Terapia chorób nowotworowych z punktu widzenia medycyny mitochondrialnej

Jak wygląda postępowanie w chorobach nowotworowych według medycyny mitochondrialnej?

Jak wspominaliśmy w części pierwszej naszego cyklu: czym jest rak i nowotwór oraz drugiej: czynniki rakotwórcze, powstanie oraz rozwój nowotworów to wynik współdziałania wielu różnych czynników. Nasz organizm został wprawdzie wyposażony w ewolucyjne mechanizmy, które pozwalają na zapobieganie rozwojowi oraz niekontrolowanemu namnażaniu komórek rakowych (do mechanizmów tych zaliczamy apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki oraz odpowiedź układu immunologicznego), jednak  w niesprzyjających okolicznościach (silny przewlekły stres, ekspozycja na ksenobiotyki, silna lub długotrwała infekcja) subtelny system naturalnej zapory antynowotworowej ulega niekiedy załamaniu, przez co w organizmie pojawia się nowotwór.

Na podstawie wiedzy biochemicznej oraz doświadczenia z praktyki onkologicznej jako kluczowe aspekty, które należy uwzględnić podczas opracowywania i przeprowadzania terapii antynowotworowej, należy wymienić:

 1. Dobranie odpowiedniej terapii substancjami czynnymi (środki stosowane przez medycynę klasyczną, czyli chemioterapia oraz radioterapia, a także środki z zakresu medycyny mitochondrialnej, czytaj niżej).
 2. Przywrócenie prawidłowych czynności mitochondrialnych, co zwiększy poziom energii w organizmie oraz pozwoli na przywrócenie mechanizmów związanych z programowaną śmiercią komórki (apoptozą).
 3. Związane z pkt. 2, przerwanie błędnego koła zakwaszenia organizmu oraz przywrócenie prawidłowego metabolizmu węglowodanów.
 4. Odpowiednią dietę.
 5. Aktywację syrtuin (SIRT), czyli białek odpowiadających za modyfikowanie komórek rakowych.

Terapia antynowotworowa naturalnymi substancjami czynnymi

W swojej książce doktor Bodo Kuklinski proponuje optymalne rozwiązanie, pozwalające na opracowanie potencjalnie najskuteczniejszej terapii antynowotworowej. Polega ono na przetestowaniu w odpowiednio wyposażonym laboratorium wrażliwości komórek nowotworowych na różne substancje aktywne. Jak opisuje to sam doktor Kuklinski:

Z krwi chorych na raka można pobrać próbkę o objętości 25 ml i przy pomocy preparatu EDTA wydzielić z niej komórki rakowe, po czym zbadać je pod kątem wrażliwości na działanie różnych substancji, na przykład na:

 • substancje stosowane dotychczas w ramach chemioterapii,
 • DCA* czyli kwas dichlorooctowy,
 • ubichinol (zredukowany Q10), najlepiej w postaci oleistego roztworu (nie proszku),
 • wysokie dawki witaminy C (w formie zastrzyków, dawka – od 22 do 50 g), witamina C w odróżnieniu od zdrowych komórek w komórkach nowotworowych wyzwala toksyczny nadtlenek wodoru, w niskich dawkach witamina C w obrębie kultur komórkowych hamuje cytotoksyczne działanie leków stosowanych podczas chemioterapii,
 • artesunat (lek zwalczający malarię, oksydujący żelazo w komórkach rakowych do postaci toksycznych rodników hydroksylowych),
 • kwas α-liponowy.

Przeprowadzenie takiego badania pozwala na zaoszczędzenie bezcennego dla pacjentów czasu oraz skoncentrowanie się jedynie na tych substancjach czynnych, które wykazują się skutecznością wobec danego rodzaju nowotworu, a których aplikacja maksymalizuje szanse chorego na wyzdrowienie.

* DCA to silny kwas, który stosowany jest w formie soli sodowej. Kwas dichlorooctowy cieszy się dobrą opinią jako środek, który pozwala uporać się z zakwaszeniem organizmu1, a który znajduje zastosowanie również w wielu przypadkach chorób nowotworowych1,2,5.

Uwaga: leczenie kwasem dichlorowooctowym wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego. W przypadku deficytów w organizmie kofaktorów DCA, którymi są witamina B1 oraz kwas α-liponowy, wysokie dawki kwasu DCA prowadzą do uszkodzeń nerwów (neuropatii)2.

Jeżeli to możliwe, przed rozpoczęciem terapii DCA wskazane jest także przeprowadzenie tygodniowej kuracji postnej opartej na piciu bulionów warzywnych (3/4 litra na dobę), co pozwoli aktywować syrtuiny oraz przywrócić normalne funkcjonowanie mitochondriów.

Przywrócenie prawidłowych czynności mitochondrialnych wiąże się z:

 • Eliminacją stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.
 • Profilaktyką stresu redukcyjnego.
 • Wyeliminowaniem wszelkich stanów zapalnych w organizmie, jako ukrytego źródła stresu rodników tlenowych oraz azotowych.
 • Uzupełnieniem wszelkich niedoborów mikroskładników odżywczych na poziomie komórkowym (do tego niezbędne są odpowiednie badania laboratoryjne.)
 • W miarę możliwości należy zadbać też o aktywność fizyczną chorego, dostosowaną do jego aktualnych możliwości fizycznych mógłby być to chociażby półgodzinny spacer na świeżym powietrzu.
 • Wyeliminowanie zakwaszenia organizmu poprzez odpowiednią dietę, delikatne oczyszczenie organizmu (w miarę stanu zdrowia chorego) oraz przywrócenie prawidłowych przemian metabolicznych.

Przywrócenie sprawnych przemian metabolicznych, służących pozyskiwaniu energii przez komórki

Aspekt ten nieodłącznie wiąże się z unormowaniem funkcjonowania mitochondriów, czyli przestawieniem organizmu z fermentacji (oddychania beztlenowego komórek) na oddychanie tlenowe, aktywacją prawidłowej przemiany węglowodanów i ich metabolitów w procesie glikolizy a przede wszystkim w mitochondrialnym cyklu Krebsa oraz łańcuchu oddechowym/fosforylacji oksydacyjnej. Jeżeli przywrócimy w organizmie prawidłowe funkcjonowanie enzymu dehydrogenaza pirogronianowa (PDH), pozwoli nam to na uniknięcie blokady pirogronianowej, a tym samym pozyskanie znacznie większej ilości cząsteczek energii ATP i redukcję poziomu mleczanu we krwi. Komórki same przestawią się na znacznie efektywniejszy dla nich sposób otrzymywania energii, jakim jest oddychanie tlenowe, jeżeli ich mitochondria zaczną znowu funkcjonować prawidłowo.

Insulina i cukier a nowotwory

Interesujący jest tutaj wpływ poziomu insuliny na procesy kancerogenne. Otóż insulina, jako jeden z czynników wzrostu w organizmie sprzyja nowotworom złośliwym oraz powstawaniu metastaz1. Innym czynnikiem wzrostu, który pobudza komórki do namnażania, jest insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1, obficie występujący w nabiale, a zwłaszcza krowim mleku oraz wysokobiałkowych produktach zwierzęcych7. Jak sugerują badania, zablokowanie receptora IGF-1 w komórkach pozwala na skuteczne zahamowanie wzrostu nowotworu8,9. Opracowany przez uczonych preparat, który uniewrażliwia komórki na działanie IGF-1 pozwalał na skuteczne leczenie nowotworów metodami klasycznej chemioterapii w przypadkach pacjentów z nowotworem wielolekoopornym. Wynika stąd, że ograniczenie ekspozycji pacjentów na czynniki wzrostu oraz obniżenie u nich poziomu insuliny może przyczyniać się do zwiększenia skuteczności terapii onkologicznej.

Dieta w chorobie nowotworowej

Cechą charakterystyczną pacjentów z chorobami nowotworowymi są zaburzenia metabolizmu węglowodanów, pomocniczo w terapii antynowotworowej rekomendujemy dietę, która ogranicza ilość węglowodanów w diecie na rzecz pełnowartościowych tłuszczów, z przewagą jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Nie zalecamy tutaj diety ketogennej, jako niefizjologicznej, prowadzącej do nasilenia zakwaszenia tkanek oraz niepotrzebnie obciążającej organizm, wskazane jest natomiast spożywanie odpowiednich ilości (około 10-15% całkowitej ilości dostarczanych kalorii) pełnowartościowego, czyli zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy białka oraz – w miarę możliwości – okresowe wprowadzenie reżimu hipokalorycznego, co wiąże się z ograniczeniem ilości dostarczanych organizmowi kalorii, co aktywuje białka sirtuiny.

Aktywacja syrtuin (SIRT)

Sirtuiny to białka, które wspierają aktywację mitochondriów, a ponadto uwrażliwiają komórki rakowe na działanie układu odpornościowego i minimalizują procesy zapalne3. Ponadto białka te pozwalają skutecznie obniżyć poziom trójglicerydów we krwi i optymalizują funkcjonowanie szlaków sygnałowych w organizmie. Co jeszcze potrafią syrtuiny? Stymulują biogenezę mitochondriów poprzez pobudzenie białka proliferacyjnego o nazwie PGC-1 alfa. Opóźniają też procesy starzenia. Jak wspomnieliśmy wyżej, jednym z czynników aktywujących białka SIRT jest niskokaloryczna dieta, kolejnym – odkrytym dość niedawno jest substancja o nazwie spermidyna oraz bogate w nią produkty. Więcej na jej temat można przeczytać w artykule: Spermidyna – fontanna młodości. Ponadto istnieje również pewna grupa produktów spożywczych, które zwiększają w organizmie produkcję syrtuin. Należą do nich3,4:

 • gryka
 • papryczki chili
 • daktyle gatunku Medjool
 • truskawki
 • jarmuż
 • zielone łodygi selera
 • zielona herbata
 • kawa
 • kakao w proszku (lub gorzka czekolada o min. zawartości kakao 85%)
 • kapary
 • kurkuma
 • liść laurowy
 • oliwa z oliwek (extra vergine)
 • czerwone wino
 • natka pietruszki
 • soja
 • orzechy włoskie

To zresztą nie przypadek. Uważniejsza analiza powyższej listy pozwala stwierdzić, iż mamy tutaj do czynienia z produktami bogatymi w substancje, które od lat uznawane są za antykancerogenne, takie jak taniny, katechiny, reserwatol, kwasy tłuszczowe omega – 3, itp.

Podsumowanie

Geneza chorób nowotworowych zawsze wiąże się z zaburzeniami procesów wewnątrzkomórkowych

Uwzględnienie tego ważnego faktu podczas opracowywania optymalnej terapii antynowotworowej pozwala zwiększyć szanse pacjenta na wyleczenie oraz uniknięcie nawrotów choroby. Proponowane przez nas podejście ma charakter wielowymiarowy i uwzględnia zarówno podejście klasyczne (chemioterapię lub radioterapię) oraz znaczenie dla przebiegu, oraz rozwoju choroby funkcji mitochondrialnych i metabolicznych. Zadaniem lekarza prowadzącego dany przypadek jest takie połączenie dostępnych środków, które będzie służyło nie tylko przywróceniu prawidłowego poziomu markerów nowotworowych, ale które jednocześnie wyeliminuje prawdziwą przyczynę zapoczątkowania procesów kancerogennych i zapobiegnie tym samym nawrotowi nowotworu lub przekształceniu się nowotworu w formę złośliwą.

Medycyna mitochondrialna pomaga zregenerować mitochondria, przywrócić równowagę w obrębie narządów i układów narządów, wspiera poprawny metabolizm komórkowy, a także pomaga chronić pacjenta przed skutkami ubocznymi terapii klasycznej.

Autorka: Sylwia Grodzicka

Bibliografia:

0:00
0:00