzn w wieku 19-30 r.ż. 310 - 400 i mg/dobę

U dorosłych powyżej 30 r.ż. 320 i 420  mg/dobę

W okresie ciąży i laktacji u kobiet zalecane spożycie  magnezu  wynosi  odpowiednio  400  i  360  mg/dobę.

Badanie poziomu magnezu

Pomiar magnezu w surowicy nie odzwierciedla prawdziwej zawartości dostępnego magnezu, dlatego bardziej wiarygodnym badanie jest ocena poziomu wewnątrzkomórkowego magnezu. [96]

Dlatego mimo, że badanie serum krwi wskazuje na prawidłowy poziom tego pierwiastka możemy mieć jego deficyt wewnątrz komórek [Kuklinski. B. Mitochondria [...] 2017].

Normy dla magnezu mierzonego z serum [Kuklinski. B. Mitochondria [...] 2017]:

Przedział mierzony międzykomórkowo: 1,75 – 2,2 mmol/l

Przedział dla krwi pełnej: 31 – 38 mg/l


Interakcje z lekami

  1. Antybiotyki i magnez

Antybiotyki z grupy aminoglikozydów mogą uszkadzać nerki i zwrotne wchłanianie magnezu powodując hipomagnezemię [97].

  1. Leki moczopędne

Leki diuretyczne oraz tiazydy powodują zwiększoną utratę magnezu przez nerki [98, 99].

  1. Leki immunosupresyjne

Cyklosporyna A powoduje hipomagnezemię [100, 101].

  1. Antykoncepcja

Doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny zakłócają gospodarkę magnezu [102].

Epigenetyka – co to takiego?

Epigenetyka zajmuje się badaniem zmian w genach, które powstają w wyniku działania szkodliwych czynników zewnętrznych: niewłaściwego stylu życia, diety, środowiska czy emocji. Istnieje wiele naturalnych składników działających ochronnie na nasz genom m.in: magnez (naprawa DNA), selen (warunkujący metylację), witaminy C, A, E (przeciwutleniacze), niacyna (utrzymanie struktury telomerów), witamina B12 i kwas foliowy (dostarczają grup metylowych).

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
Reklama
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med