Mitochondria to organelle komórkowe, które odpowiadają w naszym organizmie za produkcję energii w postaci tzw. cząstek ATP (adenozynotrójfosforanu). W ciągu doby osoba dorosła
o niewielkiej aktywności fizycznej produkuje szacunkowo tyle adenozynotrójfosforanu ile waży1. Mitochondria muszą przy tym pracować bez przerwy, a to dlatego, że ATP nie podlega magazynowaniu.

Do narządów, które posiadają największe ilości mitochondriów, a w konsekwencji produkujących (i zużywających) największe ilości energii, zaliczamy mięśnie, w tym mięsień sercowy, wątrobę oraz układ nerwowy. Zapotrzebowanie ludzkiego mózgu na energię stanowi nawet 70% całkowitego dobowego wolumenu wytworzonego ATP. Nic więc dziwnego, że zaburzenia funkcjonowania mitochondriów (tzw. mitochondriopatie) przejawiają się bardzo często w formie problemów ze strony układu nerwowego (z demencją, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, epilepsją i autyzmem włącznie). 

Jednocześnie pozyskiwanie ATP to skomplikowany proces, którego pomyślny przebieg wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem licznych enzymów mitochondrialnych.  Ogólnie rzecz biorąc pełna sprawność tych enzymów zależy z od naszego genotypu (brak mutacji w obrębie odpowiednich genów) oraz od obecności tak zwanych kofaktorów tych enzymów czyli substancji, które przyłączają się do białkowych cząsteczek enzymów, aktywując je w ten sposób
i umożliwiając przypisane im działanie2.

Ponieważ przedmiotem tego artykułu nie jest sam proces produkcji energii w obrębie mitochondriów, lecz kofaktory uczestniczących w tym procesie enzymów, w dalszej części tekstu skoncentrujemy się zaledwie na poszczególnych mitochondrialnych enzymatycznych substancjach białkowych oraz ich bezpośrednich aktywatorach.  W tym miejscu wspomnimy zaledwie, iż najważniejszym elementem pozyskiwania ATP w mitochondriach jest tak zwany cykl Krebsa (nazywany również cyklem kwasu cytrynowego) oraz stanowiący niejako kontynuację tego cyklu tak zwany łańcuch oddechowy (transport elektronów), jak również beta-oksydacja kwasów tłuszczowych.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – mitochondrialne enzymy odpowiadające za produkcję energii

Spożyte przez nas składniki odżywcze: węglowodany, białka i tłuszcze stanowią dla nas między innymi źródło energii.
Z punktu widzenia funkcjonowania mitochondriów najważniejszym prekursorem komórkowego ATP są tłuszcze. Procesem, który – mówiąc w uproszczeniu – przygotowuje cząsteczki lipidów do dalszej przeróbki na energię – jest tak zwana beta-oksydacja kwasów tłuszczowych.

Organizm człowieka pozyskuje ATP na kilka różnych sposobów, jednak najważniejszym a jednocześnie najwydajniejszym jest metabolizowanie kwasów tłuszczowych. Schematycznie proces ten możemy przedstawić następująco:

beta - oksydacja kwasów tłuszczowych + łańcuch oddechowy + cykl Krebsa = ATP

I Etap: Beta oksydacja kwasów tłuszczowych polega na rozkładzie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych na dwuwęglowe jednostki - acetylo – koenzym A (i ewentualnie propionylo-CoA), który w dalszej kolejności ulega włączeniu w cykl Krebsa. Do prawidłowego przebiegu tego procesu niezbędna jest obecność kofaktora NAD+. Ponadto do transportu dużych cząsteczek kwasów tłuszczowych (zawierających powyżej 15 atomów węgla w cząsteczce) niezbędna jest nam jeszcze jedna substancja – karnityna9. Ludzki organizm może syntetyzować karnitynę samodzielne (z aminokwasu lizyna, przy udziale S-adenozylometioniny oraz witaminy C, witaminy B6 i żelaza10), ale znaczną jej część pozyskujemy wraz z pożywieniem (ponieważ spożywczym źródłem karnityny są przede wszystkim produkty odzwierzęce, wegetarianie,
a przede wszystkim weganie są narażeni na niedobory tego aminokwasu).

II Etap: Kolejnym krokiem na drodze pozyskiwania cząsteczek ATP w mitochondriach jest wspomniany już cykl Krebsa czyli cykl kwasu cytrynowego.

Sprawny przebieg tego cyklu reguluje OSIEM (!) różnych enzymów, z których większość do sprawnego działania wymaga dodatkowej obecności odpowiednich kofaktorów.  Do enzymów tych należą kolejno:

 1. syntaza cytrynianowa
 2. akonitaza – zawiera centra żelazowo – siarkowe
 3. izocytrynian – jego centrum aktywne składa się z ułożonych w różnej kolejności aminokwasów: tyrozyna, asparagina, seryna, arginina, i lizyna, katalizatorem dla izocytrynianu jest magnez lub mangan
 4. kompleks dehydrogenazy alfa – ketoglutaranowej, który wymaga następujących kofaktorów:
 • tiamina (witamina B1)
 • amid kwasu alfa-liponowego
 • koenzym A (tzw. aktywna postać kwasu pantotenowego czyli witaminy B5, może powstawać też np. z cysteiny)
 1. tiokinaza bursztynianowa
 2. fumaraza
 3. dehydrogenaza jabłczanowa – jej działanie wymaga obecności NAD+ (prekursor: witamina B3)

Ostatnim, lecz niemniej istotnym etapem pozyskiwania energii w organizmie jest tak zwany łańcuch oddechowy czyli cykl łącznie pięciu białkowych kompleksów enzymatycznych, które odpowiadają za przebieg tak zwanych reakcji redoks i transport elektronów. Powstałe w ten sposób różnice gradientów prowadzą do wytworzenia energii w postaci molekuł ATP.

Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy, który bywa też nazywany łańcuchem transportu elektronów, to kompleks enzymatyczny złożony
z czterech enzymów, służących do przenoszenia elektronów oraz jednego dodatkowego enzymu, odpowiedzialnego za produkcję ATP.

Do enzymów łańcucha oddechowego należą kolejno:

 • kompleks I / dehydrogenaza NADH – koenzym Q
 • kompleks II / dehydrogenaza FADH2 / dehydrogenaza bursztynian – koenzym Q

uwaga: jako jedyny uczestniczy zarówno w cyklu Krebsa jak też w łańcuchu oddechowym.

W kompleksach I oraz II w przenoszeniu elektronów bierze udział witamina B2 (w formie FMN czyli mononukleotyd flawinowy oraz w formie FAD) oraz koenzym Q10.

 • kompleks III reduktazy cytochromu c (do sprawnego działania wymaga obecności żelaza)
 • kompleks IV / oksydaza cytochromu C / oksydaza cytochromowa (do sprawnego działania wymaga obecności miedzi),
 • kompleks V syntaza ATP (odpowiada za syntezę molekuł energii ATP z ADP)

Uwolniony wodór łączy się z tlenem w ramach reakcji z mieszaniną piorunującą tworząc wodę i wydzielając energię (ATP). Fosforylacja oksydacyjna jest znacznie wydajniejszym sposobem pozyskiwania energii dla komórek niż glikoliza czy fermentacja, dlatego stanowi kluczowy etap oddychania komórkowego. Jak łatwo się domyślić, niedobór którejkolwiek z substancji chemicznych, jakie pełnią wobec enzymów łańcucha oddechowego funkcję kofaktorów, zaburza produkcję energii w mitochondriach a tym samym sprzyja niewydolności poszczególnych naszych narządów oraz układów narządów
i zagraża naszemu zdrowiu.

„Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”… - produkcja energii a stres oksydacyjny

Procesy związane z mitochondrialnym procesem transportu elektronów, czyli tak zwanym łańcuchem oddechowym, mają pewien groźny skutek uboczny – sprzyjają nasilonej produkcji wolnych rodników tlenowych. Jeżeli ilość krążących w organizmie reaktywnych form tlenu jest na tyle wysoka, iż powoduje przeciążenie naszego systemu ochrony przeciwrodnikowej mówimy wówczas o tak zwanym stresie oksydacyjnym7. Zauważmy jednocześnie, iż wraz ze wzrostem ilości wytwarzanego ATP (co wiąże się z kolei ze zwiększonym popytem na energię, na przykład w wyniku intensywnej aktywności fizycznej lub umysłowej, stresu, infekcji itp.) rośnie również ilość samych rodników. W konsekwencji oznacza to naturalnie konieczność zwiększenia nacisku na zabezpieczenie mitochondriów przed negatywnymi skutkami procesów oksydacyjnych, a w praktyce – zwiększenia dobowej dawki przeciwutleniaczy.

Ponieważ mitochondrialne enzymy antyoksydacyjne takie jak dysmutaza ponadtlenkowa SOD czy peroksydaza glutationowa mają ograniczoną wydajność (która ulega dodatkowemu zmniejszeniu w przypadku występowania mutacji genetycznych), warto zadbać o to, aby nasz komórkowy system ochronny cechował się możliwie jak największym zróżnicowaniem oraz aby nie zabrakło w nim żadnego z niezbędnych ko faktorów wymienionych przed chwilą enzymów. Do mikroskładników odżywczych, które uzupełniają właściwości ochronne SOD, katalazy oraz peroksydazy glutationowej zaliczamy5,6:

- witaminę E (rozpuszczalną w tłuszczach) / witamina E jest nie tylko samodzielnym przeciwutleniaczem, lecz pełni również kofaktora innego ważnego enzymu: reduktazy glutationowej. Reduktaza glutationowa odpowiada za recykling zużytego (utlenionego) glutationu.

- witaminę C (rozpuszczalną w wodzie. Witamina C pełni między innymi istotną rolę reduktora witaminy E, która sama stała się przejściowo rodnikiem)

- OPC – synergicznie nasilają antyoksydacyjne działanie witaminy E oraz C,

- antocyjany i bioflawonoidy – wtórne naturalne składniki odżywcze, a dokładniej niebieskie, czerwone i fioletowe pigmenty w naturalnych produktach spożywczych

- kwas alfaliponowy8rozpuszczalny zarówno w wodzie jak i tłuszczach. Uwaga: kwas alfa-liponowy jest jednocześnie substancją chelatującą,

a także:

- karotenoidy i beta-karoten

- luteinę i zeaksantynę

- likopen

- astaksantynę

- kwasy fenolowe.

Ponieważ procesy oksydacyjne prowadzą nie tylko do występowania różnych chorób, w tym neurodegeneracyjnych, układu krążenia czy nowotworów, lecz również współodpowiadają za procesy starzenia w organizmie, naszym celem powinno być utrzymywanie maksymalnie zróżnicowanego i stabilnego bufora antyoksydacyjnego. Warto podkreślić w tym miejscu, iż szczególnie sportowcy, osoby mające zawodowo kontakt, osoby pozostające pod wpływem przewlekłego stresu, pacjenci ze stwierdzonymi mutacjami w obrębie SOD i lub zaburzeniami endogennej syntezy glutationu, osoby cierpiące z powodu ostrych lub przewlekłych stanów zapalnych, chorób serca bądź układu nerwowego czy wreszcie nowotworów, dietetyczne źródła przeciwutleniaczy (warzywa, owoce, przyprawy), mogą okazać się niewystarczające dla pokrycia dobowego zapotrzebowania na te substancje.

Podsumowanie:

Do najważniejszych kofaktorów mitochondrialnej produkcji energii zaliczamy3:

Mikroskładniki odżywcze uczestniczące w beta-oksydacji kwasów tłuszczowych:

 • FAD (ryboflawina, witamina B2), NADH (niacyna, witamina B3), koenzym Q10
 • L-karnityna (jako transporter kwasów tłuszczowych z oraz do wnętrza mitochondriów)

Cykl Krebsa

 • żelazo, magnez, mangan
 • witaminy B1, B2, B3
 • cysteina (jako prekursor glutationu), kwas alfaliponowy

Transport elektronów w obrębie tak zwanego łańcucha oddechowego:

 • Koenzym Q10 (transport elektronów)
 • Ryboflawina (witamina B2, jako kofaktor kompleksu II)
 • Żelazo i siarka (jako
 • NADH (niacyna, witamina B3)
 • Miedź (jako element kompleksu IV)
 • Magnez (finalna produkcja ATP)

Mitochondrialny system antyoksydacyjny4:

 • Cynk oraz miedź (jako kofaktory dysmutazy ponadtlenkowej, SOD1 oraz SOD3)
 • Mangan (jako kofaktor dysmutazy ponadtlenkowej SOD2)
 • Żelazo (jako kofaktor enzymu katalaza)
 • Selen (jako kofaktor peroksydazy glutationowej)
 • Aminokwasy cysteina, glutamina i glicyna (jako materiał budulcowy do produkcji glutationu)

Zapewnienie organizmowi dostatecznej ilości wyżej wymienionych substancji stanowi konieczny warunek efektywnej pracy mitochondriów, a przez to decyduje o naszej zdolności do produkowania dostatecznej ilości energii.

Jeżeli naszym komórkom brakuje cząstek ATP, poszczególne narządy i układy narządów tracą możliwość prawidłowego funkcjonowania. Dlatego też odpowiednio urozmaicona dieta, a w razie stwierdzenia niedoborów - suplementacja wspomnianych składników odżywczych to podstawa zarówno leczenia zaburzeń funkcjonowania mitochondriów (mitochondriopatii) jak również ich profilaktyki.

 

Bibliografia:

 1. Pizzorno, J., Mitochondria—Fundamental to Life and Health, Integr Med (Encinitas). 2014 Apr; 13(2)
 2. Singh, R., Mozzarelli, A., Cofactor chemogenomics, Methods Mol Biol. 2009;575:93-122, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19727612
 3. Wallace D., et al., Mitochondrial Energetics and Therapeutics, Annu Rev Pathol. 2010; 5: 297–348., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3245719/
 4.  Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Section 18.3The Respiratory Chain Consists of Four Complexes: Three Proton Pumps and a Physical Link to the Citric Acid Cycle, New York: W H Freeman; 2002., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22505/
 5. Zentrum der Gesundheit, Antioxidantien schützen unsere Zellen, 12.2019, https://www.zentrum-der-gesundheit.de/antioxidantien-ia.html
 6. Hock Eng Khoo, et al., Anthocyanidins and anthocyanins: colored pigments as food, pharmaceutical ingredients, and the potential health benefits, Food Nutr Res. 2017; 61(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5613902/
 7. Pizzino G., et al., Oxidative Stress: Harms and Benefits for Human Health, Oxid Med Cell Longev. 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5551541/
 8. Zalejska-Fiolka, J., et al., The Influence of α-Lipoic Acid and Garlic Administration on Biomarkers of Oxidative Stress and Inflammation in Rabbits Exposed to Oxidized Nutrition Oils, Biomed Res Int. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4655041/#B19
 9. Longo N., Carnitine transport and fatty acid oxidation,  Volume 1863, Issue 10, October 2016, Pages 2422-2435, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488916300131
 10. Maria Ahmad; Chadi I. Kahwaji, Biochemistry, Electron Transport Chain, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526105/
 11. Lexikon der Biochemie, Spektrum.de, L-Carnitin, https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/l-carnitin/1039
Uzupełnij diagnostykę tarczycy

Przy zaburzeniach funkcjonowania tarczycy warto zdiagnozować m.in. poziom jodu, selenu oraz żelaza. Niedobór selenu prowadzi do spadku produkcji hormonu tarczycy T3 i grozi jej niewydolnością.

Leksykon Zdrowia
4 4-HNE 4-HYDROKSYNONENAL 5 5-MTHF A ACESULFAM K ACETON ACETYLACJA ACETYLO-COA ADDISONA, ZESPÓŁ ADENINA ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN ADINOPEKTYNA ADIPOCYTY ADMA AGE AKONITAZA AKROLEINA AKTYWNY OCTAN ALFA, FALE MÓZGOWE ALLOSTERYCZNY MODULATOR AMD AMID KWASU NIKOTYNOWEGO AMPK AMYLAZA ANGIOGENEZA ANGIOTENSYNA ANTYOKSYDANTY APOPTOZA ASPARTAM ATP AUTOFAGOCYTOZA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) ANTYGEN AUTOFAGOSOM B BABKA JAJOWATA BETA - OKSYDACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH BETA, FALE MÓZGOWE BETA-BLOKERY BIAŁA TKANKA TŁUSZCZOWA BIAŁKO C-REAKTYWNE BŁONNIK POKARMOWY BRĄZOWA TKANKA TŁUSZCZOWA BRCA1 C CFS CHELATACJA CHROMOGRANINA A CIAŁA KETONOWE CISPLATYNA CK COMT CORICH CYKL COX CRP CYJANOKOBALAMINA CYKL CYTRYNIANOWY CYKL KREBSA CYKL KWASU CYTRYNOWEGO CYKL MOCZNIKOWY CYKL ORNITYNOWY CYKLAMINIAN CYKLOOKSYGENAZA PROSTAGLANDYNOWA CYP2D6 CYSTATIONINA CYTOCHROM C CYTOKINY STANU ZAPALNEGO CYTOZYNA CYTRULINA CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ CZYNNIK TOLERANCJI GLUKOZY CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU NASKÓRKA CZYNNIK WZROSTU ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO CHOLINA CYTOKINY CHEMOKINY CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW D DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA DEHYDROGENAZY DEKSTRYNA DELTA, FALE MÓZGOWE DHA DIALDEHYD MALONOWY DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY DIOKSYGENAZA DIOKSYNY DOKSORUBICYNA DYSMUTAZA PONADTLENKOWA DYSTONIA DESATURACJA E EBV ECGF EEG ELEKTROENCEFALOGRAFIA ENDOTOKSYNA ENO ENTEROCYTY EPA EPIGENETYKA ERYTRYTOL F FAD FADH2 FENOLOWE KWASY FERMENTACJA MLECZANOWA FIBRATY FIBROMIALGIA FILOCHINON FITOSTERYNY FITOWY, KWAS FLAWONOIDY FLUPIRTYNA FMS FOSFATYDYLOSERYNA FOSFORAN-5-PIRYDOKSALU FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA FRATAKSYNA FRUKTOZO-1,6-BIFOSFORAN FURANY FAGOCYTOZA G GABA GALAKTOZA GALENIKA GAMMA, FALE MÓZGOWE GASTRYNA GENISTEINA GLICEROLO-3-FOSFORAN GLIKOLIZA GLUKAGON GLUKOKORTYKOIDY GLUKONEOGENEZA GLUT GLUTAMINA GLUTAMINIAN GLUTATION GLUTATION ZREDUKOWANY GSH GSSG GTP GUANINA H HAPTOKORYNA HBA1C HDL HEMOGLOBINA HENLEGO, PĘTLA HIF1Α HIPOKSJA HISTONY HOLOTRANSKOBALAMINA HYDROPEROKSYLOWY, RODNIK HASHIMOTO I IGA IGE IGF-1 IGG IMMUNOGLOBULINA A IMMUNOGLOBULINA E IMMUNOGLOBULINA G INDEKS GLIKEMICZNY (IG) INDEKS INSULINOWY (FII) INHIBITORY ENZYMÓW INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ INO INSULINA INSULINOOPORNOŚĆ INULINA INULINA K KALCYTRIOL KANCEROGEN KARBOKSYLAZA PIROGRONIANOWA KARDIOLIPINA KATECHOLO-O-METYLOTRANSFERAZA KERATYNA KETOGENEZA KINAZA KREATYNOWA KINAZA MTOR KOBALAMINA KOENZYM A KOENZYM Q10 KOFAKTOR KOMPLEKS DEHYDROGENAZY PIROGRONIANOWEJ KOZŁEK LEKARSKI KREATYNA KREATYNINA KSENOBIOTYKI KSYLITOL KUMARYNA KWAS ALFA - LINOLENOWY KWAS DOKOZAHEKSAENOWY KWAS EIKOZAPENTAENOWY KWAS GAMMA-AMINOMASŁOWY KWAS LINOLOWY KWAS LIPONOWY KWASICA KETONOWA KWASICA METABOLICZNA KWASICA MLECZANOWA KWASU MLEKOWEGO CYKL KWAS MLEKOWY KATALAZA KLASTER Ł ŁAŃCUCH ODDECHOWY L LDL LEKTYNY LEPTYNA LEPTYNOOPORNOŚĆ LIGAND LIGNANY LIKOPEN LIMONINA LINDAN LINDANY LIPAZA LIPOLIZA LIZOSOM LIMFOCYTY M MALONOWY, DIALDEHYD MALTODEKSTRYNA MAŚLAN MASŁOWY, KWAS MCS MDA MDR – P MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA METYLACJA METYLOKOBALAMINA MITOCHONDRIUM MITOFAGIA MLECZAN MRNA MRNA MTDNA MTHFR MTNO MTRNA N NAD NAD+ NADH NADPH NADTLENEK WODORU NADTLENOAZOTYN NEFRONU, PĘTLA NFKB NIACYNA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE NLPZ NMDA NNO O OKSYDAZA CYTOCHROMU C OKSYDOREDUKTAZY OKSYGENAZA HEMOWA 1 ORAC OROTOWY, KWAS OSTROPEST PLAMISTY OŚ HPA P PEKTYNY PEPSYNA PEPTYDY PEROKSYDAZY PET PIEPRZ METYSTYNOWY PIROFOSFORAN TIAMINY PIROGRONIAN PIRYDOKSYNA PIRYMIDYNY PLUSKWICA GRONIASTA POCHP PODSTAWNIK POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA ORGANIZMU POLIFENOLE POLISACHARYDY POSZARPANE CZERWONE WŁÓKNA PPI PRODUKT ZAAWANSOWANEJ GLIKACJI PROTEAZY PROTEOLIZA PRZECIWUTLENIACZE PURYNY PARESTEZJA PRZECIWCIAŁA Q QTC R REAKCJA ANAPLEROTYCZNA REPERFUZJA RESWERATROL RÓŻENIEC RYBOFLAWINA RYBOZA REAKCJA AUTOIMMUNOLOGICZNA RECEPTORY KOMÓRKOWE S S-100, BIAŁKA SAPONINY SIRT3 SIRTUINY SOD SOD-1 SOD-2 SOMATOLIBERTYNA SOMATOSTATYNA SSRI STATYNY STRES NITROZACYJNY STRES OKSYDACYJNY SUKRALOZA SYLIMARYNA SZCZAWIOOCTAN SIBO Ś ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU T T3 T4 TEOBROMINA THETA, FALE MÓZGOWE TIAMINA TLENEK AZOTU (NO) TORSADE DE POINTES TRANSKOBALAMINA I TRANSKOBALAMINA II TRIJODOTYRONINA TRÓJGLICERYDY TRYPSYNA TYMINA TYROKSYNA TNF - ALFA U U, ZAŁAMEK URACYL UTLENIONE GSH V VEGF W WIELOKSZTAŁTNY CZĘSTOKURCZ KOMOROWY WOLNE RODNIKI Z ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA ZESPÓŁ WRAŻLIWOŚCI NA WIELORAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ
Reklama
Cynkomit MSE
15 mg czystego cynku - skuteczna porcja
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Reklama
Cynkomit MSE
15 mg czystego cynku - skuteczna porcja
Magnez MSE
Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka porcja - 300 mg. Monopreparat
QuinoMit ® Q10 - Ubichinol MSE
Najbardziej aktywna forma koenzymu Q10 Ubichinol MSE. Czystość 99,8%
Selemit MSE
Monopreparat - wysoka porcja 200 μg (selenian sodu)
Witamina C MSE matrix
Lewoskrętna witamina C o przedłużonym uwalnianiu - aż do 8 godz. 500 mg
Evolenz
Najważniejszy antyoksydant pochodzenia roślinnego KAT, SOD, GPX (suplement diety).
Redakcja:
mail: redakcja@mito-med.pl
Reklama:
mail: reklama@mito-med.pl
2017 © Mito Med